Разходите за експлоатация на камион са повишени според Американския институт за изследване на транспорта

Разходите за експлоатация на камион са средно 1,69 долара на миля, което е 6%-но увеличение през 2017 г. според  доклад, публикуван от Американския институт за изследване на транспорта. Те  са скочили във всички основни направления:  заплати и бенефити на шофьорите, гориво, лизинг, плащания по заеми, разрешителни, лицензи и пътни такси, ремонт, поддръжка и застрахователни премии. В процентно отношение, те са както следва: 43 % заплати, бенефити и бонуси за водачите; 22 % гориво ; 16% плащания по лизинг и заеми; 10% ремонт и поддържка; 9 % останали разходи. В доклада се съдържа информация за 5 различни региона на страната, като най-големи са разходите в Североизточния район – $1.735 на миля. Останалите 4 региона са Западен – $1.616 на миля; Централен – $1.591 на миля; Югоизточен – $1.553 на миля; Югозападен – $1.536 на миля.
Най-голямото увеличение според доклада е в заплатите и бенефитите, което е тенденция през последните години, поради острия недостиг на шофьори. Повече информация можете да намерите на сайта на Американския институт за изследване на транспорта – http://atri-online.org/.
Пожелаваме на хилядите ни сънародници в транспортния бизнес по-малки разходи, повече доходи и достатъчно време за заслужена почивка!

Минко Георгиев

в. „България СЕГА“