Toll Roads – новото бойно поле на различните политически възгледи.

Като подчертават колко е належащо да се открие начин незабавно да се намерят пари за поправката на пътните структури, политиците започнаха все повече и повече да говорят за така нареченото „обществено-частно партньорство“. (public-private partnership или за по кратко – PPP)
Президентът Доналд Тръмп спомена в своята встъпителна реч, че пътната инфраструкура в страната отдавна е в състояние на разпад в следствие на дългосрочната липса на поддръжка и е крайно належащо нещо да се предприеме за решаването на този проблем, за да има по-добри магистрали и мостове на разположение на населението.
Повечето от хората заети в транспортната индустрия са на мнение обаче, че РРР неминуемо ще доведе до въвеждане на нови такси за преминаване по определени пътища (така наречените „толове“), нещо срещу което стоят почти всички професионални шофьори на камиони. Те настояват да се вземе под внимание фактът, че частните инвеститори, разбираемо, в крайна сметка ще потърсят печалба и изгода за себе си, ако са ангажирани в поправката и поддръжката на пътищата.
Дейвид Хелър, вицепрезидентът на отдела за връзки с правителството към Асоцияцията за превоз с тежкотоварни автомобили (Truckload Carriers Association – TCA), категорично обяви, че предпочита да види увеличение на данъците на горивата, отколкото да се въвеждат нови такси за преминаване на пътищата. Други две организации, тези на „Обществото на американските граждански инжинери“ и „Щатските представители за транспортиране по пътищата“ застанаха зад това мнение.
Том Дорси, говорител на щатските представители каза:
„В повечето случаи присъствието на РРР винаги води до въвеждането на ползване на даден път срещу заплащане, като то много бързо започва да се покачва и „актуализира“.
В САЩ съществува организация, основана през 2014г., наречена Alliance for Toll-Free Interstates –ATFI, чиято основна дейност е да се бори за осигуряването на безплатни пътища в страната. Тя е изпратила официално писмо с дата от 1-ви февруари до редица членове на конгреса и до Комисията за пътната инфраструктура в долната камара. В него се призовава „да се избегне практиката да се плаща за преминаване по пътищата, като средство за събиране пари за тяхната поддръжака“. Сред симпатизантите на ATFI са много големи транспортни фирми и организации като „American Trucking Association“ – ATA  или  „Owner-Operator Independent Association“ – OOIDA, които също оказват натиск на членовете на комисиите в конгреса.
От обратната страна на барикадата, с противоположно мнение, стоят много малко организации, сред които с най-голямо влияние е „International Bridge, Tunnel and Turnpike Association”- IBTTA, основана още през 1932г. и базирана във Вашингтон.
„Платените пътища, така наречения „тоинг“ постепенно завоюва доверието на американската общественост“, казва изпълнителният директор на IBTTA Пат Джонс, цитирайки направено проучване посочващо, че 77% от запитаните предпочитат да пътуват по платени пътища, отколкото да плащат по-високи или допълнителни данъци за горивата.
„Ние сме наблюдавали през времето, че когато хората веднъж се научат да използват платени пътни платна или пътища, много бързо свикват и започват да харесват тази практика – посочва Джонс. – Запознатостта с нещо, винаги в крайна сметка води и до неговото приемане и резултатите от това проучване за пореден път доказаха, че платените пътища са съществен инструмент за финансиране на обществени проекти.“
AFTI решително протестира:
„Ние всички сме притеснени също така за социалните и икономически ефекти, които платените магистрали имат върху отделните региони, включително стоковото производство, икономическото развитие и обществената безопасност – казва Кейн, говорителят на AFTI. – Помислете за момент за ресторантите „Магдоналдс“ и за това, какви ползи могат да имат те от платените пътища – никакви. Всичко това само ще оскъпи техния продукт, а пък самите клиенти ще трябва да плащат и на излизане, и на влизане в магистралата, само и само да изпият една кола.“
AFTI от доста време води война с една правителствена програма наречена „Interstate Reconstruction Rehabilitation Pilot Program“ (ISRRPP), въведена преди 18 г; която е позволила на три щата да си извоюват изключение от федералната забрана на едностранно въвеждане на платени пътища от отделните щати. Тези щати са Северна Каролина, Виржиния и Мисисипи.
„Членовете на нашата организация ще продължат да полагат големи усилия в предотвратяването и недопускането на разпространението на платените пътища в САЩ – казва Кейн. – През 2017 г. очакваме да сме доста заети в тази посока.“
Успех!
Чанита и Тодор Паунови,
Чикаго

в. „България СЕГА“