I-9 Ревизия

Никой вече не си хаби дъха да дискутира дали и защо имиграционна ни система не функционира. Всички са единодушни, че имиграционният закон, в настоящата си форма и начина, по който се прилага от имиграционните служби и имиграционните съдилища, е напълно неефективен и в разрив с реалността. Единодушие има също така, че нещо трябва да се направи с 11 милиона незаконни имигранти в страната. Предвид единодушието, човек би са помислил, че реформирането на имиграционната система би била сред приоритетните проекти пред Конгреса и Администрацията. За съжаление, нищо подобно не се задава на хоризонта: Политиканството в Конгреса е в пълен разцвет, a Администрацията бълва празни обещания. За съжаление статуквото, колкото и да е лошо и неприемливо, не се пази.
Администрацията на Обама, въпреки че продължава да парадира намерение да се занимае с проблема, на практика усилено действа зад кулисите само в една единствена насока— систематизиран терор над работници- имигранти и техните работодатели. Вместо да насочи усилията си, за да облекчи мудното решаване на имиграционни дела и молби, или да фокусира върху депортациите на опасни престъпници, Администрацията е взела на прицел тези, които допринасят за благополучието на страната: І-9 ревизиите са едно от най-подмолните, но същевременно и сред най-пагубните оръжия в ръцете им в момента.
За финансовата година, която завърши на 30 септември 2010, официалната статистика е, че Администрацията е провела, тоест е приключила,  І-9 ревизии на 2740 фирми и е начислила над 7 милиона долара в глоби срещу фирми, които използват незаконна работна ръка. Естествено няма статистика, която да следи колко семейства са разорени, разделени и опропастени в процеса на това ревизиране. По мое мнението над 30 процента от всички депортации и задържания от имиграционните служби миналата година са директен резултат от такива ревизии.
Нещата няма изглед да се подобрят тази година. През ноември 2010, 1000 фирми концентрирани в Аризона, Тексас, Флорида, Калифорния, Илинойс, Вермонт и Колорадо, занимаващи се с земеделие, транспорт, обществено строителство и поддръжка на държавни обекти, получиха нотиции за І-9 ревизии. През януари 2011 шефът на ICE обяви, че Администрацията създава нова ревизионна институция — Employment Compliance Inspection Center– която централизирано ще провежда офанзива срещу незаконната работна ръка в страната. Миналата седмица чухме, че нови 500-1000 известия за ревизии са в процес на печат за февруари.
За читателите, който на са напълно наясно, за какво става точно дума, ще се опитам схематично да опиша процесът на І-9 Ревизията и последиците за имигрантките общности, особено в големи градове с концентрирана имигрантско население.

Какво е І-9  Ревизия и от къде се появи?
Базата на І-9  Ревизията, в настоящата си форма, е основана на малко използван в миналото член на Имиграционния закон, датиращ от 1986г., който забранява на работодател умишлено да наема и използва работници, за които знае, че са незаконно в страната. Законът задължава работодателят да провери и документира правото на работа на работната си ръка чрез попълването на формуляр І-9.
Всеки един човек, който е нает да извърши услуга или работа срещу заплащане след 6 ноември 1986г. трябва да попълни такъв документ. Формуляр І-9 се попълва от новонаетият работник в точно определен период, тоест между приемането на предложение за работа и първия ден, на който работникът постъпи на поста си. Работодателят трябва да провери и документира, че работника наистина има право да работи в САЩ не по късно от 3 работни дни, след като работника започне работа.

