ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА СУТРЕШНИЯ БЛОК НА БТВ

При цялото ни уважение и респект към госпожа Фидосова, не можем да останем безучастни и да не я коригираме в нейната позиция изразена в сутрешният блок на  БТВ, тази сутрин (26.07.2012 г).

В своето изказване госпожа Фидосова изказа мнение, че българите с двойно гражданство са възпрепятствани да участват в политическите процеси на държавите, в които живеят. Категорично изказваме несъгласие с това твърдение, за което сме дали аргументиран анализ и предложения както на госпожа Фидосова, така и на Президента, Премиера и Председателя на НС.

Ние от „Другата България” заявяваме, че няма държава, дискриминираща българи, притежаващи нейно гражданство да се кандидатират и бъдат избирани в местни и парламентарни избори. Такава дискриминация спрямо българите с двойно гражданство се упражнява единствено и само тук – в собствената им Родина. Държим да напомним, че държавите, които допускат второ гражданство не лишават от пасивно избирателно право гражданите си. Подобна рестрикция има само в държави, които не признават двойното гражданство като Украйна, където наличието на втори паспорт се наказва с лишаване от свобода. Смятаме, че България е в Европа и би следвало да ползва европейски, а не украински пример. Готови сме да защитим изказаното от нас мнение с конкретни аргументи и примери от европейски и международни избирателни практики.

„Другата България”, като партия защитаваща правата на българите зад граница, многократно е сезирала институциите с искането за премахване на архаизмите от Конституцията и ИК, лишаващи от граждански права българите в чужбина.

Буди недоумение защо проблемът с двойното гражданство не се дискутира, а се заобикаля умишлено от политици и журналисти. Извинението с турския вот е крайно манипулативен и неприемлив, пред вид факта, че броят на българите с избирателни права зад граница е милион и половина, а наличието на такива в Турция е 10% от тях.

ПРЕСЦЕНТЪР ПП “Другата България”

 

в. “България СЕГА”