Електронните шофьорски дневници – закони, срокове, промени (Част 1)

Каква е разликата между старите електронни записващи устройства и новите електронни шофьорски дневници? Отговорът на този въпрос е заровен под лавина от нови термини, побългарени английски думи и технически изрази, които се въвеждат за първи път от законодателите. Да се опитаме да анализираме наличната информация.
През март 2014г. Федералната администрация на моторизираните превозвачи (Federal Motor Carrier Safety Administration- FMCSA), направи задължително въвеждането на електронните шофьорски дневници (electronic logging device – ELD), които да заменят старите записващи устройства за доброволно ползване (Automatic Onboard Recording Devices – AOBRD), определени в член 359.15 от Федералния кодекс.
 
 
При прочитане на проектозакона  става ясно, че доставчиците и производителите на новата технология се нуждаят от срок, най-малко от 12 или повече месеца след приемането на новите правила,  за да подобрят продуктите си, така че те да отговарят на новите изисквания.
Новият закон беше публикуван на 16 декември 2015г. като доставчиците и производителите сега се стягат, за да бъдат готови за крайният срок, изтичащ през декември 2017г. На фирмите вече закупили или подписали договори за закупуване на старотехнологичните записващи устройства (AOBRD), се дава отсрочка от декември 2017 до декември 2019, за да преминат към новата технология (ELD). Повечето продукти тип AOBRD, които днес са на пазара, ще бъдат трансформирани към ELD чрез безжично опресняване на техният софтуер, така че когато новите продукти ELD се появят на пазара (може би по-късно тази година), те няма да изчезнат и ще продължат да бъдат в употреба чак до 2019г.
Много вероятно е производителите да осъществят опресняването на софтуера на етапи и по този начин да дадат възможност и време, на компаниите и шофьорите да се запознаят с новата технология стъпка по стъпка. 
Да разгледаме шест главни промени, които се очакват в новите устройства и тяхното използване:
1. Трансферирането на информация.
Една от причините поради които FMCSA е създала законите за ELD, е да направи възможно проверките, които се извършват на пътя, да бъдат по-ефикасни и акуратни. Агенцията иска информацията от електронните шофьорски дневници да се предава безжично (по телематичен път) към нейната софтуерна програма за проверка. Тази програма има странен акроним – ERODS и в момента се усъвършенства, така че да даде възможност на представителите на закона моментално да отчитат, ако е настъпило нарушение от страна на шофьорите, на правилата за продължителността на обслужване и шофиране на професионалните превозни средства.
За да се трансферира информация от електронните шофьорски дневници според закона, могат да се използват два начина. Телематичен (от дистанция) и локален (на място), или и двата едновременно.
 
 
Телематичният метод на свой ред може да стане по два начина – чрез имейл или чрез сайт (web services). Много от сегашните електронни устройства вече имат имейл-опция, която шофьорите използват, за да изпращат информация отнасяща се до броя часове, които са били на дежурство за последните 8 дни при поискване от проверяващите ги полицаи. Това което предстои да бъде направено е да се разработи обслужване със сайтове, които да изпращат исканата информация от електронните шофьорски дневници (ELD ), директно до софтуера ERODS.
За тези, които решат да използват локалният метод, техните ELD-та трябва да бъдат оборудвани с Bluetooth и с USB опция. Това ще даде възможност на проверяващите да вземат и да предават информация към ERODS, без да влизат в кабината на камиона. Като резервен вариант, електронните шофьорски дневници, ще продължат да използват вече познатите таблици за отчитане на проработеното време, които да могат да се отпечатат и да се предоставят в случай на пътна проверка. FMCSA в момента разработва технически спецификации, които да позволят да се трансферират директно файлове с информация, така че ERODS автоматично да засича, кога е било извършено нарушение.
„Този процес ще продължи най-малко за период от 6 месеца, през който производителите на ELD-та, ще трябва да интегрират нови опции за трансфериране на информация в техните устройства – казва  Елис Чианели, директор по нововъведенията и безопасността в People Net – фирма отговаряща за въвеждането на електронните шофьорски дневници и други мобилни апликации за транспортен мениджмънт.
2. По-строги изисквания и стандарти.
Новите правила при използването на ELD-тата, моментално ще предотвратят умишлено допусканите нарушения при отчитане на статуса на шофьорите, изпълняващи професионалните си задължения. Те автоматично ще бъдат поставяни в статус-шофиране, ако техният автомобил вдигне скорост по-голяма от 5 мили в час. Ако шофьорът „без да иска“ пропусне да отрази периодът на каране в електронният си дневник, то следващият път когато се опита да променя своя статус, този период ще бъде показан като „неотчетено каране“ и ще трябва по някакъв начин да бъде обяснен и поправен.
Друго усъвършенстване при контролът върху шофьорите ще се наблюдава, когато камионът бъде спрян. След 5 секунди електронното устройство ще „попита“ водача, дали желае да остане в статус-шофиране или желае да използва статус-дежурство (on-duty status). Той ще трябва да вземе решение в разстояние на една минута.
„В случай, че шофьорът се намира в пътно задръстване, тази опция ще му даде възможност да мине в режим на дежурство и по този начин да запази повече време за шофиране“ – твърди Том Кътберсън, вицепрезидент на Omnitracs, фирма предлагаща мобилни електронни системи монтирани в кабините на камионите за дистанционен мениджмънт.
 
