Не на рекета на държавата към българите в чужбина (Видео и аудио)

В броя на вестник “България СЕГА” от 13 декември 2012 г. публикувахме кореспонденцията на Иван Сотиров “Нов капан за българите в чужбина: как да го избегнем?”, за да привлечем вниманието към една промяна в Закона за здравното осигуряване, която влиза в сила на 1 януари 2013 г. и която ще направи повечето българи в чужбина длъжници на здравната каса. С поставянето на краен срок държавата иска да превърне начисленията за здравноосигурителни вноски от минали години в бъдещи финансови задължения на българските граждани, които живеят в чужбина и които съгласно чл.40а от ЗЗО не би следвало да дължат изобщо вноски за здравно осигуряване. Въпреки че изглежда абсурдно, напълно е възможно след 1 януари 2013 г. държавата – вече на законно основание – да предприеме административни или съдебни действия към българите в чужбина или техни роднини в България, за да си събере тези “задължения”. 

По този повод Инициативен комитет на българи, живеещи в чужбина, подготви Петиция до българските власти, в която наред с другите искания се настоява да се премахне крайният срок за подаване на заявление за освобождаване от заплащането на задължителните здравноосигурителни вноски. Текста на Петицията публикуваме в този брой, а в Интернет може да се намери на адрес:

http://www.ipetitions.com/petition/zzo

Всеки, който е съгласен с исканията в Петицията, може да я подпише. От публикуването на Петицията в Интернет на 15 декември т.г. до редакционното приключване на броя почти 2000 души са сложили своя подпис. Много от подписалите петицията са оставили и коментари, част от които публикуваме на страниците на вестника.

Вестник “България СЕГА” се ангажира да информира своите читатели за движението на Петицията, както и за реакцията на българските власти. Българите в чужбина трябва и могат да защитят правата си, за да бъде прекратен рекетът на държавата към тях. От днес до отмяната на съответните текстове в Закона за здравното осигуряване тази тема неотменно ще присъства на страниците на вестника и сме готови да публикуваме вашите мнения и коментари.

Светлозар Момчилов

Главен редактор
на в. “България СЕГА”

****************************

ДО:

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ  

ПЕТИЦИЯ

ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ЖИВЕЯТ ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА

 

ОТНОСНО: ПРЕKРАТЯВАНЕ НА РЕКЕТА НА ДЪРЖАВАТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

 

Като български граждани, които живеят постоянно в чужбина:

НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕКРАТИ РЕКЕТА КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ЧРЕЗ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ!

Съгласно Закона за здравното осигуряване  българските граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, пропуснали да подадат предварително заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г., могат да направят това до 31 декември 2012 г., като подадат декларация (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО) и заявление (по чл.40а от ЗЗО). С поставянето на краен срок държавата цели да превърне начисленията за здравноосигурителни вноски от минали години в бъдещи финансови задължения на българските граждани, които живеят в чужбина и съгласно чл.40а от ЗЗО не дължат вноски за здравно осигуряване. След това държавата ще започне да събира тези “задължения” по административен или съдебен ред.

Ето защо настояваме: 

1. Да се премахне крайният срок за подаване на заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г.

2. Да се осигури възможност българите от чужбина да подават заявлението за освобождаване от заплащането на задължителни здравноосигурителни вноски за периода след 01.01.2005 г. по електронен път без електронен подпис.

3. Българското правителство да организира през 2013 г. информационна кампания за разясняване на направените промените в българското законодателство, които засягат българите в чужбина.

15 декември 2012 г.

Инициативен комитет на български граждани, постоянно живеещи в чужбина


 

 

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Официални отговори на всички въпроси, свързани със здравноосигурителните вноски на българи, които живеят в чужбина, би следвало да се получат от Информационния център на Националната агенция за приходите. Въпросите може да се изпратят по имейл: infocenter@nra.bg или да се зададат по телефона (+359 2) 9859 6801. Това е телефонен номер, който е определен специално за българите в чужбина от Националната агенция за приходите. Дали един телефонен номер е достатъчен и дали е лесно човек да се свърже от чужбина с този телефонен номер ще ни кажете вие. А иначе Информационният център на Националната агенция за приходите има единeн телефонен номер за цялата страна  070018700, от който гражданите и представителите на фирми в България могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация.

Освобождаване от плащане на здравни вноски за българи,
живеещи в чужбина (най-често задаваните въпроси на НАП)

По-долу публикуваме отговори на няколко от въпросите, получени в редакцията.

