Искане за “очна ставка” с г-н Сотир Цацаров, кандидат за главен прокурор

До Висшия Съдебен Съвет

чрез средствата за масово осведомяване

11.12.2012 г.
 

ОТНОСНО

Искане за “очна ставка” с г-н Сотир Цацаров, кандидат за главен прокурор

от 

Атанас Георгиев Чобанов

Асен Недялков Йорданов

И двамата разследващи журналисти в сайта Биволъ www.bivol.bg

Уважаеми магистрати от Висшия Съдебен Съвет,

Вчера, 10/12/2012 се състоя закрито изслушване в Етичната комисия на Висшия съдебен съвет на кандидатите за главен прокурор: Сотир Цацаров, Галина Тонева и Борислав Сарафов.

На 30 ноември 2012 внесохме във ВСС подробно аргументиран сигнал срещу кандидата за главен прокурор Сотир Цацаров. Сигналът е с входящ № 94-00-1127/30.11.2012 г. и е публикуван на сайта на ВСС.

От отговорите на кандидата Цацаров, ретранслирани от българските медии не разбрахме дали Етичната комисия му е задала конкретните въпроси посочени в сигнала.

Дали г-н Цацаров е представил документи, с които да опровергае документираните твъдения, уличаващи го в симулативни сделки с имоти, ощетили с данъци и такси общинския и държавния бюджет?

КОГА и КОЛКО данък и такси е платило семейството на г-н Цацаров за прехвърлянето на имоти, вписани на симулативна цена, 120 пъти по-ниска от реалната? Показал ли е г-н Цацаров документ за плащанията? Не е достатъчно обяснението, че реалната сума е декларирана година и половина след сделката. Въпросът е какво е декларирано в деня на сделката и колко е платено преди да бъде изповядана сделката, както е по Закон.

Дали г-н Цацаров има обяснение за факта, че съдия от администрирания от него съд, за чието кариерно развитие той пряко е помагал, е взел решения в нарушение на Търговския закон и в полза на частни лица и във вреда на държавата?

Подчертахме в нашия сигнал, че Инспекторатът към ВСС трябва да изиска и да провери какво се е случило със сигнала с входящ номер 188-59 / 04.11.09 г. до Министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, изпратен от служител на Икономическа полиция, в който са описани нарушения и престъпления, довели до щети в особено големи размери за държавата.

Поискахме Инспектората на ВСС да провери всички дела на Окръжен съд – Пловдив, свързани с този случай. До момента не ни е известно дали такава проверка е била образувана.

Поискахме също така Инспектората на ВСС да назначи експертиза, която да установи констатираните съществени разлики между пазарните цени на някои имоти, придобити от семейството на г-н Цацаров и “симулативните” цени, които г-н Цацаров не счита за нарушение. Така ще бъдат установени както точните щети за държавата от недовнесени такси и данъци, така и несъответствията между сумите, декларирани от г-н Цацаров и реалната цена на която са придобити имотите.

Поддържаме публично и открито нашето мнение, че г-н Сотир Цацаров няма моралните и професионални качества да бъде главен прокурор. В това мнение няма нищо лично, кампанийно или поръчково, както г-н Цацаров се опитва да внушава по наш адрес. Водени сме единствено от обективните данни, с които разполагаме, и които сочат, че г-н Цацаров няма нужните качества да защитава обществения интерес като главен прокурор.

Ето защо искаме ВСС да организира открита среща между нас и г-н Цацаров, на която да му зададем въпросите, които повдигаме в сигнала. Това няма да е прецедент. Етичната комисия на ВСС вече покани вносителя на сигнала срещу кандидата за конституционен съдия Галя Гугушева, адв. Петър Ванев, на своеобразна “очна ставка”.

Готови сме да застанем “очи в очи” с кандидата за главен прокурор, г-н Сотир Цацаров и да му зададем въпроси пред погледа на обществото.

Имаме основателни съмнения, че ще бъде направен опит да се омаловажат и подминат скандалните данни изнесени в серия от журналистически публикации и обобщени в нашия сигнал до ВСС. Ето защо изпращаме този сигнал до президента, с молба да се запознае и да вземе отношение. Припомняме, че президентът има право по Конституция да върне избора на главен прокурор.

Изпращаме копие от нашия сигнал и до заместник-председателя на Европейската комисия•Вивиан Рединг, отговарящ за•”Правосъдие, основни права и гражданство”.

 

Асен Йорданов и Атанас Чобанов 

Писмото и изпратено за 
публикация в редакцията на
в.”България СЕГА”