Старият континент празнува Европейския ден на езиците

Eвропа отбелязва тържествено деня на езиковото многообразие. Европейският ден на езиците, който в началото бе съвместна инициатива на Европейската комисия и на Съвета на Европа, се чества всяка година на 26 септември, за да се отбележи културното и езиковото разнообразие.

Европейският ден на езиците преследва три цели: привличане на вниманието на обществото към значението на изучаването на езици, постигане на по-висока степен на осъзнаване и оценяване значението на всички езици и насърчаване на изучаването на езици през целия живот.

"Значението на езиците за гражданите е изключително голямо", смята европейският комисар по въпросите на многоезичието Леонард Орбан, цитиран в съобщение на представителството на ЕК в България.

По думите му езиците са ключ към много врати; те откриват нови хоризонти пред развитието на хората в личен и професионален план, а също така подпомагат и икономическото развитие. По повод Европейския ден на езиците в Брюксел днес се състоят семинар на тема "Езиковото многообразие – предимство, от което трябва да извлечем възможно най-голяма полза".

Ще има пресконференция на еврокомисаря Орбан с участието на Волфганг Мацкевич, докладчик на Групата на високо равнище по въпросите на многоезичието. Друг семинар ще обсъди потенциалния принос на медиите за повишаване на съзнанието за предимствата на езиковото обучение и за насърчаване на многоезичието. На площада през сградата "Берлемон" ще бъде открита изложба по случай деня на езиковото многообразие.