Трябва ли да подавам всяка година Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване?

Въпросът е от Асен, който пише: “Попаднах на статията, свързана с промените на ЗЗО и се радвам, че по този начин българите в чужбина могат да получат полезна информация. Аз имах възможност да бъда посъветван преди да напусна страната и съответно да подам декларация която ме освободи от задължението да плащам здравно-осигурителни вноски за последните 7 години и съответните служби да отчитат, че съм извън пределите на страната. В статията попаднах на следното изречение което мисля, че ще заблуди някой от читателите: “На практика това означава, че всички българи, които постоянно живеят в чужбина, всяка година трябва да подават такова заявление.” Ако веднъж е подадена декларация, че лицето е напуснало страната, не е нужно да се подават такива всяка година.”

Отговор: Да, така трябва да бъде. За съжаление, нито в чл 40а, който третира тази материя, нито в текста на Заявлението за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване това не е казано ясно и категорично. Поради тази причина методолозите (служителите) в различните подразделения на НАП тълкуват по-различен начин това изискване. От Информационния център на Националната агенция за приходите не можаха да посочат конкретен нормативен текст, който дефинитивно да определи какво трябва да направят български граждани, които постоянно живеят в чужбина, за да не им се начисляват здравноосигурителни вноски вбъдеще. Ето защо е препоръчително, като отидете на сайта на Националната агенция за приходите www.nap.bg, в раздела “Услуги” да изберете “Как да възстановя здравноосигурителните си права” и чрез електронната услуга на НАП „Здравен статус” да направите проверка, като въведете единния си граждански номер. Ако се появи името ви и табличка, в която са посочени годините и месеците, за които дължите здравни осигуровки, значи имате проблем.

Трябва ли да се подава за деца Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване?

Въпросът е от Генева Б., която пише: “Първо искам да ви благодаря за изчерпатената информацията, която получих по повод здравните осигуровки. Но тъй като не намерих нищо по въпрос, който ме интересува, си позволих да ви пиша и се извинявам за безпокойството от моя страна. А  времето наближава и аз се притеснявам дали трябва за децата да се подават всички тези декларации, които ние, родителите, подаваме или за тях не е необходимо. Децата ми са на по 3 и 8 години. Аз се пробвах  да се свържа с регионалното здравно осигуряване в моя град, но така и никой не ми вдига телефона, за да задам въпросите си.

Отговор: Не е необходимо да подавате нито Заявление, нито Декларация за децата ви, които са на 3 и 8 години. По принцип задължението за осигуряване възниква за всички български граждани от влизането на закона в сила, а за новородените – от датата на раждането. Но в чл. 40 на Закона за здравното осигуряване е записано, че се oсигуряват за сметка на републиканския бюджет “лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средно образование”, както и “студентите – редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка”.

__________________________
 

  

 
Българи в Чикаго споделиха своите мнения за ЗЗО пред BG7TV

ТВ Каналът на българите в САЩ и Канада: 

Чуйте мнения на българи от Чикаго за ЗЗО, споделени пред BG7 Radio –
Радио програмата на българите в САЩ и Канада:


ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ 

По повод на материала “Нов капан за българите в чужбина: как да го избегнем?”, публикуван в “България СЕГА” на 13 декември 2012 г., получихме много коментари от наши читатели. Много коментари има и от подписалите Петицията за прекратяване на рекета на дъжавата към българите в чужбина чрез Закона за здравното осигуряване. Днес публикуваме някои от тях:

Снежана Ангелова: Не разбирам как, когато става дума за гласуване на местни избори, на инстанциите им е ясно, че не отговаряме на условието за уседналост и биваме изтрити от избирателните списъци, а за “здравните задължения” не е ясно, че пребиваваме повече от 183 дни годишно извън България. Освен това бих желала да знам как така имам задължения при положение, че никога не съм заявявала, че имам желание или намерение да ползвам българската здравноосигурителна система. В нормалните европейски страни се сключва здравна застраховка, получаваш своята полица и знаеш какво покрива и какво не и за какво плащаш. Оправете този абсурд, дами и господа политици!

Ружа Стефанов: Изпратих попълнени и подписани Декларация и Заявление по имейл и ми бе отговорено, че не приемат документи по електронен път. Посъветваха ме да намеря лице в България, което да упълномощя да подаде документите от мое име в офиса на Националната агенция за приходите. Аз съм напуснала България преди 20 години. Кого да моля да ме представлява? Що за абсурд! В кой век живеем, та не приемат документи, изпратени по електронна поща?

