По следите на Владимир Димитров-Майстора

ivana4_267И тази година, децата от кръжока по Изобразително изкуство – ателие “Млади творци” към училище “Св.София”,  изработват с голям ентусиазъм и фантазия  своите проекти. В програмата на обучение са включени уроци по рисуване по натура или наблюдение, по памет, впечатление или представа, много приложна дейност, експерименти.

Забележителни са резултатите на младите художници, които вече не просто рисуват, а показват и  голяма изобразителна грамотност. Разбира се, тези резултати са свързани с много труд и системно обучение, практически знания и умения за работа с различни изобразителни материали и пособия. Радващо е разбирането и усета за българското изкуство. Ние всички знаем, че младите ни последователи, израснали физически далеч от България, сякаш полагат повече усилия, за да разберат българската традиция, празник, обичай и история.

Това е разбираемо и когато в рисунките си на свободна тема вмъкнат “българския дух”, те не само показват умения, естетически усет, а така също и  принадлежност. Това същевременно дава на  нас– техните учители и родители удоволетворение за  вярна методическа насока, превръща  желанието ни да предадем българщината в осъществена  реалност. А ние им го дължим, защото те растат в друга държава, друго обкръжение и ние сме връзката им с  родината. Тази година важно място в програмата на кръжока заема изучаването на биографичния и творчески път на някои български художници.

 jana3_264  

siana2_289

Не мога да не призная, че часовете в които има повече теория, има и  определена отегченост, предизвикана от желанието на децата по- бързо да захванат четките и да творят. Това е естествената детска реакция, която покрива и нашите очаквания. Но за мен винаги остава важен резултът- удоволетвореността на моите  учениците сами  да спират вниманието ми, на техните родители и приятели на видяни от тях репродукции в учебници, списания, весници.  Гордото изражение на лицата им, спонтанната емоционалност при разпознаването на картините на определен художник, самочувствието от придобитите знения- това е очакваният резултат.

Така дойде и идеята да тръгнем по следите на Владимир Димитров-Майстора, чието творчество трябва да бъде разпознато, трябва да се улови типичното, характерното за него- уникалността да предаде настроението на българката, колоритността на пейзажите му. Ще бъде преувеличено, ако кажа, че изучихме неговото творчество, но мисля, че поне се докоснахме до него.

Камелия Томанова, преподавател по Изобразително Изкуство за в. ”България Сега”