Отзиви след президентската визита

Как ехото заглъхва…
Д-р Виолета Симов – Динев

Д-р Виолета Симов – Динев, добре позната личност, с безспорен авторитет в Чикаго, поднесе на президент Плевнелиев символичният дар на българската общност към високия гост. Това беше третия български президент, с когото д-р Симов се среща. Петър Стоянов навремето се видя със сънародниците си в една украинска църква, Георги Първанов – в лъсната хотелска зала сред шума на бъркащи кафето лъжички в китайски порцелан, сега ефирната и светла зала насред пролетното великолепие на цветни лехи и чисти водни потоци изглеждаше несравнимо по-добро място.
– Като сравня тримата президенти, – казва Виолета – Плевнелиев ми се стори като че е от моята фамилия, другите сякаш бяха от други места. Дори само една трета от онова, което каза да се сбъдне – и аз и мнозина други ще бъдем доволни. Вдъхва доверие, знае си работата, прави впечатление, че искрено иска да свърши всички добри неща, които ни изложи. Дали ще успее – ще видим. Той просто вдъхва надежда и с думите и с поведението си. Стана много приятна среща. Има и недоволни. Но той се показа като човек, който иска да бъде питан и не се бои от трудни въпроси. Обещава не много неща да направи но явно е, че иска и се готви да ги направи.
Президентът Росен Плевенлиев е от една нова генерация ръководители, които се различават от познатите партийни функционери, и с тях виждаш, че може да се върви заедно. В Чикаго имаме голям късмет и с предишни, и с новия ни генерален консул Симеон Стоилов, който е невероятен човек. Консул Лила Георгиева също се представя по най-добър начин. Ще ми се да мисля, че не е само късмет, а тенденция… Поне за Чикаго да ни пращат най-добрите професионалисти и добри хора. Какъвто е и нашият президент – широко скроени, конструктивни, позитивни, с професионален опит и много енергия, мислещи, самостоятелно стигащи до заключение и взимащи решения… На други им трябват години за да се “опознаят”, а ето че нашите консули за месец-два вече вършат своята служебна и обществена дейност на пълна скорост. А президентът се сближи с аудиторията си пък за няколко минути. Мисля, че тази среща в Ботаническата градина с президента Плевнелиев е своеобразен връх на нашата чикагска общност.

Проф. Никола Чаракчиев

За подаръците, връчени на Президента от организациите с идеална цел в Чикаго
От името на Българо-Американска Асоциация доктор Виолета Симов-Динев подари на Президента Плевнелиев многоъгълен кристал с надпис „Росен Плевнелиев, Президент на Република България, специален гост на Фестивал „Български дни в Чикаго – Пролет 2012”.
От името на Сдружение „Български музей в Чикаго” Елена Табакова, Президент на организацията, подари на Президента Плевнелиев разработката на д-р Георги Паприков “Works of Bulgarian emigrants an annotated bibliography”, издание 1985 година, предоставено от съпругата му Станка Паприкова.
От името на Българо-Американска Асоциация, Български научен център – Чикаго и Български Генеалогичен център – Чикаго, проф. д-р Никола Чаракчиев подари на Президента Плевнелиев три авангардни научни разработки под емблемата на „Българи от Чикаго за България”, информация за Фестивалите „Български дни в Чикаго” и Генетична Генеалогия.
От името на Българо-Американски център за културно наследство д-р Ани Гогова подари на Президента Плевнелиев „Картинна експресия на славянската азбука”, нарисувани от 60 деца от българските училища в Чикаго, под методичното ръководство на Кина Бъговска”

