FMCSA, разреши на военните лекари да издават медицински сертификати на шофьори, които са военни ветерани да управляват товарни камиони

Предложено е правило публикувано във Федералния регистър, на Федералната администрация за безопасност на автомобилите (1-ви декември), с изяснен план и алтернативен метод, на военните лекари да им бъде позволено да издават медицински свидетелства за шофьорите на товарни камиони. FMCSA  да прилагат обучение и изпити (тестове) от лекари, с регистрация в неговия Националния регистър, за да станат лицензирани със сертификати и правомощия, да правят проверка, както и самите те да издават документи на шофьорите, които са от федералната администрация за безопасност на тежкотоварните моторни превозни средства (FMCSA).

Военните лекари ще имат правото, след получаването на сертификат, да станат медицински експерти с регистрация в базата на Националния регистър. Законопроектът FAST Highway е насочен така, че агенцията да даде възможност на лекарите за водещи места, с по-високи регламенти, отговарящи на изискванията за тази дейност.
FAST е подготвил законопроекта си с изискванията към лекарите от Министерството на ветераните, първо за да им се даде възможност да упражнят коректен контрол към правоспособността на шофьорите на товарни камиони в Американската система на Министерството на ветераните.
Безспорно, тук става и въпрос за отговорност и забрана за каквото и да е „действие с измама”, при получаване на сертификати за правоуправление или освобождаване по непригодност от работа. Неоспорим е фактът, че с новия законопроект, високата квалификация на лекарите, които ще преминат през изпити, безспорно ще извършват отговорно медицинските прегледи  и ще издават сертификати само на шофьори на камиони към системата на американското военно министерство, отговарящи на оптималните изисквания за това.
Обучението на лекарите ще се извършва „онлайн”, с разработена система, ефективна методика ръководена от  FMCSA, с интензивен курс и включва разработени медицински стандарти, преглед на федералните програми за освобождаване при нужда на нетрудоспособни лица от работа поради заболяване, преглед на водача с тестове за неговата информираност.
В основата остава  и факта, че е задължително лицата да са вписани в Национални регистър, за да упражняват всичките по-горе изброени правомощия. Именно за това Агенцията прилага първо правилото – всеки лекар упражняващ правомощията си, да е регистриран в Националната регистрационна система  и да получи своя уникален идентификационен номер. Впрочем, системата на FMCSA е работила  винаги по този начин, но с новия Законопроект се търси по-голяма ефективност и  подобряване на стила си, както и възможностите на кадрите.
Сега системата предлага да отпадне забраната за явяване на теста повече от веднъж на всеки 30 дни. Не е необходим този период на изчакване.
Агенцията предлага да бъде въведено изискването преди да бъде разрешено на един лекар да премине курса на обучение. Той трябва да бъде регистриран в Националния регистър и да има свой идентификационен номер.
Безспорно, тази методика, ще получи своето одобрение и подкрепа, а вероятно и своите успешни резултати.

Тодор Паунов,
асистент по медицина
в. „България СЕГА“