С влошаване условията на живот се увеличава броят на "екологичните бежанци"

В глобален аспект милиони хора се преселват в други градове и страни, поради екологичен дисбаланс. Доскоро хората възприемаха бежанците само в политически контекст. Независимо от факта, че съвременният свят, в който все повече и повече хора са недоволни от възникващите природни и екологични бедствия, приема нова концепция за “екологични бежанци”, много държави се опитват да игнорират това явление.
Броят на бежанците по екологични причини нараства. Според Конвенцията на ООН от 1951 г., под бежанец се разбира лице, коетоизпитва страх от преследване заради принадлежност към определена социална група или класа с определени качества. Ето защо, “екологичните бежанци”, които не са преследвани, но са принудени да бягат, не се вместват в това понятие.
Поройните дъждове причиняват ерозия на почвата, водят до щети по реколтата. Топенето на ледниците увеличава морското равнище и води до унищожаването на островите и ниско разположените райони, токсичните отпадъци в океаните причиняват на смъртта на рибата и условията на съществуване на много поколения риба. Всичко това кара хората да търсят убежище в други страни и градове.
Според експертите на американската асоциация за развитие на науката, заради причини, свързани с обезлесяването, унищожаване на селското стопанство, крайбрежни наводнения, разрушаване на брегове и промишлено замърсяване, през 2020 година броят на “екологични бежанци” ще достигне 50 милиона, а до 2050 г. техният брой ще се утрои. Смята се също така, че сегашният им брой надвишава броя на политическите, които са 10,2 милиона. Според Червения кръст през 1999 г., броят на “екологичните бежанци” в световен мащаб е 25 милиона, а през 2009 г. – 33 млн., 20 милиона от които са жертви на природни бедствия.
Въпреки това, действителни данни все още не е възможно да се получат, тъй като много страни не броят “екологичните бежанци”, особено ако населението се премества във вътрешността. Това може да доведе до това броят и да нарасне изведнъж, както се случи след ядрената катастрофа във Фукушима.
Преди 20 години известният учен Норман Майерс прогнозира “скрита криза” в промяната на екосистемата. След ураганите Катрина и Рита, кризата стана очевидна, когато населението на най-богатите страни започна да търси по-безопасно място за живеене.
При покачването на морското ниво с метър, освен широка гама от свързаните с това щети, Бангладеш ще загуби 17,5% от цялата си територия. Това означава, че броят на бежанците ще се разраства с невероятна скорост, дори и като се има предвид факта, че много от тях са мигрирали към Индия и живеят в условия на бедност и дискриминация. Китай също е място на постоянни екологични бедствия. Нарастващото замърсяване на околната среда е довело до разселването на милиони хора.
При тези обстоятелства е необходимо на първо място да се признае съществуването на “екологични бежанци”, след което правителствата трябва да вземат мерки да се възстанови устойчивостта на околната среда (например, залесяване, възстановяване на почвата, и т.н.).
За www.framar.bg