Канада отпуска 42 мил. долара за защита на Северния ледовит океан

Канада обяви инвестиция от 42 милиона долара през следващите три години за консервирането и защитата на териториалните си води, особено на Северния ледовит океан.
Около половината от сумата 23,2 милиона долара ще бъде предоставена на министерството на риболова и океаните за проекти в Северния ледовит океан.
Сумата също така ще бъде изразходвана за предотвратяване на замърсявания и защита на екологични морски региони. Правителство ще увеличи изследванията и дейностите за защита на канадските води на Северния ледовит океан.