Излезе първото по рода си двуезично издание на български хорови песни на български и английски

Излезе първото по рода си двуезично издание на български хорови песни на български и английски
Излезе от печат “Песнопойка “Гергана” (The Gergana Songbook), издание на Държавната агенция за българите в чужбина – първото по рода си двуезично издание на български хорови песни на български и английски, снабдени с ноти, което ще се разпространява безплатно сред българските училища в чужбина с цел стимулиране създаването на нови български детски хорове и развитието на двуезичното обучение на българчетата в англоезичните страни. Песнопойката е дело на учителите от Български детски хор и училище “Гергана” – Ню Йорк. Съставителката Нели Хаджийска (ръководител на училище “Гергана”) е подбрала 39 разнообразни песни от репертоара на хора от 2004 до 2012 г. – от класически образци като “Де е България”, “Хаджи Димитър”, “Хубава си , татковино”, “Върви, народе възродени”, “Луд гидия” и “Сладкопойна чучулига” през обработени народни песни като “Дилмано, дилберо”, “Полегнала е Тодора” и “Джоре дос”, любими детски песни като “Прела баба” по текст на Цанко Церковски, “Над смълчаните полета” на Христо Недялков, “Шаро и първия сняг” на Александър Райчев,  до популярни съвременни заглавия като “Смешка” и “Отново е Коледа”на Борис Карадимчев, “Хор на сътворението” и “Дъга” на В. Чучков. Преводите на английски са от Валентин Хаджийски, част от тях са били публикувани във вестник “Аз Буки” през април и май 2012 г. и са получили висока оценка от познавачи на преводаческото изкуство в България.

Нотните текстове са подбрани от вокалния педагог на хора Стефка Евстатиева, световноизвестна оперна певица, автор на послеслова към песнопойката, от диригента Красимира Иванчева, от първия пианист на хора Даниела Стоянова-Смит и от втория пианист на хора  Виктория Цоцкова. Компютърна нотография – Николай Темнисков, корица – Симеон Николов, предпечат – национално издателство “Аз Буки”, печат – Алианс Принт ЕООД. Колективът на хора-училище вече работи над следващия си двуезичен издателски проект, The Gergana Poetry Book, сборник стихотворения и стихотворни драматизации в помощ на българските училища в чужбина. Първата музикална драматизация от този род, адаптация за детски хор на известния мюзикъл The Sound of Music на български, дело на Валентин Хаджийски, постановка на Джина ДиДонато, музикално оформление на пианиста на хора Магдалена Душкина, вокален педагог Стефка Евстатиева и диригент Красимира Иванчев, ще бъде представена за първи път от децата през юни т.г.

Български детски хор и училище “Гергана” е създаден в 2004, в Ню Йорк. В момента “Гергана” предлага детска градина за деца до 4 години, училищни занимания за деца от предучилищна възраст до 5 клас, специализиран клас за деца с лимитирант български, хорово пеене в две възрастови групи и театрално студио. Ръководството и борда на “Гергана” имат планове да включат и танцови занимания през учебната 2013-2014 г. През януари 2013 бе създаден и мъжки хор на общност “Гергана”, който вече има два концерта в биографията си. Детският хор има 63 концерта от създаването си до днес, през м.юни 2013 му предстоят още 3. Несменяем спонсор на “Гергана” от 2007 до днес е Американската фондация за България, а от 2009 до днес и МОМН.
 
За повече информация за  Български детски хор и училище “Гергана”: www.gergananyc.com
Фейсбук: Bulgarian Children’s Chorus Gergana и Bulgarian Children’s Chorus and school Gergana
За информация за бенефит-концерта на “Гергана” с изпълнение на адаптация на “The Sound of Music” на български през през м. юни 2013 пишете на: gerganany@gmail.com

А ето и две от преведените песни, “Химн на Кирил и Методий” и “Де е България?”:

Кирил и Методий
Български всеучилищен химн
 
Текст: Стоян Михайловски (1892)
Музика: Панайот Пипков  (1901)
 
“Върви, народе възродени,
    към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
    съдбините си ти поднови!
 
Върви към мощната Просвета!
    В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден –
    и Бог ще те благослови!
 
Напред! Науката е слънце,
    което във душите грей!
Напред! Народността не пада
    там, дето знаньето живей!
 
Безвестен беше ти, безславен!…
    О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
    които завладя със меч!…”
 
Тъй солунските двама братя
    насърчаваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
    о, пресвещени старини!
 
България остана вярна
    на достославний тоз завет –
в тържествуванье и в страданье
    извърши подвизи безчет…
 
 
 
 
Sts. Cyril and Methodius
Bulgarian All-School Anthem
Lyrics: Stoyan Mihaylovski (1892)
Мusic: Panayot Pipkov (1901)

Go marching on, enlightened people,
A brighter future lies in sight!
Let literacy’s youthful power
Deliver you from lowly plight!
Endeavour in the quest for knowledge
Will make you cherished in the world.
Respond to this eternal calling –
And get the blessing of the Lord.

Go marching on! The sun of wisdom
disperses darkness from the souls.
A nation keen on education
Ensures her spirit never falls.
Let history become your beacon,
Conclude obscure life in vain!
Bring light to other lands and peoples
In your imperial domain!

Thus spoke the saintly Solun brothers
To our forefathers long аgo,
Inspiring those memorable,
Those glorious, holy days of yore.
Bulgaria remained forever
Enchanted by the brothers’ spell –
In triumph wise, in pain enduring
Her living spirit never fell…
 
 
Де е България?

Текст: Иван Вазов (1876)
 
Питат ли ме де зората
ме й огряла първи път,
питат ли ме де й земята,
що най-любя на светът.
 
Тамо, аз ще отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей;
 
тамо, де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава
из тракийска равнина,
 
там, де Вардар през полята
мътен лей се и шуми,
де на Рила грей главата
и при Охридски вълни.
 
Там роден съм! Там деди ми
днес почиват под земля,
там гърмяло тяхно име
в мир и в бранните поля.
 
Българио, драга, мила,
земля пълна с добрини,
земля, що си ме кърмила,
моят поклон приемни!
 
 
 
 
 
Where is Bulgaria?
Lyrics: Ivan Vazov (1876)

Where’s the land that morning sunlight
First time shone upon my face?
Where’s the country of my birthright
Cherished more than any place?

There, I say, lies my horizon –
Quiet, white, the Danube flows,
From the east, the Black Sea, rising
Roaring storms and golden glows;

Where the Balkan proudly towers
Sending skywards its embrace,
The Maritsa gently pours
Down the lowland, ancient Thrace,

Where the angry Vardar, churning,
Makes its way across the turf,
And the Pirin’s head is burning
O’er the Lake of Ohrid’s surf.

Land where I lay in my cradle,
My forefathers lie to rest.
So distinguished in battle
And in peace with equal zest.

My Bulgaria, dear mother,
Land with earthly goods galore,
Land I cherish like no other,
Please accept my humble bow.

Николай Николов
за в. „България СЕГА“