Българските деца, където и да са по света, са на България

За Чикаго казват, че е един от “най-българските“ градове в чужбина. Около сто хиляди е предполагаемият брой на българите, живеещи тук. Макар далеч от родина и близки, емигрирали по различни причини и в различно време, всички носят в душите си нещо общо – връзката с родината, носталгията по близки и приятели, онзи неповторим аромат на дом, който не може да бъде повторен. Единственото, което държи корена жив, независимо от всички обстоятелства, остава езикът. Българският език, на който са говорили и писали дедите ни дори тогава, когато държавата е липсвала! Езикът, който е съхранил духа български, за да възкръсне от пепелта след стотици години потисничество! Този свещен език съхраняват поколения емигранти и днес – независимо в коя точка на света се намират. Времето сега е различно. В ерата на високите технологии младите поколения лесно потъват в безграничната територия на информацията. За да не се заличат корените за поколението, растящо или родено далече от границите на България, остава алтернативата паралелно с езика на страната, в която живее, то да изучава и родния език – на живо, сред връстници, така, както го учат сънародниците му. Любовта към родината, наследена чрез гените, заедно с увеличаващия се брой на българите, живеещи по различни места на света, е причина за постоянно растящия брой български училища в чужбина. Това е и причината за организирането на един уникален форум в Чикаго, САЩ – първи и единствен по рода си в досегашната история на българската емиграция със своята мащабност и участие на представители на българските емигрантските общности и на държавата, както и с решенията, които постигнаха заедно.
По инициатива на училище “Джон Атанасов“ – Чикаго, съвместно с Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) на 30 април 2011 г. в Чикаго се проведе първият в емигрантската история “Форум на българските училища и подкрепящите ги организации в САЩ“ на тема “Мястото и ролята на българските общности в САЩ за запазване на родния език и националното самосъзнание“. 
На събитието присъстваха представители на българската държава: Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката (МОМН) на Република България, Георги Пирински – Заместник-председател на 41-то НС, Тихомир Стойчев – Пълномощен министър при Посолството на Република България във Вашингтон,  Ивелина Христова и Стефка Йовчева от Посолството на Република България във Вашингтон, Пат Михалски – Завеждащ отдел по мултикултурни въпроси към офиса на ковчежника на община Кук, Чикаго – Мария Папас,  осемдесет представители на български училища от 13 щата на САЩ и на три училища от Европа, спонсори и подкрепящи организации, родители.
Възпитаници на училище “Джон Атанасов“ изразиха своето поздравление към всички гости на форума чрез езика на българския танц. Пъстрите национални носии, неповторимата звучност на българската народна музика, ритмичните стъпки и усмивките на детските лица белязаха старта на форума с приповдигнатост, заряд и добронамереност. Бяха подготвени и изложбите “Картинна импресия на славянската азбука“ – изява на млади художници от българските училища в Чикаго, ръководител Кина Бъговска и “Моменти от историята на българската емиграция в Чикаго“ – историческо изследване на учениците от Българско училище “Джон Атанасов“, Чикаго.
Форумът бе открит от директора на училището – Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, която поздрави топло всички присъстващи, представи официалните гости и сподели важността на избраната тема, на форума и на решенията, които предстои да бъдат взети.
Приветствия поднесоха присъстващите на събитието представители на българската държава. Бяха прочетени получените за форума Поздравителни адреси от Елена Поптодорова – Посланик на Република България в САЩ, Ирина Бокова – Генерален директор на Юнеско и Георги Първанов – Президент на Република България.
Министър Сергей Игнатов сподели инициативите на МОМН във връзка с промените, налагащи се в образователната система и отражението им върху българските училища извън пределите на страната. Г-н Игнатов изрази своето уважение към учителите и изтъкна важността на образованието и приноса му за членството на България в ЕС като създател на хора, “припознати като европейци“. Относно инициативите на министерството към българските училища в чужбина, министър Игнатов поясни ролята на Програма “Роден език и култура зад граница“, значението на подготвящия се нов Закон за предучилищно и училищно образование, където ще се регламентира и статута на българските училища в чужбина и ще се прецизира текста за “защитени и средищни училища в чужбина“. Целта е да се премахне различието в разбирането за училище на територията на страната и извън нея. Учебните материали също се нуждаят от промяна, ще се разработват първо електронни варианти. Българското образование се нуждае от модернизиране и в този аспект биха били полезни опита и наблюденията на учителите зад граница. Министър Игнатов изрази желанието на МОМН за укрепване статута на българското училище извън пределите на страната.
