Бизнес условията в САЩ се влошават

Топ мениджъри в САЩ очакват състоянието на индустриите, в които техните компании оперират, да се влоши през следващите шест месеца, тъй като ръстът на американската икономика ще се забави значително, независимо дали Щатите изпаднат в рецесия или не.

Проучването е било направено от "Business Council" и в него се вижда, че 81% от участниците (всеки от които е CEO – изпълнителен директор) очакват в САЩ икономическият растеж да се движи с темповете на охлюв. Те предвиждат ръстът през тази година да бъде между 0% и 2%, предава TechNews.bg.

Почти две трети от интервюираните 83 топ управленски кадри споделят, че условията в техните индустрии са се влошили през последните шест месеца. За първи път, откакто проучването започна да се прави през 2005 година, толкова голям брой мениджъри правят такива песимистични предвиждания.

Малко над половината или 53% очакват тези условия да се влошат още повече през следващите шест месеца, а 3.6% предвиждат, че растежът на икономиката на САЩ ще намалява през цялата година.

Гледайки отвъд Щатите, 45% от топ мениджърите очакват бизнес условията в Европа също да се влошават. Относно Азия обаче, голяма част от участниците в проучването се изказват много оптимистично, като 85% очакват икономическите условия в този регион да се подобрят през следващите шест месеца.

Мениджърите смятат, че ако икономиката на тяхната страна отслабне много сериозно, то това неизбежно ще окаже влияние върху останалата част на света, където икономиките все още растат, най-вече в развиващите се държави. Остава отворен въпросът колко време останалата част на света ще издържи на забавящата се икономика на САЩ.