От 2015 невнасянето на осигуровки се криминализира

Какви са промените в осигурителното законодателство, които са в сила от 1 януари 2015, говори Еленка Стоилова-Митова на семинар, организиран от Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Еленка Стоилова-Митова е управител и съдружник в счетоводна кантора „Елиса ЕСА“ ООД. Има над 15 години опит в областта на счетоводното, данъчното и трудовото консултиране. Работи с фирми от различни браншове и отрасли.
По време на срещата тя обърна специално внимание на промените в реда и отчитането на болничните и изчисляването на обезщетенията за майчинство, новите стажантски договори, в сила от миналата година, актуалната тема за пенсионните фондове,измененията в Закона за доходите за физическите лица, криминализирането на невнасянето на осигуровки и други.
През 2015 максималният осигурителен доход нараства с 200 лева. От 2400 за миналата година, в момента той вече е 2600 лева. Максималният осигурителен доход може да бъде превишаван за лицата, на които трудовото възнаграждение се изчислява сделно – т.е. когато дадено предприятие работи на сделно работно време, режим на смени или непрекъснат режим на работа. От 2015 се актуализира и минималната работна заплата. От 1-ви януари тя вече е 360 лева, като с нея са обвързани и минималните осигурителни доходи по съответните браншове и професии.
Предполага се, че минималната работна заплата ще претърпи изменение още веднъж през 2015, тъй като още с приемането на Държавния бюджет бе обявено, че тя ще стане 380 лева. Промените в размера на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи водят и съответно до корекции на трудовите договори, ако има служители, на които се изплаща възнаграждение на основата на минималната работна заплата.
„Работодателите трябва да огледат трудовите договори за служители, които са назначени на близки до осигурителните прагове и съответно да решат дали ще им увеличат реалното трудово възнаграждение, или само ще ги осигуряват на по-високи минимален осигурителен доход”, напомни Еленка Стоилова-Митова. От 2015 е увеличен и осигурителният доход на земеделските производители. Досега те се осигуряваха преференциално на 240 лева, а от тази година ще се осигуряват върху минимум 300 лева.
Друга промяна касае самоосигуряващите се лица, съдружниците в търговските дружества, акционерите с над 5%. Досега те избираха дали ще внасят вноски само за фонд „Пенсии“, касаещ раздела ДОО, или ще се осигуряват за всички осигурителни случаи – т.е. дали ще имат право да ползват парични обезщетения, когато се разболеят, или излязат в отпуск по майчинство, припомни Еленка Стоилова-Митова.
В началото на 2016, когато трябва да подадат годишна лична данъчна декларация, където определят върху каква сума са се осигурявали и какъв реален доход са получили, ще се изчисляват и обезщетенията, получени през 2015. „Ако сумата се окаже по-голяма, на лицето ще му бъдат изплатени до 30 юни 2016 обезщетенията. Ако е ефектът е обратен – т.е. лицето е получило по-малко доходи, а пък се е осигурявало на по-висок месечен доход, ще получи съобщение и отново до 30 юни ще трябва да възстанови на НОИ полученото и използвано обезщетение, което е било изчислено в повече”, обясни Еленка Стоилова-Митова. Друга изключително важна промяна е, че със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в края на миналата година беше изменен Кодексът за социално осигуряване в някои раздели, а от там и Наказателният кодекс. Вече невнасянето на осигурителни осигуровки се криминализира. Въведен е съвсем нов член в НК. Според промените, когато задълженията за осигурителни вноски за ДОО или здравно осигуряване са в особено големи размери т.е. надхвърлят 12 000 лева, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 8 години, конфискация на част или цялото имущество на виновния.
Economy.bg