Клуб „Родина” под ново ръководство

rodina1_270Българският културен център „Родина”, намиращ се на познатия ви адрес: 4828 N Cumberland Ave, Norridge IL 60706, е вече под ново ръководство. През изминалата събота новият собственик Емил Господинов покани близки, приятели и клиенти на центъра, за да отпразнуват символично началото на новото му начинание.

Емил Господинов сподели, че услугите, които ще предлага клуб „Родина” остават същите, променя се само работното време в полза на клиентите: от 9ч. сутринта до 8ч. вечерта всеки ден, без изключение. Нов елемент към услугите е копирният център, където ще се предлага изпращане /получаване на факс, черно-бели и цветни копия на документи. Клиентите, които желаят да изпращат парични преводи до България, ще могат да ползват вече услугите на Money Gram, с която процентът при трансфера е по-малък,  срокът е по-кратък и услугата се извършва до повече точки в света.

rodina2_270Като собственик на фирмата EMICOM (извършва ремонт и поддръжка на компютри и друга електроника), Емил планува да разположи представителството на фирмата в центъра, така че да улесни предаването и получаването на техника за ремонт. Предвижда се и кът за продажба на компютри и друга електроника. На първо време центърът ще бъде снабден с различни книги на български език, а скоро клуб „Родина” ще приема поръчки за доставяне на книги от България. В листа на услугите в центъра остават: нотариални заверки, преводи, изготвяне на данъчни декларации, продажба на български вестници и сувенири, аудио/видео трансфер, продажба на недвижимо имущество, продажба на сувенири и др. Като цяло идеята на центъра е на едно място клиентът да получи универсални услуги на високо ниво при ниска цена.

За читателите на в-к  “България Сега” Емил Господинов сподели:
“Искам накрая да опровергая лично слуховете, че центърът е затворен, преместен и че не съществува! Елате и сами се убедете в противното!“

Катя Златкова, в. “България Сега”