Алтернативен подход за медицинско образование в САЩ

За хората, които имат желание да бъдат лекари, има опция, за която не всички знаят. Всяка година повече от 50 000 студенти кандидатстват за традиционните медицински училища в САЩ, но за съжаление само около 40% от кандидатите имат възможност да станат редовни студенти. Ограничените места в американските медицински училища пораждат голяма конкуренция, която оставя много млади хора без никакви надежди.

Съществува обаче възможност за придобиване на лекарска диплома в Медицинския университет “Свети Джеймс” – акредитирано и достъпно училище на Карибите с два кампуса (на два различни острова). Студентите от “Свети Джеймс” получават същото образование и възможности както техните американски и канадски колеги, за 1/3 от цената плащана в традиционните медицински училища.
Медицинският факултет “Сейнт Джеймс” е основан през 2001 г. От консорциум медицински преподаватели и лекари от различни университети и колежи в САЩ и Европа.
Той е добър избор за хора  търсещи индивидуално медицинско образование. Учебната програма е моделирана по форматна (USMLE), като и двата кампуса имат съотношение студенти към учители 6:1, което позволява получаването на лично внимание и директни напътствия от професорите.

“Свети Джеймс” предлага гаранция за преминаване на стъпка 1 от USMLE. След завършване на  курсовете по основни науки, следват 48 седмици за клиничните науки с основна медицинска подготовка и 32 седмици за избираеми клинични ротации, провеждани заедно с ученици от традиционните американски медицински училища. Завършилите “Свети Джеймс” могат да практикуват в САЩ и Канада.
Карибското училище дава възможност на студентите редовно да организират събития за университетската общност, например като здравни панаири или събиране на фондове за обучение в сътрудничество с асоциацията на студентите по медицина.По този начин се дава възможност на учениците да практикуват клиничните си умения и да обогатяват автобиографиите си в очакване на бъдещата си кариера като лекари.

Освен като най-евтината, акредитирана медицинска школа на Карибите, “Свети Джеймс” предлага не само медицинско образование и лични напътствия от талантлив факултативен ръководител, но така също и гаранция за преминаване на стъпка 1 от учебната програма на USMLE.

“Свети Джеймс” редовно провежда открити срещи-семинари в САЩ и Канада. Тези събития са шанс за всеки, който иска да научи повече за този университет и да се срещне с преподаватели, студенти и тези, които вече са го завършили. На тях могат да се получат отговорите на различни въпроси отнасящи се за бъдеща кариера в медицината.
Такава среща ще се организира в Чикаго,  на 5 май, в хотел Hyatt Regency O’Hare. Регистрации за участие могат да се направят на уеб сайт: www.sjsm.org, или на телефон: 800-542-1553, а така също и на адрес: adimissions@mail.sjsm.org
За допълнителна информация отнасяща се до медицинско образование и други подобни въпроси, можете да пишете на адрес: alumnimedicine@yahoo.com
Бъдете Здрави!

Тодор Паунов,

асистент по медицина
в. „България СЕГА“