Тийнейджъри, групи по интереси, училище и връзката между тях

Една от най-честите грешки, която родители и учители допускат, е да се отнасят към тази възрастова група почти като към възрастни и очакват от тях повече отколкото биха могли да получат. Така пренебрегват тяхната нужда да чувстват  обичта на родителя.
Друга грешка е да продължават да ги мислят и да ги приемат като деца повече отколкото им се иска на самите тийнейджъри. Така ги лишават от правото да пораснат, сами да правят своя избор, да предприемат действия, да взимат решения.
В резултат, много тийнейджъри смятат, че никой не се интересува истински от тях, не ги разбира, чувстват се непълноценни и объркани, проявяват агресивност и непокорство.
Постепенно те се изолират както от семейството си така и от съучениците си и се приобщават към групи, базирани на подобни емоции и интереси. Понякога обаче разбирането, което търсят води със себе си и редица отрицателни влияния. Какво би могло семейството или училището да направи за да приобщава тийнейджърите без да ги противопоставя на интересите им.
 Клубовете по интереси в училищата са прекрасна възможност, организирано и пълноценно да се уплътнява времето на тийнейджърите, като се има основно предвид техните увлечения и възрастовите им особености.
 
В групата те се научат:
•    Да се справят със своя гняв.
•    Да изразяват своите мисли и чувства.
•    Да усвоят умения за емоционална интелигентност.
•    Да общуват пълноценно, да създават приятелства и кръг за принадлежност.
•    Да се научат да говорят за своите чувства и емоции.
В групата имат възможност да придобият полезен опит, да обогатят комуникативните си умения, да се представят, да се заявяват, да бъдат успешни.
Участието в клубовете  дава възможност за:
• интересно и пълноценно използване на свободното време;
• личностно развитие и обогатяване;
• контакти с хора със сходни интереси;
• работа по проекти и осъществяване на различни идеи и инициативи;
• публична изява и социална активност;
• изграждане на умения за изготвяне на проекти и работа в екип;
• формиране на лидерски умения и умения за разрешаване на конфликти.
Безспорна полза от участието в клубните форми са положителните промени и в пряката учебна дейност – по-бързо усвояване на нови знания, увеличаване бързината на реакциите,  развиване на пространственото и абстрактното мислене.
Работата в клубните форми стимулира креативността и творческите изяви на участниците в тях.
Основната цел на клубовете по интереси е качествено интелектуално и физическо развитие на младите хора и повишаване на интереса към училището като цяло чрез участие в извънкласни и извънучилищни форми.   
В училище „Слънчогледи”  работят паралелно три клуба по интереси:
Танцова формация „Нашенчета” с ръководител Христина Барганска.
Арт клуб „Млади творци” с ръководител Камелия Томанова
Клуб „Млад журналист” с ръководител Ваня Налбантова
 С настъпването на лятото и приключването на  задължителните класове  идва  най-подходящото време за допълнителни мероприятия.
Ръководството на училище „Слънчогледи”  се погрижи да зарадва  с интересни и полезни занимания децата и в летните дни.                                                                                                                             

Страницата подготви: Ваня Налбантова
За в.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com