Наградите на Фондация "Димитър Бербатов"

Последният звънец бие! Представете вашите кандидати – младите таланти в областта на изкуството, науката и спорта за наградите на Фондация “Димитър Бербатов”
 Четвърти национален преглед „Награди за успелите деца на България – 2011!”
Номинирайте  най-успелите деца  през изминалата 2011 година!
Периодът за номиниране стартира на  23 декември 2011 г. И неговият финал е 12 февруари 2012 г. Родители, близки, учители, съученици, съседи, както и самите ученици, могат да номинират изявилите се деца на уебсайта на проекта:
(http://dberbatov.org/projects/nagradi/).
Димитър Бербатов ви кани на Четвъртия национален преглед "Награди за успелите деца на България"Номинираният трябва да е ученик от I до XII клас с отличени постижения през 2011 г. в областа на изкуствата, науката или спорта, от участие във форуми (конкурси, олимпиади, концерти или други състезания) в България или по света.
Участие в проекта “Награди за успелите деца на България” и тази година могат да вземат и децата от българските училища зад граница, които се класират отделно.
Специална награда се връчва на деца, които са заявили своята гражданска позиция в обществото с участие в различни социално значими кампании.
Целта на фондацията е да помага на подрастващите да изградят нагласа на уважение към успеха, дължащ се на талант и усилия.
Всяко поредно издание на единствените годишни награди за деца в ученическа възраст, които се организират от Фондация “Димитър Бербатов”, предизвиква все по-голям интерес. За успехи през 2010 г. бяха направени  около 4 000 номинации, като 658 от тях бяха одобрени по критериите на Проекта. Тази година за първи път проектът ще има и фен-страница в социалната мрежа  Фейсбук.
Асоциацията на българските училища в чужбина е партньор и съорганизатор на голямото  събитие!
Наградите „Бербатов” стават традиция. Четвъртото издание на Проекта е най-доброто доказателство. Особено привлекателно за нас, българите в чужбина, е че не са забравени и нашите деца. Похвално и далновидно е старанието на организаторите на този великолепен всебългарски фестивал на детските таланти да включат в пределите му колкото се може повече деца! И те като че ще постигнат пределното – този път е възможно да участват в него български деца от цял свят! Таланти от Австралия до Канада. А българските американчета вероятно сега ще бъдат повече от минали години.
Бербатов с Десислава Стаматова от екипа на Чикаго, която мнозина познаваме и от състезанията по синхронно плуване и от дейността й като най-младият, но много важен, асистент в дейността на сайта "Eurochicago"!– Нашето желание е българските деца, които са със семействата си по света,  да се чувстват приобщени към българчетата в България – казва Димитрина Ходжева. Бихме искали с „Наградите за успелите деца” допълнително да ги мотивираме да посещават българските училища зад граница, както и повече хора да научат за техните успехи.
Стремежите на организаторите от Фондация „Димитър Бербатов” са посрещнати с пълно разбиране и ентусиазъм:
 – Колеги, в ход е кампанията „Успелите деца на България” на Фондация „Димитър Бербатов” – пише в свое писмо до всички български училища по света говорителката на Асоциацията на българските училища в чужбина Снежина Мечева от Лондон. И тази година нашата Асоциация е съорганизатор на събитието. Нека направим възможното и нашите прекрасни ученици  да участват активно  в това благородно начинание!
В училище „Джон Атанасов”, Чикаго, през януари се проведе и провежда своеобразен „преглед” на богатите ресурси от детски таланти в областта и на изкуството, и на културата, и на спорта.  Директорите Боянка Иванова и целият учителски екип са доволни от резултатите. За някои от децата, занимаващи се сериозно със своето хоби, или призвание, в. „България Сега” писа и ще пише на своите страници, посветени на българските училища в САЩ. Подобно  оживление цари и сред класовете по другите училища в Чикаго и САЩ.
Росица Иванова /11 г/ с успехи в раздела "Театър и литература"Но съществува един сериозен проблем, който очаква своето решение с една сериозна подкрепа. Подкрепата на родителите. Тя е сигурна и решаваща. Още и на обществените организации, на ръководителите на фолклорни състави, на художествени школи и пр.
Става дума за една сравнително сложна процедура по представяне на документите, необходими за номиниране за наградите „Бербатов”. Необходимо е да бъдат приложени грамоти и протоколи от класирания на стотици спортни състезания или фестивали. Става дума за снимки, официални писма, документи… За контакти по Интернет, кореспонденция и пр. Невъзможно е без това. Ще трябва време и усилия, ще трябва любов и загриженост от страна на родители, учители, на много българи, ще трябва те да посветят не малко от своето време и усилия, за да не се превърне един технически проблем в непреодолимо препятствие пред талантите на децата им, пред дарбите на децата на България…
Сънародници наши, дайте това време, за да се видят, покажат и оценят  по-добре талантите и бъдещето на децата ни!
Владислав Дунгов - след наградата "Димитър Бербатов" печели и сребърен медал на международната математическа олимпиада "Европейско кенгуру"От Фондация „Димитър Бербатов” се обръщат към нас:
– Ние продължаваме да ценим и най-малкия постигнат успех! Но и тази година ще бъдем много стриктни и взискателни към номиниращите. Молим за вашето съдействие децата да бъдат представени по изисквания начин, за да ни улесните в тежката работа по обективното обработване на номинациите и да подпомогнете отговорната работа на журито. Разчитаме на вашето разбиране, за което предварително благодарим!
 За всяка от предишните „Награди…”  са получавани между 3000 и 4200 номинации. Всички номинации са били включвани в специален годишник- алманах „Успелите деца на България”.

Близнаците Мартин и Кристиян Кирилови /14 г/ от Благоевград - номинирани в раздела "Народно пеене"  Основни изисквания за предстоящата номинация:

 Краен срок: 12 февруари 2012 г.

Къде се номинира:
Единствено и само чрез формата в секция “Номинирай” в официалния сайт на Фондацията. Номинации, направени по друг начин, не са валидни и няма да бъдат разглеждани.
Кой може да номинира:
Родители, близки, учители, съученици, съседи, самите ученици – абсолютно всеки (който има възможност да удостовери успеха!) може да номинира едно или повече деца – ученици, наградени през 2011 г. в областта на изкуствата, науката или спорта, както и участници в социални проекти. Един човек може да номинира повече от едно дете. Едно дете може да бъде номинирано в повече от една области.
Кой може да бъде номиниран:
Деца – ученици (от І до ХІІ клас) в български училища – в страната или в чужбина, които имат изяви и удостоверени успехи (документ за класиране от 1 до 3 място) през календарната 2011 г. в областта на изкуствата, науката или спорта, както и участници в социални проекти.
Документи и снимка:
Всички изисквания са дадени подробно в сайта на Фондацията. (http://dberbatov.org/projects/nagradi/).

 Моля пишете на кирилица! Текстове, написани на латиница, няма да бъдат разглеждани! Номинации, направени на латиница, автоматично се изтриват.

Климент ВЕЛИЧКОВ
в. “България СЕГА”
www.bulgariasega.com
Снимки: БТА, “Eurochicago” и Архив Фондация „Димитър Бербатов”