АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ

В словото си по повод 1300-годишнината от основаването на българската държава известният руски академик Дмитрий Лихачов формулира своята знаменита мисъл за България като „държава на духа”. През последните години тези думи многократно звучат в мен. Свързвам ги не само с България, но и с Асоциацията на българските училища в чужбина, която бих нарекла „Асоциация на българския дух”.
Мисля, че 1-ви ноември, Денят на народните будители, е подходящ повод да Ви запозная със създаването и дейността на Асоциацията, както и с членовете на нейното ръководство, посветили себе си на учителската професия и българското училище, на сплотяването на българското учителство зад граница и съхраняването на българския език у младото поколение българи в чужбина, на популяризирането на българската култура и образователно дело по света.
Асоциацията на българските училища в чужбина е доброволно, независимо, неправителствено и неполитическо сдружение, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България, устава и решението на Учредителното събрание. Предполагам, че много от Вас си задават въпроса как е възникнала тя.
Идеята за основаване на Асоциация на българските училища в чужбина се появи през пролетта на 2007 г., когато основатели и директори на няколко български училища зад граница започнаха да обмислят по какъв начин българските училища в чужбина могат да се сплотят, кой е пътят българските училища зад граница да бъдат чути от българската държава, как би могло да се въздейства на българските политици в посока регламентиране на статута на българските образователни звена извън България. Очевидно бе назряла необходимостта от организация, която да обедини българските училища по света. След продължителни разговори, през месец юли 2007 г. в София, се образува Инициативен комитет, който имаше две цели – да извърши допитване сред българските учители зад граница относно необходимостта от създаване на асоциация, както и да подготви юридическите постановки за евентуално учредяване на такава асоциация.
Във връзка с това на 19 юли 2007 г. в София се състоя Кръгла маса. На нея бе представено и разгледано задълбочено предложението за основаване на асоциация, обединяваща  българските училища по света. Присъстваха многобройни гости, сред които 14 представители на  български образователни центрове в чужбина. На тази Кръгла маса бе гласувано създаването на асоциация.
Само месец по-късно, на 15 август 2007 г. в Пловдив, бе основана Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Десетте учредители единодушно гласуват устава и подписват учредителния протокол. Денят е паметен.
Този ден донесе след себе си редица други паметни дни, които ще останат в историята на българското образование зад граница. Позволете ми да посоча някои от тях:
•    16.07.2008 г., София – Първа конференция на АБУЧ на тема „Българските училища в чужбина и новата държавна политика за българите зад граница”, проведена в Парламента на Република България под патронажа и с личното участие на г-н Георги Пирински, председател на Народното събрание. На форума присъстват г-н Кирчо Атанасов – зам.-министър на образованието и науката, г-н Йордан Янев – зам.-председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), представители на Комисията по образование към Народното събрание, г-н Иван Станчов – български дипломат и бивш министър на външните работи на България, както и над 120 представители на български училища по света, депутати, духовници, журналисти, общественици, издатели, гости. На срещата се представят обстойни доклади и презентации за дейността на българските образователни звена по света, въпроси, свързани с взаимодействието между българските училища в чужбина и българската държава, както и ролята на българската държава за подкрепата на образованието зад граница.
От този момент нататък държавните институции започват да приемат АБУЧ като достоен партньор.

30.07.2009 г. София – Втора конференция на АБУЧ на тема „Роден език и култура зад граница”, състояла се в Националния исторически музей в София, на която лично присъстват зам.-председателят на 41-то Народно събрание – г-н Георги Пирински, г-жа Йорданка Фандъкова – министър на образованието, младежта и науката, г-н Божидар Димитров – министър без портфейл, председателят на ДАБЧ – г-н Димитър Димитров, зам.-председателят на ДАБЧ – г-н Йордан Янев, г-н Кривошийски, представител на кабинета на вицепрезидента – г-н Ангел Марин, г-жа Евгения Живкова – председател на Асамблеята „Знаме на мира“, както и над 200 представители на български образователни звена по света, журналисти, общественици, гости. Налице е първият голям успех – чрез Националната програма „Роден език и култура зад граница” държавата започва да подпомага финансово българските училища в чужбина.

