МВФ: САЩ ще се изправят пред лека рецесия

САЩ, които са връхлетяни от най-сериозната финансова криза от 1929 г. насам, тази година ще се изправят пред "лека рецесия", която ще окаже влияние върху растежа в световен план, съобщи МВФ. През 2008 г. той намаля до 3,7%.
За първи път МВФ допуска възможността водещата икономика в света да навлезе в период на рецесия заради влиянието на кризата с ипотечните кредити.
Освен това Фондът оценява на 25% "вероятността за забавяне на растежа в световен план до 3% или по-малко пред 2008 и 2009 г.", което ще доведе до криза в редица страни. МВФ обаче все още предвижда растеж до 3,8% за 2009 г. актуално