Нови паркомати в Чикаго

Град Чикаго започна да заменя своите 4500 съществуващи паркомати с нови високотехнологични. От шофьорите няма да се изисква вече да разпечатват талон, който да поставят отпред. Преди плащане ще се въвежда регистрационния номер на превозното средство на сензорен екран. Паркиращият ще има опция за разпечатване или изпращане на разписката като текстово съобщение. Новите паркомати ще се зареждат от слънчеви батерии. Времето за паркиране може да бъде удължавано чрез мобилното приложение „Park Chicago”. Инструкции за ползването на новите паркомати можете да видите в YouTube – New Touch-Screen Pay Boxes Make Parking More Convenient in Chicago.
Повече инфо ще намерите на адрес: https://parkchicago.com/.

Надя Минкова
в. „България СЕГА“