144 990 гласували в чужбина. Сравнителна статистика на вота

Представяме на вниманието на читателите сравнителни данни за гласувалите български граждани в страната и в чужбина, както и данни, сравняващи вота зад граница на тези парламентарни избори с вота от предишни избори. Данните говорят красноречиво за повишена избирателна активност на избирателите зад граница, както и за значително понижение на относителния дял на гласувалите български граждани в Р. Турция, спрямо всички гласували български граждани в чужбина. Според извършения статистически анализ, средният брой гласували в една секция избиратели в чужбина е значително по-висок от този в страната.
Данните са извлечени сред обработка и сравнение на резултатите от изборите от представители на Временните обществени съвети на българите зад граница, които не за първи път се занимават с изборна статистика. Те са правили подобни анализи за всички български избори в последните години.
 

Общ брой гласували в страната – 3 356 400 избиратели в 11 749 секции
Гласували в чужбина – 144 990 избиратели в 428 секции
 
Среден брой гласували на секция:
– в страната: 285
– извън страната: 339
Процент на секциите с до 100 гласували избирателя –
– в страната: 14,7%
– извън страната: 7,2%
Процент на секциите с над 500 гласували –
– в страната: 4%
– извън страната: 24 %
Като в избирателните секции в страната никъде няма над 1000 гласували в една секция, а извън страната това се е случило в 6 секции (1,4 % от секциите).
Гласувалите избиратели в Турция са 62 587 души. Този резултат бележи лек спад – 5,2%, спрямо броя на гласувалите там през 2013 г. (66186 души)
Резултатът от вота на гласувалите български граждани в чужбина извън Турция обаче показва нарастване с 66,3 %  спрямо вота от предсрочните парламентарни избори през 2013 г. От 49 551 гласували през 2013 г. на 82 403 гласували сега.
Съотношението гласували в Турция спрямо гласувалите в други страни по света се променя значително на тези избори. Докато на парламентарните избори през 2009 г. гласувалите български граждани в Р. Турция представляват 57 % от всички гласували български граждани по света (89 071 спрямо 156 195), и такава е тяхната процентна тежест и през 2013 г. (66 186 спрямо 115 737 ), то сега в Р. Турция са гласували 43,2% от всички български избиратели зад граница.
Средната избирателна активност на избирателна секция в Турция продължава да бъде висока – 460 избиратели спрямо 339 средно за целия свят, или 282 само за страните извън Турция.
В това отношение трябва да се има предвид и това, че средният брой гласували български избиратели по света търпи изкуствено намаляване, заради редицата секции, открити в посолства в „екзотични“ страни, където традиционно няма повече от 50 избиратели (това са 19 секции – 4,4% от всички секции извън страната или 6,5% от секциите извън Турция).
Eurochicago.coom

Как гласуват българските турци в Париж

Чрез Временните обществени съвети на българите във Франция, към нашето издание се обърна Елина Узунова, която е бил член на избирателна секция за българските парламентарни избори във френската столица. Г-жа Узунова е била свидетел на психологически натиск, упражнен към избиратели – български турци, които са идвали, само те, организирано на групи в тази избирателна секция, имали са притеснен вид и непрекъснато са били наблюдавани зорко от представители на една от партията, участваща изборите, а именно ДПС. Освен това един от представителите на ДПС в тази секция, Исмаил Исмаил, не се е посвенил открито да каже след затварянето на секцията, намираща се в сградата на българското посолство*, и в присъствието на българската консулка в Париж, че той лично е осигурил над 100 гласа за ДПС в тази секция.
Г-жа Елина Узунова, с която разговаряхме и по телефона, определено не смята, че българските граждани с тюркоезични имена, които са гласували в секция № 325400405 в Париж, са упражнили своя вот свободно. И е възмутена, освен това, от арогантното поведение на някои представители на ДПС в тази секция. В протокола на СИК в съответната секция са записани, впрочем, 101 гласа, подадени за ДПС.
Какво разказва тя за изборния ден в тази секция във френската столица, може да прочетете по-долу. Г-жа Узунова смята да сезира за това неморално поведение от страна на представители на ДПС в тази секция самата партийна централа на ДПС и българското Външно министерство.
 


