Министър-председателят Огнян Герджиков се срещна с носителя на отличието „Българка на годината” – Ваня Велкова

На 31 март 2017 г. в Националния дворец на културата в София вицепрезидентът на Република България – Илияна Йотова връчи отличието „Българка на годината – 2016” на Ваня Велкова – журналист, преподавател по български език в Берлин, докторант по психология, автор на научни публикации, участник в образователни форуми в България и зад граница, дарител, продуцент, инициатор и основател на Българското училище в Хамбург през 2000-2001 г., негов първи учител и директор до 2010 г., един от основателите на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) през 2007 г. и в продължение на години член на Управителния му съвет, автор на стихове, етнограф, организатор на изложби в България и чужбина.
По повод присъденото отличие „Българка на годината – 2016” министър-председателят на Република България – проф. Огнян Герджиков покани г-жа Ваня Велкова в Министерския съвет. На 4 април 2017 г. премиерът лично поздрави г-жа Велкова за отличието, което се връчва от Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на Република България на българки, работещи зад граница и имащи значителен принос за съхраняването и популяризирането на българския език, история и традиции по света, за опазването на българското национално самосъзнание и културна идентичност. Министър-председателят поднесе на г-жа Велкова книгата „Символите на България”, в която написа: „На г-жа Ваня Велкова в израз на преклонение пред родолюбивото Ви дело!”.
В разговора г-жа Ваня Велкова запозна проф. Герджиков с основаването, целите, успехите, предстоящите задачи и инициативи на Асоциацията на българските училища в чужбина – най-голямата и най-активната българска неправителствена организация на българите зад граница, чиито членове в момента са над 220 юридически и физически лица, разположени на 5 континента. Г-жа Велкова подчерта доброто сътрудничество на АБУЧ с българските държавни и недържавни институции и организации, както и два от съществените резултата от това сътрудничество, а именно оповестената през 2009 г. Национална програма „Роден език и култура зад граница” и 334 Постановление на Министерския съвет на Република България от 8.12.2011 г.
В рамките на Националната програма „Роден език и култура зад граница” и 334 Постановление на Министерския съвет българските училища зад граница получиха финансова подрепа от българската държава. В допълнение към това, с оповестеното 334 Постановление на Министерския съвет българските училища в чужбина станаха част от българската образователна система. Г-жа Ваня Велкова посочи, че към момента българските училища зад граница са над 300 и тези огнища на българщината, развиващи родолюбиват дейност на 6 континента, съществуват благодарение на дейността на български учители, ученици, родители, наши сънародници в българските общности в чужбина. Следователно, по отношение на българските училища зад граница българската държава трябва да има трайна и устойчива политика.
Г-жа Велкова представи няколко цифри: през 2009 г. бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница” са били 53. Вследствие на финансирането от българската държава, през 2010 г. бенефициентите по същата програма нарастват на 125, а през 2011 г. бенефициентите са вече 172. Важно е да се назове и фактът, че за учебната 2016-2017 г. финансираните по Националната програма „Роден език и култура зад граница” български училища в чужбина са 121, а фининсираните по 334 Постановление на Министерския съвет – 175, т.е. днес българската държава подпомага финансово 296 български училища зад граница.
В разговора с министър-председателя г-жа Велкова постави акцент на Петицията, инициирана от Асоциацията на българските училища в чужбина. Петицията е стартирала през 2016 г. и на 14 март 2017 г. е внесена от името на АБУЧ в Европейския парламент. Петицията е подписана от 3337 лица от 36 държави, от които 22 държави са членове на Европейския съюз. В Петицията се настоява – сподели г-жа Велкова – официалните езици в Европейския съюз да се признават на ниво „матура”. Това би насърчило чуждоезиковото обучение, в това число и по български език. Основание за Петицията е самата европейска политика, която цели опазване и насърчаване на езиковото многообразие като средство за интеграция. Г-жа Ваня Велкова информира за това, че, освен от български училища зад граница, Петицията е подписана и от български политици и общественици. Дни преди срещата в Министерския съвет всички евродепутати, представители на различните български партии, са потвърдили желанието си да подпишат Петицията. Г-жа Велкова отправи молба към министър-председателя на България и представители на изпълнителната власт също да подкрепят Петицията на АБУЧ.
Проф. Герджиков оцени много високо заслугите и инициативата на АБУЧ като каза: „Винаги се чувствам горд, когато се срещна с добри практики като Вашата.” Премиерът апелира към популяризиране дейността на АБУЧ и допълни: „Трябва да я даваме за пример. Заслужено Ви се прикланям.” Проф. Герджиков обеща, че ще подкрепи призива представители на изпълнителната власт и той лично да се присъединят към Петицията.
В по-нататъшния разговор носителката на отличието „Българка на годината – 2016” – Ваня Велкова запозна премиера с дългосрочните задачи на АБУЧ : дейност относно създаването на Вазов институт, който да работи за съхраняването и популяризирането на българския език и култура, както и дейност във връзка с признаването на българските неделни училища в чужбина като субект в Закона за предучилищното и училищното образование.
По молба на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина и като член на АБУЧ, г-жа Велкова уведоми проф. Герджиков за предстоящия 10-годишен юбилей на Асоциацията и го покани да присъства на Юбилейната конференция на АБУЧ, която ще се състои на 26 юли 2017 г. в София.
На срещата в Министерския съвет присъстваха представители на кабинета на министър-председателя и представители на медиите.

в. „България СЕГА”
Снимки: Руми Тонева