Иван Загоров: Размерите говорят достатъчно

Светлозар Момчилов: Трудни ли бяха първите две години?
Иван Загоров: И трудни, и много забавни. И двете.

Светлозар Момчилов: Може ли да се каже, че „Енигма” е една от Вашите реализирани мечти?
Иван Загоров: Една от мечтите ми, да.

Светлозар Момчилов:  Продава ли се „Енигма”?
Иван Загоров: Не. Изключено.

Светлозар Момчилов:  Ако трябва само с няколко думи да опишете „Енигма” на човек, който не знае нищо за това легендарно заведение, какви биха били те?
Иван Загоров:  Не мисля, че мога да го опиша, трябва да се дойде и да се види на място. Няма как да го опиша.

Светлозар Момчилов:  Значи, не може накратко да бъде описано?
Иван Загоров:  Не, не може.

Светлозар Момчилов:  Трябва да бъде преживяно.
Иван Загоров:  Трябва, да.

Светлозар Момчилов:  Откъде черпите вдъхновение и идеи за Вашата работа?
Иван Загоров:  Труден въпрос. Бих казал, че вдъхновението е вътре в мен.  Със жена ми
работим заедно, двамата имаме идеи и някак ги наместваме.

Светлозар Момчилов: Вие сте много либерален и гъвкав към хора с най-различни интереси и ориентации. Например, в една от Вашите зали, имате суингър парти. Какво означава това?
Иван Загоров:   Всеки знае какво означава суингър парти. Малко по-нетрадиционно. Сменят се партньорите и т.н. Правят партита при нас един път месечно. Малко странни партита за мен, предполагам и за повечето хора, но добър бизнес за нас.

Светлозар Момчилов: Освен това Вие успяхте да привлечете хора от най-различни националности и станахте космополитен нощен клуб в центъра на Чикаго и неговите предградия. Трудно ли е да се направи това?
Иван Загоров:  Труден въпрос. Не е много лесно. Може би са много компоненти, събрани на едно. Малко късмет, повече работа и така.

Светлозар Момчилов: Какво е значението на Фейсбук за Вашия бизнес?
Иван Загоров:   Много голямо. Всички наши реклами минават през Фейсбук. Имаме и над седем хиляди приятели във Фейсбук. Постоянно се рекламираме през Фейсбук. Това ни помага да спестяваме пари за реклама и т.н.  Фейсбук значи много за нашия бизнес.

Светлозар Момчилов: Какво е значението на маркетинга за успеха на Вашата работа и кой е Вашият маркетинг -директор?
Иван Загоров:  Маркетинг-директорът е жена – Мина Талеушинкева и предполагам, че маркетингът е най-важното нещо за всеки един бизнес.

Светлозар Момчилов:  Във връзка с втория рожден ден на „Енигма” какво искате да кажете за Вашия персонал?
Иван Загоров:  Най-големите сладури на света. Обожавам ги и ги обичам всички. Уникални хора. Радвам се, че мога да работя с тях.

Светлозар Момчилов:  Ядосват ли Ви от време на време?
Иван Загоров:  Естествено (смее се).

Светлозар Момчилов:   Смятате ли, че „Енигма” е лидер на българския ентъртейнмънт извън България?
Иван Загоров:   Ами мисля, че може да се каже. „Енигма” е хиляда и петстотин квадрата заведение. Бил съм в повечето български заведения в Америка и света. Повече от триста и петдесет, четиристотин квадрата не съм виждал. Само размерите би трябвало да говорят достатъчно.

Светлозар Момчилов:  До Вас не е достигала информация, че извън България има заведение, което да може да се доближи до Вашето.
Иван Загоров:    Даже и близко не бих казал, макар и да звучи не скромно.

Светлозар Момчилов: Кой бе най-скъпият подарък, който получихте на втория рожден ден на „Енигма”?
Иван Загоров:  Не съм ги отворил още, не знам, нямам представа.

Светлозар Момчилов: Какво искате да кажете на читателите на в-к „България Сега”?
Иван Загоров:  Благодаря на всички за успешните две години. Надявам се да радваме хората, да продължаваме, да бъдем все по-добри. Пожелавам на всички здраве и успех във всяко начинание.

Светлозар Момчилов, в.„България Сега”
BG 7 Radio
www.Bulgariasega.com