Потреблението създава риск

Основните опасения за икономическия растеж и перспективите пред България са свързани с вътрешното търсене – инвестициите и частното потребление, посочват от ЕК. Според анализаторите на комисията, потреблението ще бъде потискано от влошеното доверие в банковата система. Влияние върху потреблението на домакинствата ще оказва очакваният по-слаб растеж на разполагаемия доход. Поевтиняването на горивата и стабилизирането на пазара на труда ще компенсират част от тези негативни фактори.

Всички европейски икономики растат

За първи път от финансовата криза през 2008-2009 г. Брюксел очаква всички икономики от ЕС да отбележат ръст през тази година. По-сериозно ускорение на растежа е прогнозирано през 2016 г. Очаква се през 2015 г. БВП на ЕС да се разшири  с 1.7%, а на еврозоната – с 1.3 на сто. За 2016 г. се очаква растежът да се ускори до съответно 2.1% и 1.9% заради по-силното вътрешно и външно търсене, гъвкавата парична политика, неутралната фискална позиция, както и очакваното въздействие от реформите.
Еврокомисията предупреждава обаче, че перспективите пред растежа на ЕС са ограничени заради слабата инвестиционна среда и високата безработица. Освен това рисковете пред икономиката се засилват заради геополитическото напрежение, очакваното повишение на лихвите в САЩ и незавършените структурни реформи. Растежът се подкопава и от намалението на потребителските цени. Очаква се те да тръгнат нагоре през втората половина на годината. Прогнозата за годишната инфлация през 2015 г. е в ЕС тя да е 0.2%, като ще се ускори до 1.4% през 2016 г. За еврозоната се очаква спад на потребителските цени от 0.1% през тази година и ръст от 1.3% през 2016 г.