Без конкретни ангажименти на 16-те за парниковите газове

Шестнадесетте главни икономики на планетата – индустриализираните и бързо развиващите се държави – се споразумяха за дългосрочно намаляване на замърсяващите емисии, но не определиха срокове и конкретни равнища, предаде АФП.
В общата декларация е отбелязан единствено "общият им стремеж да се борят с измененията на климата на обща основа, но с диференцирана отговорност в зависимост от съответните възможности".
Държавните и правителствените ръководители на 16-те държави се съвещаваха в рамките на срещата на върха на Г8 в Тояко, Япония.
Главните икономики трябва да приемат в съответствие с техните международни задължения средносрочни национални цели за радикално намаляване на емисиите, като се тръгне от преустановяване на увеличаването им веднага щом това е възможно, се посочва в декларацията.
Ръководителите на Г8 се споразумяха по необходимостта да намалят до 2050 г. поне с 50% в световен мащаб емисиите на газове с парников ефект, както и с последващо определяне страна по страна на целите в тази област в средносрочен план.
Съвещанието във формат МЕМ (Major economies meeting – главните световни икономики) е първото на равнище държавни и правителствени ръководители откакто САЩ подеха инициативата през септември 2007 г.
На страните от МЕМ падат 80% от световните замърсяващи емисии и изхвърляни в атмосферата парникови газове.
В МЕМ влизат Г8 САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Русия и Япония – Г5 – Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка и Мексико – и Австралия, Индонезия и Южна Корея. Actualno