ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КНИГАТА „БЕЛЕЖИТИ ПЛОВДИВЧАНИ”

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,
Академично издателство „ТАЛАНТ” към Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ – Пловдив, си е поставило амбициозната задача да състави и издаде сборник със заглавие „БЕЛЕЖИТИ ПЛОВДИВЧАНИ”.

ЗАЩО ГО ПРАВИМ
Мотивите ни да предприемем такава активност са продиктувани от желанието да дадем  повече гласност и да засвидетелстваме уважение и почит към делото на онези личности, които са отдали живота си за развитието и просперитета на нашия вековен и уникален град, към онези наши съвременници, които и в момента активно работят, посвещавайки талант, сили, труд, знания и опит на Пловдив или които с работата си и със своите лични постижения са прославили града ни в България и по света.     
България е доказала, че е силна със своята култура, с таланта, трудолюбието и интелекта на своя народ. И в най-тежките години страната ни се е съхранила, защото е била държава на духа. С примера на тези бележити пловдивчани, с техните споделени успехи, ние бихме искали да разкажем за този дух, за да се опитаме да запазим в сърцата си стремежа на българина към духовност, знания и просперитет, да съхраним своята уникалност и да я предадем на децата си. 

КНИГАТА
В сборника ще бъде поместена информация – биографичен текст и снимков материал за бележити личности, които са родени в Пловдив или за хора, които са прекарали съзнателния си живот в нашия град. Те могат да бъдат представители на всички сфери – образование, наука, култура, спорт, здравеопазване, политика, бизнес, както и на всички други области от обществения и стопанския ни живот, без ограничение.
В книгата ще има специален раздел за доказали се в чужбина наши съграждани, за които в родината ни се знае по-малко; за личности, които прославят България по света.
Изданието ще бъде луксозно, представително с акцент върху заслугите на бележитите пловдивчани, допринесли за просперитета в духовния и материалния свят – всеки в своята си сфера на дейност.

КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ
1. Изпратете на e-mail:   bel_pd@uard.bg  следната информация:
•    Кратка  биография – своя /ако внасяте за себе си/ или на личността, която предлагате за включване в книгата;
•    Персонална снимка, на която трябва да бъдат написани:
–    трите имена на обратната страна на снимката, ако информацията е на хартиен носител и изпращате предложението си под формата на традиционно писмо;
–    напишете името си на файла със снимката, който ще изпратите на електронната ни поща
 /пример: pepa nikolova.jpg /,  в случай, че подавате предложението по електронен път;
3. Напишете задължително в писмото си координати за обратна връзка с предлагащия.

КАКВО СЛЕДВА
1.    Авторитетно жури, съставено от представители на всички сфери от обществения живот, ще разгледа внесените предложения, с цел да бъде гарантирано, че в изданието няма да попаднат случайни, недобронамерени или накърняващи човешкото достойнство,  материали.
2.    Всички одобрени  ще бъдат уведомени и ще бъдат включени в изданието, според желанието си с представяне, както следва:
–    Цената на модул с площ от 72 кв.см /снимка и текст/ е 50 лева;
–    За повече модули  таксата се изчислява пропорционално.
   
    Очакваме Вашите предложения за личности – БЕЛЕЖИТИ ПЛОВДИВЧАНИ от сектора, в който имате компетенции.
    Да си пожелаем успешно партньорство и коректно сътрудничество, за което предварително Ви благодарим!

                                                                    

ОТ РЕКТОРАТА

 
 гр. Пловдив 4003, бул. “Дунав” 78
тел. (032) 960 360, тел. / факс (032) 960 406
е-mail: uard@uard.bg; e-mail:secretary@uard.bg
http://www.uard.bg