•    29.07.2010 г., София – Трета конференция на  АБУЧ на тема „Българските училища в чужбина”, организирана в Аулата на Софийския университет „Климент Охридски”. Форумът и този път е уважен от двама ресорни министри- г-н Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и г-н Божидар Димитров, министър без портфейл. Участва г-н Милен Люцканов – зам.-министър на външните работи. Присъстват академици от Софийския университет, г-жа Димитрина Ходжева – директор на Фондация „Димитър Бербатов”, над 200 представители на български училища и културни институти по света, журналисти, научни работници, гости. Въпреки намалените наполовина средства, за втора година Националната програма „Роден език и култура зад граница” подпомага финансово българските училища в чужбина.

•    20.11.2010 г., Мадрид – Конференция на българските училища в Испания, където е съсредоточена най-голямата българска диаспора в Европа. Г-жа Петя Цанева, президент на Асоциация „Балкан”, представя обстоен отчет за широката дейност на 31 български училища в Испания. Членове на Управителния съвет на Асоциацията изнасят доклади за възрожденската мисия на българските училища в чужбина и връзката на тези образователни центрове с българските държавни институции. Присъстват редица преподаватели и настоятели от български училища на територията на Испания, представители на български училища от Франция, Португалия, Румъния, Великобритания. Официални гости на срещата са г-н Иван Христов – посланик на Република България в Испания, г-н Костадин Коджабашев – генерален консул на България във Валенсия, председателят на ДАБЧ – г-н Росен Иванов, известният български футболист Христо Стоичков, г-жа Димитрина Ходжева – директор на Фондация „Димитър Бербатов”, видни българи, общественици, журналисти.

•    5.02.2011 г., Дъблин – Първи семинар на българските училища в Република Ирландия и Северна Ирландия на тема „Българските училища в чужбина – проблеми и перспективи за развитие”. На срещата присъства лично посланикът на Република България в Ирландия, г-н Емил Ялнъзов. Гост на срещата е г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ и директор на Българското училище към Посолството на Република България в Лондон, която споделя опита си. Разискват се както специфични аспекти за българските училища в Ирландия, така и глобални теми за българските училища извън България. Набелязва се последователност за  поставяне на въпроси относно образованието по български език в чужбина пред държавните институции в България.

•    9.03.2011 г., Лондон – Среща на деветте български училища от Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и училищата от Република Ирландия. Организатори са Посолството на Република България във Великобритания, Българското училище към Посолството в Лондон  и Асоциацията на българските училища в чужбина. Присъства посланикът на Република България във Великобритания и Северна Ирландия – г-н Любомир Кючуков. От името на Управителния съвет на АБУЧ на министър Сергей Игнатов е връчена официална папка с материали за дейността на Асоциацията. Към него са отправени въпроси, касаещи  българските училища по света, чието решаване на политическо ниво е неотложно.

•    30.04.2011 г., Чикаго – Форум на българските училища и подкрепящите ги организации в САЩ на тема „Ролята на българските общности в САЩ за запазване на българския език и националното съзнание”. Инициативата за Форума е на Българско училище „Джон Атанасов” в Чикаго и Асоциацията на българските училища в чужбина. Почетни гости на Форума са г-н Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката и г-н Георги Пирински- зам.-председател на Народното събрание на Република България. Във Форума участват представители на български училища от 15 града в 13 щата на Америка, директорите на българските училища в Лондон и Париж, д-р Кулов – председател на АБУЧ, както и представител на Управителния съвет на Асоциацията в мое лице. На Форума присъстват също представители на български дипломатически мисии в чужбина, български медии, компании, културни и духовни институции в САЩ и България, спонсори, обществено-активни личности, представители на американската администрация в Чикаго.
Участниците във Форума отчитат срещата в Чикаго като най-високото постижение в диалога между неправителствените организации и държавата по отношение на образованието по роден език и култура зад граница. Конференцията на българските училища в САЩ още веднъж красноречиво показва приноса на АБУЧ за българските училища в чужбина и готовността на Асоциацията за бъдеща дейност в името на българските деца и българските образователни звена по целия свят, чийто брой през 2011 г. надвишава 200. Резултатът от Форума не закъснява. На Кръгла маса, състояла се през юли 2011 г. в София, министър Сергей Игнатов оповестява, че Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) отпуска допълнителна сума в размер на 4 милиона и 40 хиляди лева по Националната програма „Роден език и култура зад граница” за 137 класирали се проекта на българските училища в чужбина. Министър Игнатов информира, че до края на календарната 2011 г. в Министерския съвет ще бъде внесено предложение за постановление, въз основа на което българските училища зад граница ще бъдат институционализирани.
