Десет български “крадци в рамките на закона”

 

Списък с имената (и с цената – заграбените от тях по курса за деня средства) на десетте български „крадци в рамките на закона“,

публикуван в книгата „Записки по българските реформи – анализ на един неуспешен преход“ през април 1996 г.

.

1. Валентин Моллов – 500 000 000 лева

2. Венцислав Йосифов – 500 000 000 лева

3. Илия Павлов – 1 000 000 000 лева

4. Красимир Стойчев – 300 000 000 лева

5. Ангел Първанов – 300 000 000 лева

6. Иван Миронов – 1 000 000 000 лева

7. Димитър Савов – 800 000 000 лева

8. Дилян Дорон – 700 000 000 лева

9. Емил Кюлев – 400 000 000 лева

10. Георги Пиримов – 600 000 000 лева

(Списъкът ми бе връчен в София на 10 ноември 1995 г.)

.

Основни парични източници и дейности, укрепили мафиотски структури в България след 1992 г.:

№ Вид престъпна дейност – Годишни приходи (лева)

1. Контрабанден износ на нефтопродукти – 6 млрд. лева

2. „Лоши кредити“ – 50 млрд. лева

3. Рекет и „застраховане“ – 10 млрд. лева

4. Кражба на коли – 11 млрд. лева

5. Контрабанда на алкохол и цигари – 9 млрд. лева

.

Всичко годишни приходи на мафията: – 86 млрд. лева

Общо – от 1992 до края на 1995 г.: – 334 млрд. лева (≈7 млрд. долара)
(По неофициални данни на МВР.)

СХЕМА, по която бяха извършени най-значителните трансфери на държавна собственост при трансформирането й в лична, корпоративна и партийна…

Общо (словом):

Деветстотин двадесет и един милиард лева. (≈ 13 милиарда долара).

 

Тошо Пейков

Eurochicago.com