ЗАСТРАХОВКИТЕ Health Insurance

Нека продължим по темата с индивидуалните здравни застраховки. Най-голямото им предимство пред груповите е, че не могат да бъдат прекратени едностранно от компанията. Докато при груповите ,работодателят може да реши повече да не предлага здравни застраховки, а така също и застрахователната компания по всяко време може да реши да прекрати застраховката. Т.е индивидуалните по закон са гарантирани, че могат да се подновяват всяка година. Отделен е въпросът, че ако имаме големи плащания, компанията ще вдигне премията и в даден момент, може да се окаже, че не можем повече да си позволим да я плащаме. Друго голямо предимство на индивидуалните застраховки е, че са по-гъвкави по отношение на това, какво точно искаме да включим в тях, а от тук и сами да определим колко ще плащаме. Може да изберем неща, които ни трябват и да изхвърлим ненужното. Т.е. сам мъж защо му е майчинство. Вместо това може да се добави например посещения при масажист, докато груповият задължително включва майчинство и щем не щем си го плащаме, макар и никога да не ни потрябва. Цената на индивидуалните застраховки можем да си я определяме, като варираме с размера на дидактибъла. Колкото по-висок дидактибъл, толкова по-ниска премия на месец, което означава, че ако сме относително здрави и не ходим често по доктори, можем да вземем по-висок дидактибъл и да плащаме по-малко. Т.е. тази застраховка я имаме само в случай на крайна необходимост при големи медицински проблеми и сметки. Така,че, ако сме достатъчно наясно какво искаме и един добър застрахователен агент, можем да си „ушием” такава полица, която най-точно да отразява нашите изисквания и по този начин да спестим маса пари.
Една друга възможност е така наречените HSA – health saving accounts. Това е програма от 1997 год, която напоследък придобива все по-голяма популярност. Преимуществено е предвидена за млади или хора в добро здравословно състояние. Това е комбинация от здравна застраховка и спестовен влог, който не се облага с данъци, нещо като индивидуален пенсионнен план. Вложените там пари се приспадат от данъците накрая на годината или това са планове за хора, които работят сами за себе си, не са свързани с работодател. При тях дидактибъла задължително е много голям и почва от 1,500 дол. Парите за покриване на дидактибъла се слагат в специална банкова сметка и за миналата година максимума беше 2,500 дол на човек. Тези пари ни носят лихви в банката, но можем да ги ползуваме само за медицински разходи. Ако след години не сме ползвали нищо или имаме значителни натрупвания, след пенсиониране се облагат като индивидуален пенсионен план, т.е. работят по същият начин. При нужда, от тези спестовни влогове най-напред се плаща дидактибъла и след това в зависимост от плана, здравната застраховка покрива 100 или 80% от направените разходи. Предимството е, че ако не ходим често по доктори, хем имаме здравна застраховка, хем спестовен влог освободен от данъци за определен период от време. Идеален вариант за млади хора, които хем спестяват, хем могат да ползуват застраховката при дадена инцидентна медицинска катастрофа, където сметките могат да набъбнат до десетки хиляди долари. Например една внезапна операция от язва.
Еди друг вид индивидуална медицинска застраховка, която не се дублира с нищо друго е така наречената – Медицинска Застраховка при Евакуация. Т.е.,ако я нямаме нея, не можем да я заместим с обикновената такава, която имаме в собствената си страна.. или щата, в който живеем. Тя важи за цял свят. Ако например сме в чужбина, в страна с лошо медицинско обслужване и примитивни медицински заведения, без необходимите средства и апаратура за успешното ни лечение, ако имаме такава застраховка, обикновено на стойност 35,000 дол, можем да я използуваме и ако сме сериозно болни, ще ни изпратят самолет напълно екипиран от медицинска гледна точка и транспортират до всяка една болница указана от нас. Просто казано сме в Мексико, разболяваме се сериозно, обаждаме се и ни докарват в Чикаго, където вече в сила влиза обикновената медицинска застраховка. Разходите по транспорта обаче се поемат от евакуационната застраховка.

Томислав Георгиев
В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com