ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Възлюбени в Господа братя и сестри православни християни, мили съотечественици,
С неизмерима радост в сърцата и преклонение пред величието на Божия промисъл в деня на Пасха можем да се поздравим с победния възглас, разнесъл се властно над вселената в утринта на Христовото Възкресение!
Защото Христос наистина възкръсна, а с това по най-категоричен начин засвидетелства, че Той е Господ Вседържител на света и на живота.
С Неговото славно Възкресение по думите на апостола: “смъртта биде погълната с победа” (1 Кор. 15:54), а всички ние, които вярваме в Него и изповядваме пред света Неговото име, получихме неизменен залог за живот, при това за “живот вечен” (Йоан. 3:16).
Христовото Възкресение е онази неоспорима истина от богочовешката история, която Църквата почти две хилядолетия не престава да възвестява в целия свой дълъг и неравен път през бурите на света.
В лицето на Богочовека Иисус Христос победата на живота над смъртта стана не само факт, но и категоричен отговор на безкрайните въпроси, тревожещи будното съзнание на всеки от нас: “Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък” (1 Кор. 15:20). Какво по-ясно свидетелство и каква по-ярка проява на всеопрощаващата Божия любов към света и човека? Коя друга вяра и коя идеология дава на хората по-голям залог и надежда за вечен живот, при това живот в Царството на Онзи, Който в проява на същата тази Своя безгранична любов сътвори света и всичко в него!
В този свят обаче, поради гордостта и непослушанието на човека, от векове властват грехът и смъртта. И тяхната власт е толкова силна, че не можеше да бъде победена единствено със силите на човешката несъвършена праведност. Нужна беше категоричната намеса на Самия Бог и тя дойде “когато се изпълни времето” (Гал. 4:4) в Лицето на Неговия Единороден Син нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Сам Той, в решителен сблъсък със злото и смъртта, възвести победата на живота и възстанови немощните човешки сили за решителна промяна на потъналия в грехове и безнадеждност свят. А най-голямата сила, която Христос даде на човеците, беше силата на вярата, защото по думите на боговдъхновения евангелист: “тази е победата, която победи света нашата вяра” (1 Йоан. 5:4).
Христовото Възкресение е победа на вечния живот над смъртта.
Христовото Възкресение е събитието, което единствено осмисля историята на света и човека. Христос прие смърт и възкръсна “за живота на света” (Йоан. 6:51). В Него грехът беше победен и умря, за да може всеки от нас да възкръсне за живот, освободен от властта на смъртта. А тази свобода придобиваме в познанието за Иисус Христос, Който е самата Истина и Който каза на учениците Си: “познайте истината, и истината ще ви направи свободни” (Йоан. 8:32). В знак на желанието Си да спаси всички ни, Той ясно и недвусмислено казва: “Ето, стоя пред вратата и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол” (Откр. 3:20-21).
Братя и сестри,
Славното Възкресение на нашия Господ Иисус Христос е победа, която Той ни дарува победата от робството на греха. В този Завет, изкован в победата над смъртта, са и познанието на истината, и неотделимата от нея свобода свобода не само от неизбежността на смъртта, но и от тежестта на скърбите на този свят. За всичко това сме длъжни днес заедно с апостола “да въздадем благодарение Богу, Който ни дарява победата чрез Господа нашего Иисуса Христа” (1 Кор. 15:57).
Благодатта на възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос да бъде с всички вас!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
На истина воскресе!

Църковното настоятелство при църквата  Света Троица в Мадисън, щата Илинойс
Президент Димитрина Кутрянски
Отец Иван Малинов
за в.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com