Нарастват съдебните дела на хора с увредено зрение срещу уеб сайтове

Последният нашумял случай е съдебното дело на законно слепия Доналд Никсън в Ню Йорк срещу списанието „Плейбой“. В съдебния си иск Никсън твърди, че списанието за мъже е в нарушение на федералния антидискриминационен закон (Americans with Disabilities Act (ADA)  за “изграждане и поддържане на уебсайт, който да е достъпен за хора с увредено зрение“. По време на посещенията на Ищеца на уебсайта на Плейбой, (последно през ноември 2018 г.), той се е сблъскал с множество бариери за достъп до съдържанието на сайта.
Съдебният иск изисква списанието „Плейбой“ да модифицира своя сайт съгласно изискванията на закона, както и да плати компенсаторни обезщетения на ищеца.
Тъй като това далеч не единственото подобно съдебно дело се обърнахме към Щерион Щерионов от „Старфлаш“ (Starflash) – Консултант (Marketing/SEO/WebDesign/IT) за допълнителна информация по темата:

СМ: Знаеш ли за други подобни случаи?
ЩЩ: Такива случаи има страшно много. Достатъчно е човек да се поразрови малко из интернет и може да му настръхне косата. Ето и малко статистика:
https://www.adatitleiii.com/2018/07/website-access-and-other-ada-title-iii-lawsuits-hit-record-numbers/

СМ: Какво е нужно да се направи в техническо отношение, за да се реши този проблем?

ЩЩ: В техническо отношение е необходимо сайта или мобилното приложение да се направи както трябва и да има техническа възможност да поддържа софтуер, който да адаптира сайта/мобилното приложение към хора с проблеми със зрението.

СМ: Длъжен ли е всеки бизнес да адаптира своите сайтове?

ЩЩ: На този въпрос мога да отговоря с въпроса: Длъжен ли е всеки да спазва закона? В Америка хората с недъзи са защитени от закона.

СМ: Как се процедира със сайтове, които са на организации с идеална цел?
ЩЩ: Няма никакво значение каква е организацията, тъй като никой няма право да дискриминира хора с увреждания.

СМ: Някой би си казал: А защо точно мен?
ЩЩ: Защото в Америка всеки може да съди всеки, ако се чувства по някакъв начин дискриминиран. Този закон отваря врата за съдене за щяло и нещяло.

СМ: Скъпо ли е да се адаптира един сайт към изискванията на закона?
ЩЩ: Зависи от гледната точка. Има няколко вида адаптация  – пълна и частична. При всеки един случай адаптацията е в пъти по-евтина от глобите и съдебните разходи.
За тези, които се интересуват и искат да се съобразяват със закона ние предлагаме безплатна консултация. На всеки читател на вестник „България СЕГА“ освен безплатната консултация за ADА Compliance for website ще направим и безплатен анализ на сайта, препоръка за оптимизация на сайта (SEO), както и ще предложим маркетингова стратегия. За повече информация позвънете на 224.477.6369 или изпратете емайл на info@starflash.pro.
В допълнение на горната информация искам да добавя, че темата е сложна и в процес на развитие. Лавината от съдебни искове към собственици на сайтове принуди 103 конгресмени през юни да изискат от Министерството на правосъдието да се намеси и да подготви разяснения и конкретни правила за бизнесите относно спазването на Americans with Disabilities Act (ADA) по отношение на техните уеб сайтове и мобилни проложения. Отговорът на Министерството на правосъдието през септември не доведе до някакви съществени промени, но бяха направени някои разяснения и беше препоръчано на Конгреса да предпреме законови мерки относно решаването на проблема с огромния брой на съдебни дела по повод сайтове/мобилни приложения нарушаващи (ADA). Така че все още няма пълна яснота за бизнесите и най-добрата стратегия е всеки бизнесмен да следи информацията по темата и да се консултира със специалисти и адвокат, специализиран в ADA случаи.
Повече информация може да намерите на сайта www.ada.gov.

Светлозар Момчилов
в. „България СЕГА“

________________________________________________________________________________
Legal Disclaimer: Горната информация няма за цел да дава правни съвети, има общ характер и не цели решението на конкретен случай. С конкретни казуси се обърнете към съответния експерт – адвокат специализиран в решения на проблеми свързани с Americans with Disabilities Act и/или друг специалист!