Подбор на правоспособни преводачи за Генерално консулство Чикаго

Във връзка с обявения от 10.12.2011 г. Подбор на правоспособни преводачи, бих искал да ви информирам за следното:

1.    До 10.01.2012 г. в Генерално консулство Чикаго има подадени 6 броя кандидатури (по реда на получаване на документите):
o    Димитрия Атанасова Дзарбова–Mount Prospect, Il-получени документи на 21.12.2011 г.
o    Красимира Калчева Калчева–Fitchburg, WI-получени документи на 22.12.2011 г. (9.57 ч.)
o    Марчела Жорова Челебиева –Norridge, Il-получени документи на 22.12.2011 г. (10.10 ч.)
o    Ирен Иванова Ганева – Chicago, Il – получени документи на 23.12.2011 г.
o    Елена Коста /Елена Иванова Нинкова-Костова/- Rosemont, Il – получени документи на 06.01.2012 г.
o    Ангелина Петрова Галънска – Denver, CO – получени документи на 09.01.2012 г.

2.    След обстоен преглед на подадените кандидатури, на основание предварително зададените критерии и условия за кандидатстване, както и съобразно представените от кандидатите документи към 10.01.2012 г., генерално консулство Чикаго определя, че са налице достатъчно основания:
o    Марчела Жорова Челебиева
o    Елена Коста /Елена Иванова Нинкова-Костова/
да бъдат поканени на събеседване, за следващ етап в подбора на правоспособни преводачи.

3.    На всички останали кандидати генерално консулство Чикаго предоставя възможността да приложат допълнително копия от документи, такива каквито е регламентирано в предварителните условия на подбора, за което са или ще бъдат уведомени лично и конкретно по спецификата на всяка кандидатура. Окончателно становище за пригодността на техните кандидатури, ще бъде обявено след като се възползват или откажат да се възползват от възможността да предоставят допълнителни документи.

Използвам случая да направя някои разяснения по обявения подбор, с оглед на явно и често проявено не изцяло вярно разбиране от някои кандидати:

•    Подборът за правоспособни преводачи към генерално консулство Чикаго продължава да е в сила и да е валиден без краен срок.
•    Одобрение на преводач към ГК Чикаго, автоматично води до одобрение за работа и на територията на всички останали консулски окръзи в САЩ, като одобренията ще се получават по местоседалище на преводачите.

•    От всички кандидати, ще се очаква да предоставят пълния комплект документи, така както те са обявени в процедурата за подбор.
•    Подборът за преводачи няма за цел да регулира цените на пазара на преводи, но генерално консулство Чикаго ще бъде гарант за коректност в таксуването на гражданите, съобразно обявените от преводачите тарифи. Сигнали за системно неспазване на предварително декларираните от преводачите цени за преводи, които докажат тяхна некоректност спрямо българската общност, ще бъдат основание за оттегляне на одобрението им за преводачи към всички дипломатическите мисии в САЩ.

Повече и следващи новини, както и полезна информация от генерално консулство на Р България в Чикаго, може да намирате на новия ни интернет сайт:

    www.mfa.bg/bg/89/

както и на фейсбук страницата на консулството:

    www.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicago

Там ще може да откриете и официалните празници и неработни за прием на граждани дни за консулските офиси на Република България в САЩ, както и допълнителните извънредни работни дни за 2012 година.  

за в.”България Сега” www.Bulgariasega.com