Разстройство със соматични симптоми и сходни разстройства

Настоящата тема се разглежда във връзка с питане на наши читатели от Сиатъл. Предоставената информация към статията, както и към останалите  до сега публикувани, има научна медицинска стойност. Поставянето на диагноза каквото и да е психично разстройство и още повече назначаването на лечение с психофармакологични средства трябва да се извършва само от психиатър или при отсъствието на такъв от личен лекар.

Всички разстройства със соматични (телесни) симптоми имат една обща черта: преобладаването в изявата им на соматични (телесни) симптоми, свързани със значителен дистрес и нарушение във ежедневното функциониране на засегнатите индивиди. Те са по-често срещани в общомедицинската практика и по-рядко в психиатричната помощ. Отличителна черта на пациентите с подобни разстройства е не толкова телесните симптоми като такива, а по-скоро начинът, по който те ги интерпретират – абнормните мисли, чувства и поведение в отговор на тези симптоми.
Важно е да се отбележи, че и други психични разстройства могат да се представят предимно със соматични симптоми (напр. депресия, тревожни разстройства). В същото време тревожни и депресивни състояния могат да бъдат съпътствани от разстройства с телесни симптоми, което води до по-тежко протичане, по-изявено нарушение във функционирането и по-често развитие на неповлияване от терапията.
Редица фактори имат отношение към развитието на разстройствата със соматични симптоми: генетично предразположение, травматизиращи събития в ранното детство (насилие, депривация) и заучаване (напр. внимание, получавано по време на боледуване, липса на поощряване на нетелесното изразяване на емоционалния дистрес, подражаване на друг боледуващ възрастен в семейството), както и културални/социални норми, които възприемат за норма телесното страдание и не приемат психичните оплаквания.

РАЗСТРОЙСТВО СЪС СОМАТИЧНИ СИМПТОМИ (РСС)

Пациентът съобщава за наличие на различни телесни оплаквания, самите симптоми са свързани с нарушение на ежедневните дейности. Той е ангажиран с непрекъснато мислене за сериозността на симптомите, продължителна повишена тревожност по отношение на симптомите или здравето изобщо и прекомерно инвестиране на време и енергия в тези симптоми или притеснения за здравето.
Въпреки, че отделните симптоми се променят, състоянието продължава месеци и години. Симптомите могат да бъдат специфични (напр. локализирана болка) или относително неспецифични (напр. умора). В някой случаи е налице само един тежък симптом, най-често болка.
Разстройството със соматични симптоми (РСС) често съпътства телесно заболяване. Например, пациент може да развие тежко и инвалидизиращо РСС след неусложнен остър миокарден инфракт, дори самият инфаркт да не е довел до каквато и да било инвалидизация. Пациентите с РСС възприемат техните телесни симптоми като прекалено страшни, опасни, проблемни и дори катастрофални за тяхното здраве, дори когато обективните данни отхвърлят това. Прекомерната загриженост за здравето може да заеме централна роля в живота на пациента и дори да доминира междуличностните му отношения. Често се стига до прекомерни посещения при лекари, което обаче рядко облекчава притесненията им. Вследствие на това болните могат да търсят помощ от много лекари за едни и същи оплаквания. Те са необичайно чувствителни към страничните действия на медикаментите, често изглеждат резистентни към медицински интервенции и нови такива могат само да обострят наличните симптоми. Някой от тях смятат, че медицинската оценка и лечението им са били неадекватни или лекарят е некомпетентен.
Пациентите се страхуват, че физическата активност може да увреди телата им, непрестанно се проверяват за някакви отклонения и търсят медицинска помощ и подкрепа. Всяко успокоение от страна на докторите, че симптомите не подсказват сериозно телесно заболяване е с временен ефект и се преживява, като че ли докторът „не ги взима на сериозно”. Тъй като са угрижени за телесно заболяване, пациентите с РСС обичайно се срещат в първичната медицинска помощ и в практиките по обща медицина и по-рядко в психиатричната помощ. Предложението за консултация с психиатър може да бъде посрещнато с учудване или с откровен отказ.
РСС вероятно остава по-често недиагностицирано при по-възрастни пациенти или защото някои телесни симптоми (болка, умора) се считат за част от нормалния процес на стареене, или защото притесненията за здравето се смятат за „разбираеми” при възрастните, които по презумпция имат повече заболявания и вземат повече лекарства от по-младите.
По-често засяга женския пол.