В поздравлението си към организаторите и участниците във форума Зам.председателят на 41-то НС Георги Пирински характеризира Чикаго като едно прекрасно огнище на просвета и българска култура, съдейки по учениците на Българското училище “Джон Атанасов“ и от това, че българските училища в града са вече седем на брой. По негово мнение би трябвало като кауза да се постави съхраняването и развитието на българския език, дух и култура във всяка точна на земята, където има българи. Според г-н Пирински мотивът, събрал в този ден присъстващите на форума е общото чувство за принадлежност към България и определи срещата като една стъпка към това какво да развиваме и съхраняваме в себе си и в децата си. Г-н Пирински сподели отношението си към новата концепция за развитие на българското образование, подкрепи споменатото от Министър Игнатов продължение на дискусията в тази връзка и преосмисляне на досегашната представа за това какви трябва да бъдат българските училища днес. Като възлова задача, според думите на г-н Игнатов, е да се развият ключови компетентности, като първата, която ни е нужна, би следвало да бъде компетентността на гражданско образование, за културата на отговорното гражданство. Има смисъл да се мисли за предмет, общ за всички български училища, включително зад  граница, включващ базисното значение за това какво е българският език, писменост, култура, литература и българска държавност. Според г-н Пирински има място да се почерпи опит и от САЩ, и от Европа и да се свърже с новата концепция за предучилищното и училищно образование. Заместник-председателят на НС сподели радостта си, че участва в този форум и подкрепи идеята около средата на годината да се направи среща на кръгла маса, където да се обсъдят всички проблеми на образованието и новата програма.
След поздравителните думи и приветствието от Посланик Елена Поптодорова, Пълномощният министър при Посолството на Република България във Вашингтон – Тихомир Стойчев определи като безспорна ролята на българските училища зад граница за съхраняването на българския език и на българската идентичност, а ролята на учителите определи като възрожденска мисия. Според г-н Стойчев стълбовете на българската общност в чужбина са българските центрове, българските църкви и българските училища.
Присъстващите имаха възможността да проследят “Видеохроника на българските училища в Чикаго – 2011“, реализация на Мария Илиева – Mutzuna, както и историята на АБУЧ чрез филма “ С любов за децата ни“ на Райна Манджукова – член на УС на АБУЧ, автор и водещ на телевизионно предаване “Облаче ле, бяло“ по ТВ СКАТ и Снежина Мечева, директор на българското училище към Посолството на Република България в Лондон, член на УС на АБУЧ.
Председателят на Асоциацията на Българските училища в чужбина – д-р Боян Кулов определи форума като “първи по рода си“ с присъствието на държавата в лицето на нейните представители – Министърът на Образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и Заместник-председателя на НС Георги Пирински. Той определи това внимание на държавата като задължаващо за българските училища в чужбина и като неоспорим успех на България и българския дух. Българското общество и държава трябва да направят дълготрайно, в норми и закон случилото се през последните години – да се изучават културата и езика на род и родина. Според г-н Кулов този форум е свикан, за да се направи конкретна стъпка – създаване на нормативна база за узаконяването на българските училища в чужбина. Предложението на участниците във форума е да се направи работна среща през лятото, за което споменаха и представителите на държавата.
Главният спонсор на форума – Васил Байрактаров, също поздрави участниците в него и представителите на Българската държава и благодари от името на всички родители, заявявайки, че значимостта на това събитие дава сили и мотивация в призванието на делото на учителя. Относно темата за финансирането на българските училища в чужбина, г-н Байрактаров препоръча да се правят повече културни мероприятия за набиране на средства, защото не може да се разчита само и винаги на помощта от държавата. Това е другият начин за решаване на финансовия проблем.
Г-н Светлозар Момчилов, издател на в.“България сега“, поздрави организаторите на успешното и мащабно събитие и спонсорите, подпомогнали провеждането на форума и изрази задоволство от изключително бързото развитие на българската общност в Чикаго, която не е голяма, не е с дългогодишна история, както други общности, но за двадесет години има много успехи. По количество на училища за единица време на глава от населението, никоя общност в Чикаго не може да се сравни с нашата. Г-н Момчилов поздрави българските политици, които осъзнават важността на тази дейност на българската общност и декларира, че всички училища, институции и личности, които правят нещо за българската култура, имат в лицето на в.“България сега“ верен приятел и могат да разчитат на подкрепа.
На форума бяха предложени следните конкретни стъпки от страна на държавата: да има информация за българските училища в чужбина; да се знае отговорното ведомство, отговарящо за тях, към което трябва да се обръщат при нужда; относно методическата база – да се адаптират и уеднаквят програмите така, че да станат пригодни за българските училища в чужбина; за образователните материали – много е важно да се достигнат технологиите в съвременния свят, централизирано в българската държава да се постави началото на подходящи адаптивни материали за децата в чужбина, за да им е достъпно и интересно обучението.
По време на трите работни панела на форума бяха презентирани много актуални и съществени теми, отнасящи се до българското образование зад граница. Интересът към презентациите се оказа голям. Ограничението на времето не позволи да намерят място всички възникващи въпроси. Това, което направи форума уникален и единствен по рода си като събитие, бе еднопосочността на интересите на организациите на българските общности зад граница, от една страна и на държавата, от друга, за максимално и най-точно решаване на съществуващите проблеми във връзка с българските училища в чужбина. Форумът бе определен като уникален и с това, че за първи път от цяла Америка, а също и от Европа са събрани на едно място толкова представители на български училища. Задоволство от начина на протичане и взетите решения по време на форума изразиха както Председателят на АБУЧ – д-р Боян Кулов и неговит заместник д-р Росен Димитров, така и представителите на държавата, които се ангажираха да сведат информацията до съответните държавни ведомства.
Калина Томова,
за в.“България Сега“
www.BulgariaSega.com