K-1: Неимигрантска виза за годеник или годеница

Един вид виза, на която често не се обръща голямо внимание, но която понякога е най-подходящият вариант да доведем любимия си човек в Америка.
К-1 виза се дава на годеници на американски граждани. Тя позволява на чужденеца да пътува до САЩ и да сключи брак със своя годеник. След сключването на граждански брак, чуждестранният гражданин кандидатства за смяна на статута и получаване на зелена карта.
Тъй като целта на К-1 визата е да докара чужденеца-годеник в САЩ, за да може да се омъжи тук, условията, които трябва да се спазят са подобни на тези за съпруг и съпругата на американски гражданин.
Процесът започва с подаването на петицията в Америка. Американският гражданин трябва да подаде петиция за годеника си, след като е одобрена, тя се изпраща в посолството на страната, в която годеникът живее. Когато петицията се получи, от посолството ще дадат инструкции на годеника за следващите стъпки. Те включват медицински преглед и набавяне на нужните документи. Кандидатът и американския гражданин трябва да са били видени заедно на живо в последните 2 години преди подаването на петицията. Техният бъдещ брак трябва да бъде легален в Америка. След това се назначава интервю  на което:
–    Заедно с петицията се представят редица документи, които доказват връзката между американския гражданин и чужденеца-годеник.
–    Посочва се т.нар спонсор.
–    Дават се пръстови отпечатъци.
–    Представят се попълнени задължителните формуляри.
Медицинският преглед трябва да бъде направен от одобрен от посолството       лекар и резултатите се представят в запечатан от лекаря плик.
Нужни са също доказателства, че чужденецът няма да стане бреме на САЩ тоест, или той, или съпругът/съпругата имат достатъчно средства да се издържат.
Петицията, която се подава в Америка важи само 4 месеца, в които всички нужни документи и доказателства трябва да бъдат събрани, интервюто да е минало и визата да е издадена. Това време може да бъде удължено в посолството в чуждата държава.
След като К-1 визата е издадена, чужденецът ще получи запечатан плик с документи, който трябва да бъде предаден на имиграционните служби на американската граница неотворен.
Чужденецът може да влезе в държавата до 6 месеца след издаването на визата. След пристигане в Америка, чужденецът и американският гражданин трябва да сключат граждански брак в рамките на 90 дни.
Ако годеникът/годеницата имат деца, те също ще получат визи за влизане в страната. След сключването на брака, те отделно трябва да кандидатстват за промяна на статута. Въпреки, че не е задължително децата да влизат в страната заедно с техния родител, те също трябва го направят, докато е валидна визата им.
К-1 визата е най-използваната възможност за съвместно пребиваване с любимите хора в страната. Желателно е да се посъветвате с адвокат преди да започнете процеса за издаване на виза, за да се избегнат възможни грешки и отказ от страна на имиграционните служби.
Яна Трифонова
В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com