ХИПОХОНДРИЯ (РАЗСТРОЙСТВО СЪС СТРАХ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ)

При това психично разстройство, пациентът е свръхангажиран с идеи за наличие на недиагностицирано сериозно заболяване, въпреки че отсъстват соматични симптоми или те са минимални (напр. коремен дискомфорт). Пациентът се тревожи изключително много за здравето си, като реагира с неоправдан страх от разболяване и при най-малкия повод (напр. новината, че някой се е разболял, може да провокира панически пристъп).
Пациентът се ангажира прекомерно с намиране на информация за предполагаемото заболяване; непрекъснато се наблюдава за признаци на заболяване (напр. оглежда тялото си, гледа гърлото си с огледало и пр.); проявява прекалена предпазливост, като избягва дейности (напр. физическо натоварване) и ситуации (посещение при болен роднина), които счита, че могат да бъдат рискови за здравето; постоянно търси успокоение от близки, роднини или лекари. Това непрестанно притесняване често е ангажиращо за околните и може да доведе до напрежение в семейството.
Клиничният преглед и изследванията не откриват сериозно медицинско състояние, което да обясни опасенията на пациента. Въпреки това обаче пациентите не се успокояват нито от отрицателните резултати, нито от уверенията на лекарите, понякога дори се наблюдава обратният ефект, започват да си мислят, че състоянието им е прекалено тежко или сложно и затова никой не може да го диагностицира. Страхът от заболяване играе централна роля в живота на тези пациенти и се отразява на начина, по който те възприемат себе си. Той става честа тема и в социалните взаимодействия на пациента, влияе на ежедневните им дейности и може дори да доведе до инвалидизация. Много често тези пациенти просто отиват при поредния специалист, за да докажат както на него, така и на себе си, че никой не е способен да ги диагностицира и излекува. Поради тази причина те много по-често използват медицински услуги, нерядко се консултират с няколко лекари за един и същ проблем и редовно получават отрицателни резултати при изследвания. Понякога вниманието от страна на медицинския персонал парадоксално засилва тревожността или води до ятрогенни (предизвикани от неправилно изказване на медицинските лица) усложнения от провежданите изследвания и медицински манипулации. Обичайно пациентите са недоволни от медицинските грижи, които получават, и смятат, че лекарите не ги вземат на сериозно. Нерядко тези техни чувства са оправдани, тъй като има вероятност лекарите да се отнасят пренебрежително, реагират фрустрирано или откровено враждебно. Такъв отговор може понякога да остави подлежащо телесно заболяване недиагностицирано.

 
КОНВЕРЗИОННО РАЗСТРОЙСТВО (РАЗСТРОЙСТВО С ФУНКЦИОНАЛНИ НЕВРОЛОГИЧНИ СИМПТОМИ – РФНС)

В миналото това разстройство се е наричало – хистерия. При това психично разстройство пациентите имат симптоми, които са свързани с нарушения или на движенията, или на чувствителността на определени части от тялото им.
Симптомите свързани с нарушение в движенията включват: слабост или парализа, абнормни движения (треперене, нарушения в походката, абнормни пози на крайниците, некоординирани движения на крайниците, при които дори може да се стигне до нараняване на пациента).
Симптомите свързани с нарушенията в чувствителността включват нарушена, понижена или липсваща повърхностна чувствителност, нарушения в слуха, зрението, обонянието.
Други симптоми могат да бъдат: намалена или липсваща реч, неясна реч, затруднено преглъщане, чувство на бучка в гърлото, хълцане, дори може да се наблюдава загуба на спомени за определен период от живота. Възможно е да има епизоди на абнормни генерализирани движения на крайниците с нарушение или загуба на съзнанието, които наподобяват епилептични припадъци – т.н. хистерични припадъци. При тези „пристъпи”, пациентът стиска очите и оказва съпротива да ги отвори, има негативен ЕЕГ-запис, липсата на прехапване на езика, липсата на изпускане по малка нужда, а също така и липсата на наранявания при паданията ни помагат да отхвърлим епилепсия или синкоп. Обикновено пациентът с хистерия получава симптомите си в присъствието на други хора, нуждае се от публика.
Клиничният преглед доказва често несъответствие между представените симптоми и познатите неврологични и соматични заболявания (напр. загуба на чувствителност по типа „чорап“ или „ръкавица“), просто защото пациентите си представят нарушението по този начин, а не както отговаря на анатомичните особености. Това психично разстройство засяга по-често жените и то с по-нисък социо-икономически статус. 
Много често цялата група разстройства са свързани с психически или физически стрес. Винаги трябва да се извърши щателен медицински преглед, за да се отхвърли наличие на телесна болест.

При всяко едно от посочените разстройства може да се наблюдава и допълнителна психиатрична диагноза като: депресия, тревожност, паника и др. поради тази причина е уместно да се използват медикаменти. Препоръчителна е продължителна психотерапия и консултиране. Уместно е да се питат пациентите за наличие на мисли за самоубийство или себенараняване, за да не се пропуснат и да се стигне до фатален край.

Д-р Затослав Арабаджиев
за в. „България СЕГА“
Фейсбук: petrov arabadzhiev
Скайп: d-r zlatoslav arabadzhiev
Тел. 00359889990168