                                 
3. Отговорностите на шофьорите.
Една от най-значителните промени ще бъде, това че според новите правила шофьорът ще може да избере дали да приеме или да отхвърли поправките, които са били направени в неговият електронен дневник. Например при сегашните записващи електронни устройства (AOBRD) необозначеното време за каране влиза в отговорностите на офис мениджърите, да бъде поправено и обяснено.
„Новите електронни шофьорски дневници (ELD) ще предоставят цялата информация на шофьорите всеки път, когато те се включват към устройствата (login)“ – казва Чианели.
Например, ако някой механик шофира автомобила с цел провеждането на технически тест и не отрази времето на каране в електронното устройство на камиона, то тогава, това време ще се появи на шофьорът регистриращ се в електронния си дневник в началото на смяната си, като необозначен период. Той ще трябва да реши, дали да приеме или да отхвърли тази поправка в своя запис.
„Това което новият закон постановява, е че шофьорът ще бъде отговорен единствено за неговите работни часове – казва Фред Факем вицепрезидент на Zonar Systems – доставчик на телематични системи – шофьорите ще получат достъп до техните дневници през офиса на фирмата или директно през електронните устройства.“
4. Запазване на личната информация на водача на моторното превозно средство.
AOBRD-тата винаги са били способни да проследяват автомобила дори и тогава, когато е използван за лични нужди, ако това е било изисквано от фирмата. При новите устройства (ELD), ако те са оборудвани с GPS се дава все пак някаква възможност на шофьорите за запазване на личната информация в техните електронни дневници.
Трябва да се има предвид,че когато автомобилът се използва за лично ползване GPS-а отразява неговото местонахождение до втората десетична цифра с акуратност до 10 мили. В офиса обаче, телематичните системи за дистанционен мениджмънт, с цел по-прецизна навигация и по-правилно отчитане на горивните такси, ще показват местонахождението на автомобила до четвъртата десетица-акуратност от 30 фута (около 10 метра).
5. Доказателствени документи (supporting documents).
Според новите закони отнасящи се до ELD-тата, времето отразено като дежурство (on-duty), трябва да бъде подкрепено с доказателсвени документи, за да се разграничи от времето за почивка (off-duty).
„Електронните устройства са способни да отчетат само когато автомобилът е спрял и шофьорът не се намира в статус-шофиране” -добавя Чианели.
Причината поради която FMCSA ще продължи да изисква документи, които са свързани с даването на дежурство (това включва всички дейности, които са свързани с работата, но не и с шофиране) е да се държи контрол над шофьорите при отразяването на техният „on-duty“ статус.
 

„Броят на документите е по-малък, отколкото този който водачите използват при сегашните AOBRD-устройства” – казва Факема от Зонар.
Този брой е намален до 8 документа за 24 часов период и включва материали от най-различно естество, от фактури до разписки за диспечиране.
При някои употреби на устройства тип AOBRD, например като при електронните шофьорски дневници на People Net, е необходимо да се уточни, какво точно прави шофьорът по време на дежурството, дали той товари и разтоварва или зарежда с гориво.
Благодарение на спомагателният софтуер Vusion, компаниите ще могат да използват услуга, която да им предоставя информация за транспортните документи, като товарителници (bills of lading), разписки за диспечиране, инспекции на автомобила и много други, които да послужат за доказателство, че шофьорите са описали правилно тяхната активност по време на дежурство.
Според новият закон всяка поправка към информацията за статуса-дежурство на шофьора, трябва да бъде одобрена от самият него.

„Шофьорите ще имат контрол над всички поправки по техните електронни дневници, с изключение на времето което са карали“ – добавя Чианели.

 
 
6. Повече информация.
Професионалните водачи на превозни средства ще трябва да предоставят повече информация на дисплеите си, когато бъдещите устройства се наложат на пазара. Новите правила изискват да се предостави информация, като името на превозвача, неговият регистрационен номер (DOT number), адресът, идентификационния номер на автомобилът и началният и краен километраж.
Наред с много други детайли ELD-устройствата ще показват и номера на свидетелството за правоуправление на шофьора и от кой щат то е издадено.
 
В следващ материал ще разгледаме кои шофьори ще бъдат освободени от задължителното използване на електронните шофьорски дневници и какви механизми ще предпазват професионалните водачи от принуда и налагане на незаконни практики при използване на ELD-устройствата, от страна на ръководствата на транспортните фирми.
Успех!

Чанита и Тодор Паунови, Чикаго
в. „България СЕГА“