В продължение на повече от четири години Асоциацията на българските училища в чужбина упорито отстоява целите, заложени в нейния устав, а именно:
•    да обединява и подпомага българските училища извън България;
•    да спомага за разширяване на образователния, методическия, културния и информационен обмен между тях;
•    да популяризира българския език и култура;
•    да защитава правата и интересите на българските училища в чужбина пред съответните държавни институции;
•    да осигурява информационна, материално-техническа, юридическа и консултантска помощ на съществуващите училища;
•    да съдейства за създаването и развитието на нови български училища извън границите на България.
Дейността на Асоциацията на българските училища в чужбина е многоаспектна. Създадената през годините мрежа за контакти обхваща стотици лица и организации по целия свят. Паралелно с това АБУЧ тясно си сътрудничи с редица медии в България и чужбина, участва в обсъждания, представя становища относно държавни програми и закони. Управителният съвет на АБУЧ е в непрекъснат контакт със своите над 120 членове – юридически и физически лица. Ежедневно се обработват стотици имейли със запитвания от страна на български училища извън България, издатели, служители от различни институции, извършват се консултации с юридически лица. Единствената награда за работещите без възнаграждение членове на Управителния съвет на Асоциацията са постиганите успехи за българското образование зад граница.
Бих искала да представя членовете на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина и Ви запозная с тяхната дейност.
1.    Д-р Боян Кулов – председател на АБУЧ
В продължение на близо 18 години д-р Кулов живее в САЩ и се занимава с преподавателска и научна дейност в областта на географията. Той е един от инициаторите и основателите на Българското училище във Вашингтон и негов първи директор в продължение на пет години. През 2006 година е един от основателите и първи председател на Асоциацията на българските училища в САЩ. През 2007 г. д-р Кулов се завръща в България и започва работа в Географския институт към Българска академия на науките в София. В момента е научен секретар на Националния институт по геофизика, геодезия и география. Д-р Боян Кулов е един от инициаторите и съоснователите на Асоциацията на българските училища в чужбина. На учредителното събрание през 2007 г. той е избран за председател на Управителния съвет на АБУЧ. На Общото събрание на Асоциацията през юли 2011 г. той е преизбран на този пост. С високо чувство на отговорност д-р Кулов работи за изграждане на авторитета на българите в чужбина, за утвърждаване на българските училища по света, за създаване на нови образователни звена зад граница и широко популяризира тяхната дейност. Многобройни са срещите, проведени с представители на български държавни институции и медии, относно дейността на българските образователни центрове извън България. Дълъг е списъкът на неговите интервюта в медиите във връзка с неотложни въпроси на българското учителство зад граница, както и изразени становища за актуализиране на български закони и национални програми в областта на образованието по български език, география и история на България зад границите на родината. Автор е на публикации относно българското образование в чужбина. Д-р Кулов е активен участник в множество срещи и форуми на АБУЧ, български училища и организации по света.
2.    Д-р Ирина Ботева-Владикова – заместник-председател на АБУЧ
Д-р Ботева-Владикова е преподавател по български език и литература в Българо-австрийското училище „Св. св. Кирил и Методий” във Виена от 2002 г., както и негов директор. По инициатива и под ръководството на д-р Ботева-Владикова в училището се развива разнообразна извънкласна дейност. От 1994 г. д-р Ботева-Владикова е преподавател по български език към Държавния училищен инспекторат за Виена, а от 2006 г. е преподавател по български – като втори чужд език и екзаминатор по български език като чужд език към Външната изпитна комисия на  Държавния училищен инспекторат за Виена. Преподавател е по български език и литература в интернационални училища във Виена. Д-р Ботева-Владикова е сътрудник в международната организация BARFIE- Книги и четене за междукултурно възпитание – европейска мрежа от институции и сътрудници, чиято основна цел е да насърчава междукултурното обучение  на деца чрез книги и медии. Д-р Ботева-Владикова е сред инициаторите и учредителите на Асоциацията през 2007 година. Участва активно в подготовката и провеждането на трите конференции на АБУЧ по въпросите на образованието по роден език зад граница. На конференцията през 2009 г. изнася доклад на тема „Необходимост от двустранни правителствени споразумения за засилване ролята на българския език в чужбина”. Инициатор на срещи и дискусии относно българските училища зад граница. За заслуги в разпространяването на българския език и култура зад граница през 2006 г. е удостоена с грамота и паметен медал „Българино, знай своя род и език!” от ДАБЧ, с грамотите „За българска чест и благо, и в полза на нашия български род” и през 2011 г. – „Неофит Рилски” от МОМН.
