Правите ли свои фото-сесии из безчетните мили надлъж и на шир по Америка?

В редакцията на нашето издание получаваме вече няколко пъти оригинални и красиви фото-сесии, направени от Ваши колеги, които не забравят своите фотоапарати у дома си по времето, когато гълтат мили безчет из американските магистрали…  В едно от писмата ни питат – „Защо не организирате фотоконкурс – и чрез него да покажем и наистина чудесата на красивата, или понякога страшна и враждебна природа, сред която  вършим нашия специфичен и „атрактивен” труд?

Наистина, защо да не направим?

Ще изчакаме за още малко мнения и фотоси от Вас, нашите читатели и бъдещи участници в, примерно, един Конкурс  за фотографии от величествената природа, през която преминават Вашите пътища с Вашите могъщи камиони – надлъж и нашир по Америка! Не забравяйте и да ни посъветвате – как и какво ще се получи най-добре, ако се захванем с един такъв конкурс?

THE TRUCKER’S PAGES,
в.„България СЕГА”, Чикаго