МВФ: Източна Европа е заплашена от финансовата криза

Източна Европа се изправя пред нарастващ риск от "твърдо приземяване", заради разпространението на световната финансова криза, отразяваща се на скандинавски, италиански и австрийски банки, които са основни кредитори за региона, пише британският вестник "Дейли Телеграф".

Вестникът цитира предупреждение на Международния валутен фонд (МВФ), според което най-голям проблем за тази част на света са изключително високите нива на дефицита по текущата сметка, като 22,9% в Латвия, 21,4% в България, 16,5% в Сърбия, 16% в Естония, 14,5% в Румъния и 13,3% в Литва.

"В Източна Европа има цяла група страни с дефицити по текущите си сметки, финансирани чрез частен дълг или портфейлни потоци, идващи от дружи държави", се казва в изработен от МВФ Доклад за глобалната финансова стабилност. Според доклада, предвид сериозния ръст на обема на кредитите в посочените страни, световната криза и идващото с нея рязко спадане на капиталовите потоци към пазарите в преход, регионът може да стане жертва на финансов катаклизъм.

МВФ смята, че кредиторите на Източна Европа, най-вече банки от скандинавските страни, Италия и Австрия, са натрупали огромни негативи, особено в трите балтийски държави. Регионът е почти напълно зависим от заеми отпускани от въпросните банки, а за тях вече е изключително трудно да набират средства чрез гобалните капиталови пазари.

В България и Румъния, твърди Фондът, има "опасност местните банки да подценят проблема с влошаването на кредитните си портфейли, който обикновено върви ракъ за ръка с рязкото нарастване на обема на заемите". В България миналата година донесе 62% нарастване на кредитите, в Румъния ръстът бе 60,4 на сто. Тези стойности са над безопасните нива. Актуално