3.    Г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ
Г-жа Мечева е преподавател по български език и литература и директор на Българското училище към Посолството на Република България в Лондон от 1989 г. Благодарение на нейния всеотдаен труд Българското училище в Лондон се превръща в един от най-големите притегателни центрове за българската диаспора в Лондон. Многобройни материали за дейността на училището се публикуват в пресата и излъчват по национални телевизии. Г-жа Мечева е един от инициаторите и съоснователите на АБУЧ през 2007 г. Участва активно в трите конференции на Асоциацията на българските училища в чужбина и представя доклади. Делегат е на Първата конференция на българските училища в Испания през ноември 2010 г. в Мадрид, на която докладва „За необходимостта от взаимодействие между българските училища в чужбина и държавните институции в България”. През 2011 г. е представител на Управителния съвет на Асоциацията на Семинара на българските училища в Република Ирландия и Северна Ирландия, на който е поканена официално от организаторите, за да сподели професионалния си опит. Организира и участва в срещи с български държавници и общественици в Лондон. На Форума на българските училища в Чикаго през април 2011 г. представя филма „Българските училища в чужбина – вчера, днес и най-вече утре”. Оказва активно съдействие за сплотяване на българските училища по света. За заслуги в разпространяването на българския език и култура зад граница през 2006 г. е отличена с грамота и паметен медал „Българино, знай своя род и език!” от ДАБЧ, а през 2011 г.- с грамота „Неофит Рилски” от МОМН и грамота и Златен почетен знак от МВнР.
4.    Боянка Иванова – член на Управителния съвет на АБУЧ
През 2001-2002 г. г-жа Боянка Иванова създава Българско училище от нов тип на местото на дотогавашното неделно училище към църквата „Света София” в Чикаго. Училището се превръща в първото българско училище зад граница, което извършва обучение по Наредба № 4 на МОН в България. През 2008 г. това училище е преименувано в Българско училище „Джон Атанасов” и е най-голямото българско училище в САЩ и трето по големина в света. Г-жа Иванова е директор и учител по български език в българското училище от основаването му досега. Основната й трудова заетост едновременно с това от 1997 г. досега е учител по английски език в американско държавно училище. Дейността й за запазване на българската национална идентичност у младото поколение българи зад граница е непрекъсната. На страниците на българските вестници в Чикаго, в български издания, както и от екрана на телевизионни предавания в България, тя бие тревога и дава гласност на анализи във връзка с тенденциите на загуба на национална идентичност у българчетата зад граница и търсенето на начини за преодоляването им. Филмът на училището, „Гурбетчийство или емигрантство – орисия или съдба на българина”, е удостоен с награда на фестивал на документалното кино в София. Г-жа Иванова е инициатор и съосновател на Асоциацията. Подпомага създаването и развитието на други български училища в Америка, които в момента наброяват 26. По нейна идея и с общите усилия на целия педагогически колектив през април 2011 г. училище „Джон Атанасов” бе домакин на „Форум на българските училища и подкрепящите ги организации в САЩ”. За заслуги в разпространяването на българския език и култура зад граница г-жа Иванова е удостоена през 2006 г. с грамота и паметен медал „Българино, знай своя род и език!” от ДАБЧ. През 2006 г. е обявена от  Института по антропология в Солт Лейк Сити САЩ за „Българка на годината в САЩ”, удостоена е през 2011 г. с грамота „Неофит Рилски” от МОМН.