Началото на протокола на СИК № 325400405 (Париж, Франция). Източник: ЦИК

Казвам се Елина Иванова Узунова и бях член на избирателна секция 325400405 в гр. Париж, Франция. Бих искала да споделя опасенията си за контролиран вот в секцията, в която работих.
Председател на секцията беше г-н Дилявер Исмаил Дилявер, представител на ДПС, който, както сам каза, не е имал представа, че е предложен за този пост няколко дни преди изборите. Не създаваше впечатление на човек, който е запознат със задълженията на председател на избирателна секция. Хубавото беше, че Консулът на българското посолство в Париж г-жа Марияна Бояджиева беше член на същата избирателна секция и помогна много в цялостния процес в деня на изборите.
Още в началото на изборния ден в секцията пристигнаха представители и застъпници на ДПС, а двама от тях – Исмаил Хюсеин Исмаил, представител на ДПС, и Хюнел Халил Исмаил, застъпник на ДПС, присъстваха при отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от гласуването. В нашата секция има подадени 101 бюлетини за ДПС. Мъже с турски имена, може би имаше и няколко жени, пристигаха на големи групи и тогава представителите и застъпниците на ДПС задължително бяха в залата за гласуване и наблюдаваха с голямо внимание какво се случва. Това се набиваше в очи и ми направи впечатление, защото нито от страна на Комисията, нито от страна на някой друг присъстващ, не е имало някаква проява на дискриминация или некоректно поведение, както и се съмнявам някога да се е случило нещо подобно при гласуване в секцията в Париж, което да налага такова масово присъствие на застъпници и представители на ДПС. Но това е тяхно право.
Питам се обаче за истинските подбуди на тези застъпници, накарали ги да прекарат повече от 12 часа в избирателните секции. Наистина ли се опасяват от некоректно поведение от страна на членове на избирателната комисия, или се опасяват, че тези български граждани с турски имена могат да не гласуват за ДПС, или въобще да не дойдат да гласуват?
За мое най-голямо изумление, потвърждение на опасенията си получих лично от г-н Исмаил Хюсеин Исмаил, представител на ДПС, който открито заяви, че не се интересува въобще от политика, че е тук, за да помогне на приятел – и когато го попитах как помага на приятел като стои вече повече от 12 часа заедно с нас, той каза, че е осигурил 120 човека, които да гласуват за ДПС.
Бях повече от шокирана от наглостта на този човек, който открито пред всички хора от нашата комисия, пред българския консул в Париж, в сградата на българското посолство, в деня на изборите гордо каза, че не се интересува от политика, че не вярва на българските политици, че е тук заради приятел и че е осигурил 120 гласа за една определена партия.
Възмущава ме морала на този български гражданин, който не се интересува от политика, но открито спомага за манипулирането на други български граждани и по този начин влияе негативно на политиката в България. Възмущава ме отношението на партията ДПС, на която той беше представител в изборния ден. Възмущава ме лишаването от правото на свободен избор на тези български граждани с турски имена, които под строй и под зоркия поглед на представителите и застъпниците на ДПС гласуваха. Подавайки бюлетината на всеки, който идваше да гласува, аз питах: «Искате ли да Ви обясня подробно как трябва да отразите вота си?» и подробно обяснявах. Единствено тези български граждани, видимо неуверени и неспокойни, отговаряха: «Всичко знаем, всичко ни е ясно.»
Бих искала да знам, освен това, какви са критериите, по които ЦИК определя председателите на секционните комисии, какво мисли ЦИК по случая, който ви описах, както и каква е позицията на ДПС за подобни изказвания. След този изборен ден в Париж не мога да спра да се питам какво бихме могли да променим, така че наистина да гарантираме правото на СВОБОДЕН ИЗБОР на всеки български гражданин.
 
Елина Узунова,
Париж
Eurochicago.com