Човечеството изчерпа бюджета на природата за 2014 г.

За по-малко от осем месеца човечеството е използвало годишната си квота от възобновяеми източници на Земята, показва доклад на екологична организация, която следи въздействието на човека върху планетата.
„19 август е Денят, в който надхвърлихме възможностите на Земята през 2014 г., датата, на която човечеството изчерпа бюджета на природата за годината”, съобщи Глобалната мрежа за човешкия отпечатък върху Земята. „За останалата част от годината ще поддържаме нашия екологичен дефицит… Ще работим при надхвърляне на възможностите”, допълни същият източник.
Организацията проследява търсенето от човечеството на Земята спрямо способността му да попълва ресурсите си като храна и дървен материал и да абсорбира отпадъците като въглероден диоксид от изгарянето на горивото за енергия.
Тази година денят на прехвърлянето на възможностите на Земята дойде по-рано. През 1993 г. това стана на 21 октомври, през 2003 г. – на 22 септември, а миналата година – на 20 август. През 1961 г. организацията заяви, че хората са използвали около три четвърти от ежегодния ресурсен бюджет на Земята.
Това се промени през 70-те години на миналия век, когато икономическият растеж и увеличаването на населението повишиха човешкия отпечатък върху Земята отвъд това, което планетата може да възобнови за една година. „Днес 86% от световното население живее в страни, които искат все повече от природата, отколкото техните собствени екосистеми могат да възобновят”, отбелязва мрежата.
Тя изчислила, че ще са необходими 1,5 Земи, за да произвеждат възобновяемите източници, необходими за подкрепа на настоящата консумация. „Умерените прогнози за населението, енергията и храната показват, че хората ще се нуждаят от биокапацитета на три планети доста преди средата на века. Това може да е физически непостижимо”, предупреждава мрежата. (БГНЕС)