Климатичните промени рушат британското крайбрежие

Климатичните промени оказват оромно влияние върху британското крайбрежие и морските води около брега, се казва в доклад, спонсориран от правителството.
Според него водите са станали по-бурни, причиняват ерозия и рисковите от наводнения са нараснали.

По-високото ниво на CO2 в атмосферния въздух покачва температурата на океаните, което оказва влияние на планктона, рибата и птиците.
Учените са установили, че през 2006 година  температурата на крайбрежните води е достигнала рекордно високи градуси.
17 % от крайбрежните води на Великобритания са с повишено съдържание на CO2 и киселинни. Докладът е установил и повишаване на нивото на водите. В заключението на доклада се казва, че по-топлите води променят разпространението на планктона, който е основна част в хранителната верига.