ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МАРГАРИТА ПОПОВА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НИЕ, БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА, РАЗЧИТАМЕ НА ВАС ЗА РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА СЪС ЗДРАВНИТЕ ОСИГУРОВКИ

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МАРГАРИТА ПОПОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаема госпожо Попова,
Съгласно Закона за здравното осигуряване  българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, пропуснали да подадат предварително заявлението за освобождаване от заплащане на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., можеха да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) и заявление (по чл.40а от ЗЗО). Въпреки че  съгласно чл.40а от ЗЗО те не дължат вноски за здравно осигуряване, след тази дата вече не съществува законов механизъм и процедура за освобождаване от тези “задължения”, което по същество е правен абсурд.

По този повод Инициативен комитет подготви Петиция, с която се настоява съответните институции да предприемат необходимите мерки за решаване на този въпрос чрез промени в Закона за здравното осигуряване. До днес, 7 януари 2013 г., тя е подписана от 3 530 души (http://www.ipetitions.com/petition/zzo). Исканията в Петицията са три. Първо, да се отмени фаталният срок. Второ, необходимите документи да могат да се подават по електронна поща от всяка точка на света. И трето, да се организира през тази година информационна кампания за разясняване на направените промените в българското законодателство, които засягат българите в чужбина.

Ние, българите по света, разчитаме на Вас, госпожо вицепрезидент. Вие вече се ангажирахте активно с формирането и осъществяването на политиките за българите в чужбина и вярваме, че може да помогнете за решаването на този въпрос. Убедени сме, че подобна стъпка ще укрепи авторитета на институцията, която представлявате, и ще спечели признанието на стотици хиляди българи, които живеят извън територията на страната.

С уважение,

Светлозар Момчилов
Председател на Инициативния комитет
Главен редактор на вестник “България СЕГА” – Чикаго
 
Телефон: +1 773.317.8035
Факс: +1 847.222.1119
E-mail: editor@bulgariasega.com
www.BulgariaSega.com
www.bulgarianconnectiononline.com

ДО:

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

ПЕТИЦИЯ

ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА

ОТНОСНО: ПРЕKРАТЯВАНЕ НА РЕКЕТА НА ДЪРЖАВАТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Като български граждани, които живеят постоянно в чужбина:

НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕКРАТИ РЕКЕТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.

Съгласно Закона за здравното осигуряване  българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, пропуснали да подадат предварително заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., могат да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) и заявление (по чл.40а от ЗЗО). С поставянето на краен срок държавата цели да превърне начисленията за здравноосигурителни вноски от минали години в бъдещи финансови задължения на българските граждани, които живеят в чужбина и съгласно чл.40а от ЗЗО не дължат вноски за здравно осигуряване. След това държавата ще започне да събира тези “задължения” по административен или съдебен ред.

Ето защо настояваме:
1.    Да се премахне крайният срок за подаване на заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г.
2.    Да се осигури възможност българите от чужбина да подават заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г. по електронен път без електронен подпис.
3.    Българското правителство да организира през 2013 г. информационна кампания за разясняване на направените промените в българското законодателство, които засягат българите в чужбина.

15 декември 2012 г.

Инициативен комитет на български граждани, постоянно живеещи в чужбина