Каква информация изисква І-9 Формуляра?
Формулярът І-9 е непретенциозен документ от една страница разделен на две части. Първата част се попълва от работника и изисква даването на следната биографична информация: пълното име, адрес и дата на раждане. Работникът трябва освен това да избере и отбележи, под клетва, една от следните четири възможности, описващи право на работа и престой в страната:
Заявявам под клетва и със знанието за наказателните последиците за лъжесвидетелство, че съм
        ? Гражданин на САЩ
        ? Имам Американска националност, но не съм гражданин
        ? Имам Зелена Карта и А номера ми е_________
        ? Имам право на работа до _____и А или входния ми номер  е____  

Във втората част на І-9 формуляра Работодателят трябва да отрази какви оригинални документи са представени от работника, за да удостовери избора си в първата част.
Работникът трябва да представи оригинален документ или документи, за да установи (1) самоличността си и (2) право на работа не по-късно от три дни след като започне работа. Имиграционните служби считат, че следните документи установяват едновременно самоличност и право на работа: Американски паспорт; зелена карта; валидно разрешително за работа; чуждестранен паспорт с I-551 печат (времена зелена карта); чуждестранен паспорт и I-94 формуляр, показващ, че работникът има неимигранска работна виза, даваща му право да работи за работодателя.

Работникът има правото обаче да представи два различни документа, за да установи самоличността и правото си на работа. Например, валидна американска шофьорска книжка, лична карта, или студентска карта със снимка са документи, които удостоверяват самоличност. Оригинална неограничена social security карта със социален нoмер; оригинал или сертифицирано копие от американско свидетелство за раждане; разрешително за работа, от друга страна, могат да се използват, за да се установи законно право на работа. Законът изрично гласи, че изборът за това какви документи от споменатите листи ще представи работника, е избор само и единствено на работника. Работодателят не може да изисква или определя кой документ следва да се представи или да разпитва дали работникът има някой от споменатите по-горе документи
Работодателят трябва да попълни втората част от Формуляра и да опише какъв документ е представен, за да се установи самоличност и права на работа, включително издаваща инстанция, номер на документа, и валидност. Забележете, че работникът не е задължен да си даде социалния номер освен, ако работодателят е участник в Е-verify програмата. Работодателят не може да изиска също така да види social security карта. Да приемем, че Иван Иванов току що е получил разрешителното си за работа – показвайки оригиналното разрешително при попълване на І-9 формуляра, Иван задоволява изискването на закона да установи и самоличност и право на работа и не е задължен да даде social security number или да си покаже social security картата, за да започне работа. Или да кажем, че Петър Петров има оригинална и неограничена social security карта, издадена законно от Social SecurityАдминистрацията, и валидна шофьорска книжка – отново, Петър може да покаже двата документа на работодателя си и не е задължен да обяснява или показва нищо друго. Какво ще стане, ако работодателят откаже да приеме документите, представени от Петър и Иван: на практика най-вероятна нищо, освен ако Петър или Иван не реше да ги съди за дискриминация …
Забележете, че формулярът І-9 не се подава никъде: Работодателят трябва да го запази в регистрите си и да то представи, в случай на ревизия.

Как тогава се стига до І-9 Ревизия?
Естествено имиграционните служби не оповестяват как и защо избират определена фирма, за да я ревизират. Въпреки изявления миналата година, че фокусът е над фирми, които имат отношение или работната им ръка може да засегне националната сигурност, на практика болшинството от засегнатите фирмите са в отраслите на земеделието, ресторантьорството, хотелите, и големи вериги от магазини – с една дума там където е вероятно да работят незаконни имигранти. Очевадно е, че имиграционните служби подбират фирми, за които имат съмнение, че използват незаконна работна ръка, тоест за които Социалните Служби вече са идентифицирали значителни случаи на разминаване или непасваща информация между тяхната оперативна система и информацията, обявена от работодателя в официални документи като W-2, W-9 и др. подобни данъчни форми като  несъществуващи social security номера, разминаване в имената, различни лица, използват един и същ номер и тн.

