Кои са най-стабилните икономики в света?

Кои от развитите страни от ОИСР имат нужното, за да ускорят растежа си през следващото десетилетие? За да се идентифицират онези развити икономики с най-малък риск от влизане в по-продължителен период на нисък растеж или дори стагнация, икономистите на „Кофас“ анализират извадка от 23 страни на базата на следните критерии: демография и иновации, неравенството в приходите, публичен и частен дълг и износ.
Ето и кои са петте най-стабилни страни според анализа на кредитния застраховател:
Германия
С изследвания и разходи за развойна дейност, подкрепени основно от частни немски фирми, Германия се класира по-високо. Схемите за финансиране насърчават ръста на малките компании. В допълнение към по-устойчивия темп на износа, страната се радва на високо равнище на конкурентоспособност.
Южна Корея
Лидер във висококачествената електроника, Южна Корея постига значително повишаване на производителността си чрез изграждане на силен иновационен капацитет, образователна система с високо качество, високо ниво на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност и голям брой подадени патенти. Въпреки забавянето в Китай, нейната авангардна иновативна технология осигурява запазването на икономическия потенциал по отношение на износа.
Швейцария
Иновациите са ключов приоритет за Швейцария, която е заела силна позиция в биотехнологиите. Системата за финансиране насърчава достъпа до банкови кредити за малки и средни предприятия, а и фондовете за изследователска и развойната дейност са предимно частни. Страната отбелязва много висока конкурентоспособност с фирми, ползващи се с имиджа на марки от висок клас. Швейцарският износ се е увеличил с 27% между 2007 и 2013 година.
Белгия
Белгия е една от страните с най-ниски нива на неравенство в ОИСР. Страната има също една от най-високите степени на откритост в ОИСР, при 82% от БВП. Тази динамична външна търговия прави страната особено конкурентна.
Холандия
Холандия е много добре балансирана и с относително положителни индикатори. Въпреки че общият дълг на страната е относително висок (355% от БВП), нивото на публичния дълг (78%) може да позволи на правителството да подкрепи частния сектор в случай на очакваната промяна в растежа. Пристанищната активност също е особено предимство за страната, с Ротердам е най-голямото пристанище в Европа. Отново, страната се радва на един от най-високите проценти на откритост в ОИСР (83% от БВП).
Economy.bg