Теодора Димитрова: Чудят се откъде да се докопат до още средства и да съсипват вярата на хората в лекарите. Разрушиха цялата система и превърнаха в бизнес мъката, болката и страданията на хората! Знам, че има един бог, който се грижи за всички и всичко и каквото си дробят, това ще сърбат! И е така! Напълно подкрепям този глас народен. Време е да се спре вече това чудовище и веднъж завинаги да бъде унищожено, та да може да си поемем въздух и да заживеем един спокоен живот в мир, любов и хармония! Амин!

Силвия Петрова: Още какво ще поискат от българите в чужбина? Може би да плащат и данък за зъбите на управляващите, които се хранят на техен гръб? Това просто е абсурдно! Господин президент, влезте си в ролята и отменете абсурда. Не оставяйте некомпетентни хора да измислят закони и да настройват хората срещу България.

Neli G-Manson:  Що за глупост е това, че ви трябват не една , а две декларации, изпратени едновременно, за да се признае едно отсъствие? Можело да се признае с документ показващ, че не прибиваваме 183 дни в годината. По-добър документ от червения паспорт няма, защото там си има печати за влизане и излизане , както и кой, къде и колко е прибивавал някъде. Нищо не казвате обаче как да ги представим тези паспорти, след като сме ги сменили по два, че и по три пъти даже, тъй като срокът им е изтекъл. Какво да кажат тези, които, когато са работили във вашата държава, работодателят им не е плащал тези здравни осигуровки? Защо не си търсите парите от тях, а от нас? Или смятате, че обикновеният човек е по-лесната мишена? Вие, понеже сте на километри разлика от нормалния български гражданин, живеещ не само в България, но и в чужбина, вероятно не знаете, че във всяка страна-член на Европейския съюз, може само с едно кратко и в повечето случаи безплатно телефонно обаждане се направи справка или плащане, както и то да бъде на секундата потвърдено на личния имейл. Вие нямате никакъв шанс да си получите парите, защото сте агресивни и арогантни. Вие си начислявайте лихви , заплашвайте си и се надявайте на тези пари, като си нямате друга работа. Повече от 10 години живея в чужбина и никак няма да се разбързам да ви доказвам нещо, за което и полицията, и гражданско състояние са уведомени. За това, че вие и всички останали институции не комуникирате помежду си – аз нямам вина. Без уважение: един бивш гражданин на вашата страна.

Таня Петрова: Докога ще се гаври държавата България по абсурден, противоречив и незаконен начин с гражданските, човешките, а сега вече и със здравните права на българите, постоянно живеещи в чужбина ?! Докога ще ни третирате и тарифирате като чужденци в България – вкл. ДЕЦАТА НИ, а за капак ще се опитвате да ни правите тепърва и длъжници по абсурдно нелогични закони?! Толкова ли е сложно по обратен ред НАП да анулира АВТОМАТИЧНО всякакви „задължения“ / според БГ незаконни твърдения!/ спрямо българи в чужбина, които дори по НАП регистър очевАдно са постоянно живеещи в чужбида далеч НАД 10 -15 -20 г. и НЕ дължат нито стотинка на БГ здравна каса?! Българското законотворчество за пореден път се разминава с европейското! Продължавайте да прогонвате българите в чужбина, а като останете съвсем без граждани и с празна БГ каса ще ви питаме НИЕ как сте със здравето ВИЕ…

Фердо Георгиев: Що за идиотски закони! Или може би за тази администрация това е нормално? Защото тази мързелива администрация може да свърши тази работа за много късо време, без да безпокои никого. Тя има всичко необходимо: данните на дължниците, връзка с МВР, откъдето да вземе данните за тяхното местонахождение и напускане на страната. По този начин може да се изключат всички мними дължници, така че администрацията да се занимава само с истинските дължници. Но за това се иска малко акъл и малко труд, а последното пък и първото са далече от нея.

Иван Владимиров: Аз живея и работя в Съединените щати от 1999 г. Имам зелена карта и плащам данъци и осигуровки тук. В България си идвам само за един месец на година. Защо не съм известен за тези декларации от граничните служби на излизане от страната. Днес, 16 декември 2012 г., научавам за този закон. Как за 15 дни до края на годината мога да се оправя с документите, които се изискват? Нямам никого в България. Пълно безумие! Много хора дори и не знаят за този закон. Призовавам правителството да се намеси и да отложи влизането в сила на този закон.