5.    Петя Димитрова-Цанева – член на Управителния съвет на АБУЧ
Г-жа Димитрова-Цанева основава Първо българско неделно училище „Св. Иван Рилски” в Мадрид през 2003 г. Тя е негов директор и същевременно председател на Асоциацията за българи „Балкан” в Испания. Подпомага откриването на редица български училища в Испания и им оказва безрезервна помощ. През 2010 г. тя създава Първа българска неделна гимназия „Йордан Йовков” в Мадрид. В продължение на девет години полага усилия за институционално уреждане на въпроса с материалната база на българските училища в Испания, както и изготвянето на споразумения между българското и испанско министерства на образованието в полза на български училища в Испания. По нейна инициатива в Мадрид се организира празник по случай завършването на учебната година, на който са поканени да участват и много други български училища в Испания. Празникът е прераснал в Първи български събор „Всички българи заедно” и се посещава от близо 4 000 българи в Испания. По нейна инициатива през ноември 2010 г. се провежда Първата конференция на българските училища в Испания, обобщаваща проблематиката на задграничните училища в помощ на заинтересованите български институции. Г-жа Димитрова-Цанева участва в престижни форуми, конгреси, семинари в Испания. От юли 2009 е член на Управителния съвет на Асоциацията. За заслуги към образованието по български език в чужбина през 2010 г. е отличена с грамота и паметен медал „Българино, знай своя род и език!” от ДАБЧ, както и през 2011 г.- с грамота „Неофит Рилски” от МОМН. През 2011 г. е номинирана за наградата на ДАБЧ – „Българка на годината”.
6.    Силвия Стаменова – ковчежник на АБУЧ
Г-жа Стаменова е съосновател на Българско училище „Св. св. Кирил и Методий” в град Лайден, Кралство Нидерландия и в продължение на години работи за неговото утвърждаване и популяризиране. От 2008 г. е член на Управителния съвет на АБУЧ и завеждащ фейсбук страница, чрез която е в контакт с представители на български образователни звена по света. Тя е един от основните организатори на конференциите на Асоциацията, в които активно участва и предлага за обсъждане въпроси, свързани с трудностите при многоезичното обучение и съществуващите чуждестранни практики в сферата на образованието. На конференцията на АБУЧ през 2010 г. представя своя доклад „Предизвикателството да бъдеш дете – пътешественик по неволя, проблеми с адаптирането на децата в новата среда, опитът на интернационалните училища в тази посока”. През ноември 2010 г. в Мадрид е делегат на Конференцията на българските училища в Испания и докладва за опита при създаване на българско училище в чужбина, както и за позицията на Асоциацията относно връзките между българските училища зад граница и държавните институции в България и чужбина. Тя е инициатор на срещи между български учители зад граница с български автори и културни дейци. Разполага с дългогодишен опит в сферата на връзки с обществеността и дейности с недвижими имоти. От 2010 г. живее в Букурещ и е председател на Училищното настоятелство в Българското училище „Йордан Йовков” към Посолството на Република България в Букурещ.
7.    Таша Малешкова – член на Управителния съвет на АБУЧ
Г-жа Малешкова е организатор на Българското училище към Посолството на Република България в Кувейт. Благодарение на ентусиазма и организаторските качества на г-жа Малешкова на българските деца, живеещи в далечния Кувейт, е предоставена възможността да посещават българска детска градина, предучилищна група и училище. Г-жа Малешкова мотивира учениците  за участия и в различни конкурси. Под нейно ръководство по повод български празници децата представят театрални сценки, музикални и поетични програми не само пред българската общност, но и пред кувейтските граждани, за които България, българската култура и традиции са непознати. Г-жа Малешкова присъства на конференциите на Асоциацията на българските училища в чужбина и представя проблематиката относно българските училища извън България. Редица са изявите й пред българските медии във връзка с адаптацията на завърналите се от чужбина деца в България и ролята на българската държава в подкрепа на българските образователни звена по света. Г-жа Малешкова е избрана за член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина през 2009 г. От 2011 г. живее в България и активно работи за популяризиране на дейността на българските училища зад граница и на Асоциацията на българските училища в чужбина. За приноса й за създаването, популяризирането и развитието на Българското училище в Кувейт, както и за укрепването на българската общност в Кувейт, е отличена от Посолството на Република България в Кувейт с Почетна грамота.
