Хелуински парад в Чикаго

Снимки: Наташа Железкина
в.”България СЕГА”