Шерифът предупреждава за телефонна измама

Шерифът на община “Кук” Томас Дж. Дарт предупреждава за телефонна измама, при която лицето, което се обажда се представя за служител на шерифската служба в община “Кук”.
При тази измама, неизвестното лице използва технология (spoofing) чрез която се създава илюзията, че телефонния номер, от който се обаждат е на шерифската служба. Лицето се представя като служител на шерифската служба и че има разследване срещу тях за измама към Данъчната служба. Същото лице казва на жертвата да се обади на определен телефонен номер на служител към Данъчните служби.
Това е измама! Шерифската служба не работи съвместно с Данъчната служба по никакви техни случаи.
Шерифът Дарт предлага следните съвети, за да не станете жертва на телефонна измама:
•    Ако се усъмните, че телефонното обаждане е с цел измама, затворете.
•    Не предоставяйте никаква лична информация по телефона, като например социално осигурителен номер или номера на банкови сметки.
•    Ако лицето, което се обажда твърди, че е от дадена служба, затворете и се обадете на тази служба, за да установите дали има легитимна причина, за да контактуват с вас. Не използвайте телефонния номер, който ви е предоставен от лицето, което ви се обажда.
•    Ако някой ви се обади и ви съобщи, че дължите данъци, затворете и се обадете на Данъчните служби на тел.: 1-800-829-1040, ако мислите, че дължите данъци.
•    Докладвайте всякакви съмнителни телефонни обаждания на Данъчните служби на Главния инспектор на хазната (TreasuryInspectorGeneral) към данъчната служба на 1-800-366-4484.
Шерифът Дарт моли всички, които вярват, че са станали жертва на тази измама или може да имат някаква информация за измамниците, да се обадят на Шерифската служба на тел.: 708-865-4896.

Надя Минкова
в. „България СЕГА“`