Какви са последиците за Работодател, който е ревизиран?
Често ми задават въпроса Да кажем че имиграционните успеят да докажат, че съм знаел или е трябвало да се досетя, че някои от работниците ми са незаконни, какво е най-лошото, което може да ми се случи? Без да се впускам в подробности и нюанси — ето вкус на някои от възможните  драконови последствия:
Ако имиграционните намерят доказателства за масивни нарушени, имат карт бланш да започнат наказателно дело срещу собственик, управител, менажер, началник на смяна, с една дума когото нарочат, за използване на незаконна работна ръка, подпомагане на незаконни да работят и живеят в страната, лъжесвидетелство и т.н, с потенциална размер на присъда от 6 месеца до 10 години и глоби от $3000 до половин милион. По вероятно е, обаче, имиграционните да се позоват на правото да конфискуват собственост на фирмата като наказание срещу тези, които със умисъл използват повече от 10 незаконни работници.
Далеч по реални и пагубни са обаче последиците, свързани със загубване на работна ръка, увеличени разходи за заплати, пропуснати ползи и срокове за производство и доставка, дела за неплатени заплати, експлоатация, или дискриминация от разгневени или кариеристи работници и всичко останало, което идва в резултат на загуба на ценна, и в много случаи, незаменима работна ръка.

Какви са последиците за работници без документи или с ненапълно изрядни документи?
Естествено, в момента, в който Имиграционните почукат на вратата, за да ревизират, първата жертва са работниците без документи. Работодателите превантивно уволняват с надеждата, че това ще им спести проблеми. За работниците с нередни І-9 формуляри, които не могат да установят право на работа пред ревизорите, на работодателят му се казва да ги освободи. Естествено тези, които попаднат в тази графа, биват своевременно арестувани от имиграционните било за имиграционни нарушения, било за наказателна отговорност за престъпления от типа на лъжесвидетелство, кражба на самоличност, измама и др.
Това, което много хора не разбират, е че Имиграционните чисто и просто използват ревизиите срещу фирми, за които имат съмнение, че използват значителен брой незаконни имигранти, но нямат доказателства, за да заведат дело или нямат данните за хората, които са незаконни. Ревизията е предлог да влязат във фабриката или склада и да започнат да събират доказателствата, които им липсват. Като пример – въпреки,  че законът не изисква хора, които работят като independent contractors да попълнят І-9 форма, в известието за І-9 Ревизията имиграционните изискват имената и данните на всички такива контрактори. Защо? Защото, ако те са незаконни, имиграционните могат да ги арестуват и начислят глоби срещу работодателя за използване на незаконна работна ръка. Така че идеята, че добре подредени І-9 файлове или отворена кооперация ще спаси деня – е меко казано наивна. Докато работниците и работодателите не осъзнаят шикалкавенията на имиграционните и не минат в офанзива, за да си защитят правата чрез прибягване до съдилищата, имиграционните ще продължават да си виреят коня както си искат. Последиците са за съжаление за всички нас, имигранти и американци, законни и незаконни, наравно.

Nicolette Glazer е български юрист и партньор в адвокатска кантора Law Offices of Larry R. Glazer със седалище Сentury City, Калифорния. Г-жа Глейзер се занимава предимно с имиграционно право, наказателно право, и обжалвания пред федералните обжалвателни съдилища. Г-жа Глейзер може да бъде потърсена на
телефон 310-407-5353 за въпроси и консултация.

© 2011 Nicolette Glazer

Николет Глейзер за в.”България Сега”
www.BulgariaSega.com

Забележка: Тази статия съдържа обобщения и примери, предназначени да илюстрират смисъла на нормативни актове и не представлява юридически съвет. Всяко дело е различно и се основава на спецификата на фактите във всеки един случай. Относно възможностите и спецификата на конкретно дело е наложителна да потърсите помощта на адвокат.
Адвокат Николет Глейзер отговаря на въпроси на читатели на в.”България Сега”.
Нови въпроси можете да пратите да редакцията на в.”България Сега” ([email protected]) и адвокат Глейзер ще отговори на читателските въпроси по реда на получаване. За да се запази конфиденциалността на запитващия, моля да формулирате въпросите си по начин, който да не застрашава идентифицирането на запитващия.