Плъховете започнаха да напускат кораба

Продължение от миналия брой

Power and Communication Contractors Association (PCCA)
PCCA (Асоциацията на Контракторите по Комуникации и Токоснабдяване) представлява контракторите, производителите и дистрибуторите, които изграждат и поддържат комуникационната и електрическа инфраструктура в САЩ. Тук е включено транспортирането и дистрибуцията на електричество, интернет съоръженията, телефонните, кабелните и телевизионни системи.
Макар че PCCA не предоставя данни за количеството на шофьорите, които работят в електрическата и комуникационната индустрия в САЩ, смята се че техният брой възлиза на десетки хиляди за цялата страна.
Всички те искат изключение от спазването на разпоредбите защото: „те оперират при условия коренно различни от тези на професионалните шофьори на камиони, които само придвижват товари по магистралите.“
Асоциацията твърди, че строителните проекти за интернет- комуникационни или електрически инфраструктури, изискват постоянна смяна на автомобилите, с които се оперира и много често се случва определен автомобил да се кара от много шофьори на къси дистанции.
PCCA изисква нейните членове да бъдат освободени от задължението да се използват електронни шофьорски дневници в допълнение с книжните за тези шофьори които:
1) дават дежурство по-малко от 14 часа на ден
2) карат по-малко от 200 мили на ден, независимо от началната и крайна локация
3) за които карането на професионално превозно средство е изключение от техните основни трудови характеристики.
Western Equipment Dealer Association (WEDA)
Групата под шапката на WEDA представлява асоциация с повече от 6000 дилъри на комерсиална, селскостопанска и индустриална екипировка.
Тя твърди, че в селскостопанската практика дилърите на екипировка играят важна роля в дейността на фермерите, тъй като те са ангажирани и с транспортирането на така нужната им техника. WEDA подчертава, че тя оказва важно съдействие на фермерите-производители, за да могат те да повишат своята производителност, организирайки периодични тренировъчни курсове и доставки на нови високотехнологични съоръжения. За много от автомобилите които са собственост на тези дилъри се изисква професионална шофьорска книжка (CDL), за да бъдат управлявани. Когато са в режим на опериране, те или доставят нова екипировка на фермерите, или връщат старата за обслужване към дилърите. Има също така и сервизни автомобили, които на място извършват ремонти на техниката по изисквания от клиентите. В много случаите доставят и резервни части.
Повечето пъти, тези автомобили оперират около локацията на дилъра в радиус по-малък от 150 мили, основно в отдалечените и откъснати райони на съответните щати.
WEDA казва, че те вече са получили съответни облекчения касаещи часовете за опериране, но изискванията отнасящи се за употребата на ELD-тата, могат да направят тяхното използване невъзможно, като същевременно създават вълна от нови разпоредби, с които фермерите не могат да се справят.
Motion Picture Association of America (MPAA)
Ако тази асоциация получи това което иска, нейните шофьори управляващи професионални автомобили превозващи собственост на театри, киностудиа или телевизии, ще могат да използват само книжни шофьорски дневници, вместо да използват електронни такива след 18-ти декември 2017г.
MPAA дава данни от които излиза, че най-малко 6500 шофьори оперират професионални автомобили на цял или половин работен ден, обслужващи киноиндустрията в САЩ, като много от тях не карат повече от 4-ри часа на ден, изминавайки понякога по-малко от 40 мили. Техните шофьорски дневници са много комплицирани, защото често им се налага да управляват по няколко автомобила на ден.
MPAA смята, че невъзможността да се прехвърлят данни между електронните устройства на различните автомобили ще направи много трудно тяхното използване, когато шофьорът ще трябва да се прехвърли на друг автомобил с коренно различен тип електронен шофьорски дневник. Нещо повече, използването на електронни устройство според MPAA би могло да доведе до опасни шофьорски практики и по тази причина те настояват за възможност да се запази традиционното използване на хартиени дневници.
Федералната Администрация по Безопасност по Пътищата (FMCSA) вече е дала отговор на четири от апликантите (напускащите кораба).
За United Parcel Services (UPS) – една от големите пощенски транспортни компании в САЩ, тя се е съгласила с тяхното изискване за изключение от спазването на закона, отнасящ се до необходимостта шофьорът ръчно да поставя електронното устройство в режим на „движение в товарната зона“(yard moves), с цел да се осигури по-голямо ниво на безопасност при работа.
UPS също е изявила желание да продължи да работи с устройства тип AOBRD и за в бъдеще, с нейните 2800 камиона, опериращи в 35 локации по цялата страна, като тя иска също да й се осигури възможност да вкара още 1500 нови камиона през 2018г., които да използват същият тип устройства.
FMCSA се е съгласила с тези изисквания.
Федералната Администрация по Безопасност по Пътищата (FMCSA) е отказала заявлението на Pipe Line Contractor Association – PLCA (тия също ще останат при давещите се), която твърди, че нейните шофьори почти винаги оперират до 100 мили от местата за сглобяване на тръбопроводите и са в съответствие с много от изискванията за правилата за локално опериране, с изключение на изискването за завръщане в рамките на 12 часа, според което автомобилът може да се квалифицира в категорията „опериращ на къса дистанция“(short-haul exemption). Федералната Администрация е казала, че отхвърля искането за изключение, главно защото PLCA не е успяла да демонстрира как неизползването на електронните устройства ще допринесе за по-голямо ниво на безопасност на работното място (интересно как одобрените компании са успели да демонстрират това).


FMCSA също още е отказала изискване за изключение за спазване на идващите правила отправено от MBI Energy Services, която оперира 42 автомобила предоставящи различно обслужване, на места където има лимитирано сателитно покритие и при тежки атмосферни условия.
MBI твърди, че характера на нейните задачи изискват автомобилите й да седят на работните си места по обществените пътища за дълги периоди, като определени задачи биха могли да се изпълняват на не много чест и регулярен ритъм. Тези автомобили се очаква да стоят на едно место за седмици и дори за месеци. Компанията твърди, че ако в тези райони няма сателитно покритие, няма какво повече да се направи, за да се избегне този проблем.
FMCSA посочва, че отказва заявлението защото MBI не може да демонстрира как, ако не използва електронни устройства, ще повиши безопасността на работното място.
С подобна логика и с бюрократичният език и терминология на FMCSA, може да се каже, че корабът „Титаник“ всъщност е потънал, защото не е успял да демонстрира как (ако не се беше ударил в грамадата лед), би допринесъл за безопасността в корабоплаването.
Успех!
Чанита и Тодор Паунови,
Чикаго

в. „България СЕГА“