„ПРИЯТЕЛСТВОТО Е БЛАГОСЛОВИЯТА НА ЖИВОТА”

Лоша дума не се забравя
Българска народна приказка

В една гора имало пещера и в нея малки мечета. Край пещерата дървар сечал дърва и видял, че едно меченце ѝ излязло из един храст и се закачило в шипките. Мъчило се горкото мече да се откачи от острите бодили на шипката, ала не могло. Дърварят го видял, домиляло му, оставил брадвата и отишъл, та помогнал на мечето и го откачил от шипката. После го прегърнал и отнесъл до пещерата, оставил го само да се оправя и се върнал, та грабнал брадвата и започнал работа. Близо някъде била мечката, майката на меченцето, тя видяла какво направил човекът и отишла да му се отблагодари:
— Човече, ти ми стори голямо добро — рекла тя. — Искаш ли да станем приятели?
Човекът се съгласил и двамата се сприятелили. Отначало човекът се боял от мечката, но полека лека свиквал с нея и станали големи приятели. Всякога, когато идвал в гората за дърва, мечката излизала и му помагала, докато натовари колата, а после дълго го изпращала и се уговаряли за нови срещи там, близо до пещерата,
където той спасил меченцето . И човекът, колкото пъти идвал в гората за дърва, все отсядал близо до пещерата, мечката му помагала и се разговаряли като добри другари.
Те станали толкова близки и обичани приятели, че веднъж, когато се разделяли, целунали се по устата, а човекът казал на мечката:
— Ех, добри приятелю, много си добър приятел, всичко ти е хубаво, ама едно ти не струва: мирише ти душата на лошо!
Човекът дори и не помислил добре какво е казал, та не се и досетил, че тази дума може да обиди мечката. А мечката клюмнала. Тежка, като камък, паднала човешката дума в сърцето й и силно я заболяло, ала нищо не му казала, само си протегнала врата и се примолила:
— Човече, я ме удари с брадвата по главата, колкото можеш силно, ако не, ще те изям!
Човекът се позабъркал и мъчил всякак да измоли мечката да не я ударя. Ала тя не отстъпвала от речената дума: удари ме силно и толкова! Не ме ли удариш, ще те изям! И най-сетне, тя като не отстъпила, той замахнал с брадвата и я ударил силно, та й направил голяма рана. Разделили се посърнали, но пак се уговорили да се търсят на същото място край пещерата.
Много пъти ходил след това дърварят в гората, обикалял около пещерата, ала никога не се срещнали с мечката. Той си мислел, че тя е умряла от тежката рана, и не можел да се начуди защо така й хрумнало да иска да я посече, когато били толкова добри приятели. Минали много години и човекът забравил за мечката. Но веднъж случайно връхлетял на нея в гората. Познали се, здрависали се, разговорили се като стари познайници. Когато човекът натоварил колата с дърва и се приготвил да подкара воловете, мечката му рекла:
— Я огледай добре главата ми, приятелю, дали ще видиш раната, гдето някога ме удари с брадвата.
Човекът разгърнал вълната на врата й — раната била зараснала и дори белег нямало, та рекъл на мечката:
— А бре, приятелю, то дори не се познава да е имало рана. А аз, спомням си много хубаво, като че вчера беше, ударих те доста силно тогава и дори мислех, че си умряла от дълбоката рана.
Мечката рекла:
— Видиш ли, добри ми приятелю, че раната зарасна, и аз забравих за нея, но оная дума, дето ми каза тогава, няма да забравя, докато съм жива. От мен да знаеш: дълбока рана заздравява, а лоша дума не се забравя .                               
Край

Задачки закачки

Страницата подготви: Ваня  Налбантова
В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com
Лятото е вече тук.   Време е за  ваканция, игри и забавления!
Тази година през месец юни училище „Слънчогледи” предлага лeтни класове.
Вярваме, че децата ще прекарат един забавен месец, където обучението  по български език  ще бъде съчетано с много игри, спорт, битови занимания и нови приятелства.                                                                                               
През месец юни 2012 г. ще се проведат три занимания-
         на 9ти,16ти и 23ти юни от 9 до13 часа
Основни цели лятно училище -литература, изкуство и занаяти:
1. Работа върху списъците за лятно четене – изразително четене, драматизации, филми.
   2. Писане – кратки съчинения, римушки и гатанки.
–   Попълване на читателските дневници с нови заглавия и автори.
–   Кратки съчинения и преразкази върху прочетено или преживяно.
    3. Илюстрации към прочетените български народни приказки, пословици и  поговорки.
   4. Изработване на предмети свързани с българския фолклор.
5. Други занимания и проекти от хартия (по избор):
– хвърчило
– хартиени самолети
– малки домашни помощници
– уроци по етикет и общуване

Благодарим за доверието на всички вас,
които избрахте училище „Слънчогледи”!

Записване

за новата 2012-2013 учебна година.

Училище „Слънчогледи”

адрес:    577 Pennsylvania Ave, Suite 201
Glen Ellyn, Illinois 60137
приема молби за записване за новата учебна година
На вашите въпроси отговаряме на телефони:
(630) 204-5359,(630) 299- 6858 Милена Николова
(630) 942-1671,( 630) 373-5513  Ваня Налбантова

 На е-mail: slanchogledi@gmail.com
website: slanchogledi.org