Любомир Божилов: Моля препратете това писмо до съответните отговорни лица и ръководители в НАП, МФ, ДАБЧ. Не знам кой администратор е съставил изискуемите форми и процедури, както и кой регулира всичко това, но определено или тези нередности са нарочно с цел поставяне на капан или е резултат на пълна некомпетентност и нехайство. И в единия и в другия случай обаче, това е недупостимо. Според информация от НАП, “българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г., могат да се освободят от плащането на здравноосигурителни вноски у нас и за стари периоди. За целта те трябва да подадат декларация и заявление за напускане на страната до 31 декември 2012 г. ” Обаче, ето само някои от проблемите: 1. Първо: в декларацията пише “Напуснал/а страната (месец, година)”, но се оказва, че “често срещан пропуск е непосочването в декларацията на конкретна дата за напускане на страната, а само месец и година или само година. По този начин документите не могат да бъда обработени, въпреки, че са получени в съответния офис на НАП.” Значи, във формата се изисква само месец и година, ама е пропуск на заявителя, че е посочил само месец и година!!! 2. Второ: в другия документ трябва да заявя, че “ще пребивавам/ съм пребивавал повече от 183 дни в чужбина през календарната …………г.” Добре де, ама как да пиша ако е за задна дата за повече от една година? За всяка година отделно заявление ли да се прави? 3. Трето: Как може нещо което е най-вече за българи живеещи в чужбина на другия край на земното кълбо, да се изисква тези декларации и заявления да бъдат подадени лично, чрез изричен пълномощник или по пощата? Абе хора, за вас уеб форми не съществуват ли? Можело по електронен път, ама само ако “вече имате електронен подпис и по Интернет сте изпратили до Националната агенция за приходите Заявление за ползване на електронни услуги на НАП, подписано с вашия електронен подпис.” Да де, ама за да си извадя електронен подпис се изсисква “лично явяване на заявителя в офис на БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ АД и представяне на доказателствени документи”. 4. Четвърто: как може да дължим суми и въобще да трябва да подаваме тези заявления, защото не сме си “подали заявлението преди напускането на страната”? Ами през 1998 година когато напуснахме, нито имаше такъв закон, нито такива заявления които да подадем…. 5. Пето: през 2005 година дойдох до България със семейството ми и подадохме лично такива заявления и декларации, че сме напуснали страната през 1998 година. Обаче сега виждам, че “ЛИЦЕТО Е ИЗКЛЮЧЕНО ОТ ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ , СЧИТАНО ОТ 30.08.2005, ПОРАДИ НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА”. Да де ,ама аз изрично заявих и декларирах и копия на паспорти направих и се подписах, че съм напуснал през 1998 година. И въпреки това, в системата ви пише, че месеците от ЯНУАРИ/2000 до АВГУСТ/2005 са “без данни за здравно осигуряване” за всички тези месеци и години. И какво излиза сега? Дължа ли нещо за тези месеци и години или не дължа? Трябва ли да подавам нови заявления и декларации или не трябва? 6. Шесто: къде и как се указва какво ще стане ако не получите тези декларации и заявления до 31 декември 2012 г.? Мога ли да ги подам по-късно? Какво ще стане, ако не ги подам? Какво значи да бъде подадено едно заявление преди този срок? Кое точно гледадете: дата на изпращане на писмото, датата на подписа, дата на получаване или датата на въвеждане? Ще се редвам, ако не само ми отговорите на тези въпроси, а и ме насочите какво да правя. Като мен са стотици хиляди българи по света, които имат същите въпроси и притеснения. Но вземете и мерки за прекратяване на тези бюрократични безобразия и издевателства над българите, живеещи в чужбина. 

Милва П. Любенова: Аз лично подадох моята декларация на място още през 2010 г., когато се прибрах за малко в България. Там посочих, че не живея от 2005 г. не живея в страната. Подадох декларацията в общината в нашия район и сега, като проверих в НАП, оказа се, че дължа страшно много пари. Което означава, че са загубили подадените от мен документи. Мисля, че това е нелепо. Да се загубят официални документи, подадени на място!

Ирена Димитрова Леонова – Файнер: Докато Българската държава третира гражданите си като виновни по презумпция, а липсата на добра воля и грижа за общото благо е основен принцип на действие, ще трябва да се браним!

Екип на в. “България СЕГА”