„Жените в тръкинга“ и „Да нахраним Америка“ стават партньори

Асоциацията „Жените в тръкинга“ става партньор с организацията „Да нахраним Америка“, с цел борба с недохранването на социално слабите в САЩ
Тръкинг индустрията винаги е било място където благотворителността и отзивчивостта към обществените проблеми са присъствали. Като се започне от професионалните шофьори, които помагат на съвсем непознати хора закъсали на път и се стигне до големите компании, които често правят безплатни доставки до бедстващи общности, ясно е, че транспортната индустрия не е получила полагащото й се признание.
„Жените в тръкинга“ и „Да нахраним Америка“ започват съвместно да решават такъв голям и тъжен проблем, какъвто е този на гладуващите хора в САЩ. Където и да се намирате в Америка и вие може да дадете принос в облекчаване на нуждите за храна на бедстващите семейства.
Според „Да нахраним Америка“ в преработвателните центрове за отпадъци се рециклира повече храна отколкото каквито и други отпадъчни материали. Повече от 40% от храната която се произвежда, приготвя и транспортира в Америка, никога не стига до хората за консумация. В почти всяка общност в САЩ има гладуващи. Повече от 48 милиона души в страната живеят в семейства, където ежедневната прехрана е въпрос на късмет. Това число включва и 15 милиона деца. Уеб сайтът на „Да нахраним Америка“ (Feeding America) твърди, че повече от 72% от техните клиенти живеят под екзистенс-минимума определен от федералните служби, като граница бедност и нищета с годишен доход за 2014г. от 9175 долара.
„Да нахраним Америка“ има мрежа с повече от 200 хранителни банки по цялата страна, която осигурява над 3,6 милиарда порции дистрибутирани по хранителни пунктове, приюти или програми за прехрана. В момента тече програма, която има за задача чрез логистична експертиза и стратегическо сътрудничество да предотврати прахосването на храна и да я достави на хората в най-критична нужда.
Как бихте могли и вие да станете част от общественото усилие с цел да се реши този проблем?
В случай че имате товар с хранителни продукти, които са върнати по някаква причина и не знаете какво да правите с него, това е шанс да помогнете на гладуващите семейства. Ако в следствие на транспортна грешка (каквито стават много често), се окажете собственик на излишна или нежелана стока (може да е не само храна, но и различно домакинско оборудване) то идеята да я предостъпите по хранителните банки е повече от добра. Вашата стока може да бъде върната и по други най-различни основания. Например, опаковките може да са малко посмачкани и клиентите да не ги искат по „козметични“ причини. Може агрегатът на вашето хладилно ремарке, по време на транспорт, да е достигнал до температурни отклонения различни от договореният стандарт, но хранителните продукти да са в добро състояние. Или да предположим, че вашият товар с храна е бил със слаби нарушения на качеството в следствие на хранителна обработка с остарели машини, или с количество на подправките малко над приетите стандарти, или е обозначен с неподходящи етикети, но в този случай все пак хранителните продукти биха били годни за консумация, нали?
Какво може да се направи?
Първо, определете дали имате оторизацията да подарите продуктите. Проверете си договора с брокера и изпращача. Трябва също да говорите и с вашия застрахователен агент, който би могъл да ви помогне при вземането на решение. Вие може би ще имате нужда от второ мнение и да помолите купувача писмено да ви даде документ, че доставката не отговаря на изискванията по предварителния договор. Когато най-сетне сте сигурни, че стоката може да бъде обект на благотворителност, обадете се на представител от „Да нахраним Америка“. Може да намерите информация за контакт на техият сайт:
www.feedingamerica.org
Там трябва да кликнете на секцията „find a food bank” в горната част на страницата. Ако нямате достъп до интернет, обадете се на телефон 800-771-2303.
Вие също може да си изтеглите апликация наречена „Food Cowboy”(www.foodcowboy.com), която да ви даде достъп до контакти с хората ангажирани с благотворителната дейност, които да ви помогнат  да получите бенефити при плащането на таксите за вашите годишни доходи.
„Да нахраним Америка“ приема всякакви хранителни продукти които са в добро състояние за консумиране, които са били отхвърлени по причини различни от тава дали те са годни за ядене. Макар че организацията предимно е концентрирана върху храна, така също приема дарения, които биха могли малко да помогнат и финансово социално-слабите семейства. Например като козметични и перилни препарати, хартиени продукти, играчки, дрехи и други.
Макар че хранителните банки приемат даренията предимно на техните локации, по ваше изискване те са готови да дойдат и на трък-стопа където сте паркирали, ако техните складове не са ви на път или ако стоката която искате да им предоставите не е храна.
Асоцияцията „Жените в тръкинга“ се старае всячески да участва в обществените усилия, които се полагат да се облекчи проблема с глада в САЩ. Не забравяйте, че тези които се нуждаят от помощ  може да са ваши съседи, приятели, сънародници или дори ваши роднини.

Чанита Паунова
Член на Асоциацията „Жените в тръкинга“
в. „България СЕГА“