8.    Ваня Велкова – завеждащ административни въпроси в АБУЧ
Г-жа Велкова е основател на Българското училище в Хамбург през 2001 г. и в продължение на 9 години е негов директор и преподавател. Благодарение на нейните усилия още през 2001 г. Българското училище в Хамбург е лицензирано от МОН, а Сенатът в Хамбург разрешава вписването на оценките по български език и литература в немските свидетелства на учениците. Редактор е на вестник „Звънче”, в който публикува материали от децата в Хамбург и редица български училища по света. През 2001 г. тя оформя първата интернет страница на българско училище в чужбина. По нейна инициатива и ръководство училището в Хамбург развива разнообразна извънкласна и благотворителна дейност. Г-жа Велкова поддържа постоянни контакти с домове за деца, лишени от родителска грижа в България и извършва лични дарения. Тя е дългогодишен преподавател по български език за чужденци в немски институции, квестор в изпитни комисии на различни провинции на Германия. Инициатор и съучредител на АБУЧ през 2007 г. На конференцията на АБУЧ през 2008 г. представя доклад за дейността на Българското училище в Хамбург. На Форума в Чикаго през 2011 г. изнася доклада „Националната програма „Роден език и култура зад граница” – принос и препоръки за усъвършенстване”. Живее в Берлин. Докторант е по психология. Занимава се с научна и преподавателска дейност. Като кореспондент на радио „Татковина” в Германия популяризира дейността на българските училища зад граница. Автор на публикации в България и чужбина. За заслуги в разпространяването на българския език и култура зад граница през 2006 г. е удостоена с грамота и паметен медал „Българино, знай своя род и език!” от ДАБЧ. През 2010 г. е отличена с грамота за изключителни заслуги в преподавателската дейност от Академията на федералната полиция на Германия.
Запознах Ви с дейността и ръководството на АБУЧ. Членовете на нашата организация в най-скоро време ще се разпростират на шестте континента. Сплотяват ги българското училище и грижата за хилядите български деца. Предполагам, че не съществува друга българска организация, която да има толкова много представители по света и да поддържа с тях интензивен ежедневен контакт. Убедена съм, че няма друга българска неправителствена организация, която да развива такава многоспектърна просветителска дейност, при това активно да стимулира и подпомага създаването на нови български образователни центрове по света с цел младото поколение българи, израстващо в чужбина, да съхрани националната си идентичност.
Ако в момента чрез Националната програма „Роден език и култура зад граница” българската държава подпомага финансово българските образователни центрове по света, а Асоциацията на българските училища в чужбина ги подкрепя и насърчава методически, юридически и организационно, то преди години това бе напълно немислимо. Труден и изпълнен с рискове бе пътят на тези учители и българи, дръзнали още преди 10-15 години сами, без помощта на българската държава, да създават български училища зад граница и сами да се борят за стабилизирането и утвърждаването им. В рамките само на четири години Асоциацията на българските училища в чужбина успя да обедини българските образователни центрове зад граница. И най-важното – тя изведе на преден план наболелите в продължение  на години въпроси на образованието по български език зад граница и ги представи на вниманието на българската общественост и българските политици. Последователно и неотстъпно АБУЧ и до днес преследва тази своя линия.
Считам, че всеотдайният труд на членовете на ръководството на Асоциацията, работещи от различни краища на света, е инвестиция в бъдещето на България. При това, солидна инвестиция в идните дни на една нация, чиито деца извън пределите на България са приблизително 400 000.
Не е случаен фактът, че освен 24-ти май, българският народ има и друг празник на духовността – 1-ви ноември, Деня на народните будители. На този ден изразяваме своята почит към всички българи, допринесли за съхраняването и издигането на българската духовност през столетията. Днешното време продължава да има нужда от будители, личности, които с отговорност да работят за съхраняването на българския дух, за да може фразата на академик Лихачов за България като „държава на духа” да остане жива и в бъдното. Асоциацията на българските училища в чужбина има своя духовен принос в този процес и с право може да се нарече „Асоциация на българския дух”.

Ваня Велкова
Член на Управителния съвет на
Асоциацията на българските училища в чужбина
За в.”България Сега”
www.Bulgariasega.com