СЕМИНАР ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ЗАД ГРАНИЦА

26-27 октомври 2012 г.
Будапеща, Унгария

ТЕМА НА СЕМИНАРА:
„Обучението по български език в чуждоезикова среда – съвременни методи и високи технологии”

Домакин:
Българско училище за роден език в Будапеща
Организатори:
Българско републиканско самоуправление в Унгария (БРС)
Департамент за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски”
Под патронажа на:
Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ)
Финансиране от:
Министерство на човешките ресурси в Унгария
Медиен партньор:
Интернет радио „Татковина”
Лектори:
Преподаватели от Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски”
Участници:
Преподаватели от Будапеща, Линц, Братислава, Пекин, Никозия, Виена, Пафос, Лондон, Берлин, Стокхолм, Бердянск
Гости:
Бисерка Бенишева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Унгария
Маргарита Ралчева, младши експерт в Държавната агенция за българите в чужбина
Проф. д.п.н. Албена Чавдарова, зам.-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
Представители на Българското републиканско самоуправление в Унгария
Българско национално радио
Издателство „Просвета”
Издателство „Азбуки”
Място на провеждане на семинара:
Българско училище за роден език
Bajza utca 44
1062 Budapest

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

Петък, 26.10.2012 г.:
09.30-10.00     Регистрация
10.00-10.30    Официално откриване
Открива: д-р Данчо Мусев, председател на БРС
Приветствия
10.30-12.00     Електронно обучение. Използване на Web-2-инструменти в обучението по български език
12.00-12.15     Кафе пауза
12.15-13.45     Виртуална класна стая (включване от България)
13.45-14.30     Обедна почивка
14.30-16.00     Обучението по български език в чуждоезикова среда – проблеми и перспективи. Дискусия
Презентация на г-жа Кристина Менхарт на тема „Българското училище в Унгария от 1918 до днес”
Участници: Галя Иванова-Кумбару, доц. д-р Росица Пенкова
Модератор: Светла Кьосева
16.00-16.15     Кафе пауза
16.15-17.00    Представяне на българските институции в Унгария – д-р Данчо Мусев, председател на БРС
17.00-20.00     Обиколка на Будапеща с автобус
20.00         Вечеря в Българския културен дом

Събота, 27.10.2012 г.:
09.00-10.30     Интерактивният подход в образованието. Интерактивни методи и техники на обучение
10.30-10.45     Кафе пауза
10.45-12.15     Използване на интерактивна дъска
12.15-13.00     Обедна почивка
13.00-14.30     Психолого-педагогически тренинг
14.30-14.45     Почивка
14.45-16.00    Добри педагогически практики
Галина Иванова-Кумбару
Мария Стоилова
Камелия Делионова
Светла Кьосева
Модератор: доц. д-р Росица Пенкова
Дискусия
17.30         Официално закриване на семинара
19.00         Вечеря (обиколка с корабче по Дунав)

ПАРАЛЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА:

•    Среща с представители на Българското републиканско самоуправление в Унгария
•    Изложба и представяне на български учебници, издадени в Унгария, среща с издателства

 

БЪЛГАРСКО РЕПУБЛИКАНСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ В УНГАРИЯ