За генома на Президента Росен Плевнелиев

На 19 май 2012 година се състоя среща и пресконференция на Президента Плевнелиев с българската общност в Чикаго. На Плевнелиев бяха задавани въпроси от почти всички области на знанието. Изразено беше становището, че Росен Плевнелиев е личност с енциклопедични познания и бързи комуникационни реакции. В тази връзка му беше препоръчано да получи максимално възможна информация за своя геном, например чрез компания www.23andMe.com .
Информацията за генома на Плевнелиев е важна в две направления: Първо в личен аспект за идентификация на личността му и Второ в научено-социален аспект за статистически изследвания при идентификация на значимите личности. Информация за генома на Плевнелиев ще му помогне в личен аспект да открие своя миграционен произход (пътя на неговите предшественици преди 150 000 години от Сомалия в Африка до село Плевня, днес в Гърция), да установи процентното съотношение на неговите европейски, азиатски и африкански гени, да узнае предразположението му към над 150 популярни болести в света и съответно да планира своя работен режим и трудово натоварване, интензивност на работа, здравословен риск към определени храни, диета, почивка и т. н., да установи чувствителността му към редица лекарства и съответно да бъде предпазен от изненади, да установи своето планирано дълголетие (т. е. продължителност на живота му определен от дължината на неговите теломери) и други над 300 негови основни показатели, управляващи живота му.
Информация за генома на Плевнелиев ще помогне на световната наука по статистически път да бъдат определени характеристиките на значимите личности в света и да се формира идеалният модел на управляващата личност. Този анализ може да се използува за откриване по геномен път на т. н. значими личности още от ранна възраст и да им се предложи приоритетно обучение. Преди получаване на информация за генома на Росен Плевнелиев трябва да се знае, че съгласно Закона за защита на личните данни в България, ДНК-то представлява лична данна и е защитена за разпространение без изричното съгласие на личността. След консултации със специалисти Президентът Плевнелиев ще прецени каква информация да бъде публикувана.

Препоръки към Президента Росен Плевнелиев

Няколко часовата среща с Росен Плевнелиев помогна българската общност „да почувства” своя президент и да формира свое отношение и уважение към него. Общите впечатления са, че България притежава президент от съвременен тип с бързи реакции и общодостъпна комуникация. Наблюдавайки внимателно организацията и технологията на неговото общуване, ние забелязахме експедитивните му отговори на зададените му въпроси. Може би с цел да оптимизира своите отговори и ги съобрази с аудиторията е препоръчано между края на въпроса и началото на отговора да има до 5 секунди за размисъл.
В това отношение ние разучихме (в продължение на повече от 10 години) на придобитата по рождение (или по-късно усвоена техника) от посланик Елена Поптодорова. След края на зададения ѝ въпрос, на лицето на посланик Поптодорова започва бавно да се заражда една лъчезарна усмивка, която продължава около 5 секунди. През тези 5 секунди тя „избира” един оптимален вариант за перфектен отговор.
Препоръчително е също така Президентът Плевнелиев да прегледа и прослуша многобройните записи на неговите срещи, както и да прегледа коментарите в блоговете на медиите за неговите срещи. Българската общност в Чикаго и организациите с идеална цел са на разположение на своя уважаван президент.

Динко Динев,

президент на Българо-Американската Асоциация в Чикаго

Президентът Росен Плевнелиев е харизматична личност, изглежда добре, държи се възпитано и интелигентно, което го поставя в по-добра светлина от редица други съвременни български политици и държавни ръководители. Има вече и известен опит, може да свърши своята конкретна работа артистично, с лекота, без противопоставяне и излишна емоционалност.
Но лично аз съм песимистично настроен към неговата бъдеща политическа кариера и не смятам, че бързото му израстване досега е позитивен показател.
Това, което чухме от него при срещата му с нашата общност в Чикаго го представи като неподготвен за тукашната аудитория оратор. Толкова свободно и понякога доста отклоняващо се от фактите третиране на съвременната действителност в България може би там има някаква стойност за насочване на електората в определена посока, но ние живеем в една свободна страна, където имаме достъп до всякаква информация и неговите думи изглеждаха в най-добрия случай политически неграмотно за мислещи хора. Още по-лошо ще е, ако той е информиран в страната с тези факти, които изнесе и вярва, че нещата стоят по този начин.
Президентът не се съобрази, а може би и не беше подготвен за изява в американска среда. В своите послания той се представи като поредния политик, който не е точен, не е конкретен, представя избирателно факти и най-често не най-значимите, а необходимите му за да защити определена теза. Аз не му вярвам – по същество и по начина, по който представи фактите и своите тълкувания по тях.
Що се отнася до идеята на генералния консул на България в Чикаго Симеон Стоилов да организира срещата с президента в един хубав кът на Ботаническата градина – напълно я адмирирам и смятам, че това е голям успех и добър пример. Пример как един държавен служител се опитва да разчупи рамките на шаблона, в който няма полезни ходове за развитие. Това го правят предимно хора с високо чувство за отговорност и искрено желание техният труд да е в полза на обществото. Изисква много повече усилия и себеотрицание.
За съжаление на срещата имаше хора, които бяха дошли с добри намерения, но със своите разговори и шум демонстрираха абсолютно неуважение към нашия гост. Допускам, че това е само следствие на налагащата се тенденция у мнозина на пренебрежение към “другите” и едно нездраво вглъбяване само в интересите на собствената персона.

В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com