Българско училище за роден език в Будапеща  11Българското републиканско самоуправление развива своята дейност в тясно сътрудничество с Дружеството на българите в Унгария, което е създадено през 1914 г. и е най-значителната цивилна организация на българите в Унгария. Основните цели на БРС са осъществяване на подкрепа на основните български организации, културни формации, както и на провинциалните самоуправления на територията на Унгария. Същевременно с това БРС организира редица културни мероприятия.
От 2003 г. БРС издава ежемесечно вестник „Български вести”. Изданието е двуезично и в него се публикуват цветни материали. Вестникът се радва на широка  популярност. БРС издава също българо-унгарското списание за култура и обществен живот „Хемус”, както и много други книги.
Всяка година БРС, съвместно с Българското младежко дружество и Българското самоуправление в град Шопрон, организира едноседмичен фолклорен и езиков лагер за български и унгарски младежи.
БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДЕН ЕЗИК В БУДАПЕЩА
Българското училище за роден език в Будапеща се явява наследник на Българското училище „Христо Ботев” в Будапеща, което е първото българско училище в чужбина.
Първото българско училище в Будапеща е основано през 1918 г. от българската църковно-училищна община. Тази година остава паметна за българите в Унгария. За провеждането на учебните занятия тогава са наети две класни стаи в унгарско училище. В продължение на години българското училище е издържано от българската църковно-училищна община. Тя наема учители, помещения в унгарски училища, дори осигурява  дрехи за бедни деца.
През 2011 г. г-жа Светла Кьосева сподели следното: „През 50-те години настъпва нов период в развитието на училището – неговата издръжка и професионално ръководство са поети от България, а училището се премества в постоянна сграда на улица „Байза” 44, предоставена от унгарската държава. До края на 80-те години то работи със стабилен брой деца, някои от които преминават тук целия курс на обучение от детската градина до завършването на гимназия. В годините на промяната училището не успя да устои на конкуренцията на унгарските училища, не само защото му липсваха качества. Постоянно сменящият се учителски колектив с директори, които не познават средата, езика и културата, не успяха да направят видими неговите положителни страни. Неразбирането на местните условия доведе до отдръпване на хора и семейства, които винаги са били база на училището.
Днес стоим пред затворените врати на една 93-годишна старица, която не успя да доживее своето столетие.”
Имайки предвид това развитие на обстоятелствата, през 2004 г. Българското републиканско самоуправление в Будапеща основава ново училище. То е наречено „Българско училище за роден език”. Българското училище „Христо Ботев” в Будапеща  е закрито през 2011 г.
В настоящия момент броят на децата в Българското училище за роден език е около 70. Учениците са обхванати в класовете от 1-12. Изучаваните дисциплини са български език и народознание. Обучението се провежда в сградата на Българското републиканско самоуправление, в подходящо уредени за целта класни стаи. Преподавателите в училището са в следния екип: г-жа Светла Кьосева, учител и директор, г-жа Мария Стоилова и г-жа Даниела Димитрова.
По желание на местната българска общност, със съдействието на специалисти от Националния институт по образование,  е изработена специална програма за обучение. Тя е включена в системата от стандарти за обучение на малцинствата в Унгария. Съгласно  програмата, обучението в Българското училище за роден език се извършва на четири нива, покриващи изискванията за владеене на български език от учениците в  четвърти, шести, осми и дванадесети клас. В рамките на унгарската образователна система обучението по български език се признава официално. Получената оценка по български език в Българското училище се признава от унгарското училище, т.е. оценката по български език може да замени оценката по друг изучаван чужд език в унгарското училище и е балообразуваща. Учениците от гимназиалния курс имат право да се явяват на зрелостен изпит по български език, резултатът се вписва в унгарската им диплома.
През 2008 г. Българското републиканско самоуправление основава българска детска градина. Броят на малчуганите в нея вече превишава 30. Обучението в детската градина се извършва на български и унгарски език. Заниманията са целодневни и се провеждат всеки ден от седмицата. Именно това отличава българската детска градина в Будапеща от много други български детски градини зад граница.
 Интересен е фактът, че няколко унгарски деца също с голяма радост посещават училището. Те са привлечени от уютната атмосфера и приятелските връзки, които са създали с децата от Българското училище.
Училището в Будапеща отбелязва българските официални и традиционни празници. Националния празник на България, както и 24-ти май, училището чества съвместно с българската общност в унгарската столица.
Мнозина от учениците посещават с удоволствие занятията на танцовите състави „Росица” и „Янтра”, вземат уроци по музика и фолклорно пеене.
Усилията на нашите сънародници в Будапеща, насочени към съхраняване на българския език и традиции, са последователни и обвързани с цялостната родолюбива дейност на българската общност в Унгария. Постиганите резултати са безспорно доказателство за това, че процесите на културна и етническа асимилация могат да бъдат забавени и в много случаи – преодоляни.
Желаем на Българското републиканско самоуправление в Унгария, на Българското училище за роден език в Будапеща, както и на всички други организатори и участници в Семинара за българските учители зад граница, ползотворни работни дни и много успехи!

Автор:
Ваня Велкова,
основател на Българското училище в Хамбург,
член на Управителния съвет на АБУЧ
за в.’България СЕГА”
www.Bulgariasega.com