Какво представлява грипът и грипният вирус?

Грипът е остро инфекциозно заболяване с вирусна етиология, което се изявява с повишена температура, кашлица, главоболие и миалгии (болки в мускулите). Разпространява лесно от човек на човек, циркулира по целия свят и може да засегне всеки – от най-малките до старите хора и да причини епидемии и пандемии (големи епидемии, обхващащи целия свят). Болестта е известна от древността. Има данни, че досега човечеството е преживяло над 30 пандемии, като само през миналия век те са три. Най-сериозната от тях, т.нар. “испански грип” , възникнал през 1918 год., е довела до смъртта на 20-50 млн. души.
Грипният вирус принадлежи към семейство Orthomyxoviridae, който има само един род – Influenzavirus, включващ вирусите на причиняващи заболяване при хората, бозайниците и птиците. Някои от грипните щамове са видово специфични (заразяват само определен вид животно или само хората), но има и щамове на грипа, които могат да се разпространи от животински видове към хората. Известни 3 типа грипни вируси – тип А , тип В и С. Грипните вируси тип С, макар и сходен по морфология, се отличава от другите 2 типа по антигенните си и други основни свойства. Грип С се проявява спорадично и води до респираторно заболяване с леко протичане.
Вирусите, които причиняват сезонни епидемии са от тип А и тип В. Най-изменчиви са грипните вируси тип А.
Грипните вируси са РНК-вируси (наследствената информация се съхранява в РНК) със сферична форма. Техният геном (цялата наследствена информация на вируса) е разделен на 8 отделни фрагмента, което допуска големи възможности за генетични вариации. Обвит е с липидна обвивка, съдържаща два специфични гликопротеина, които се издават на повърхността като “шипчета” – хемаглутинин(H) и невраминидаза(N). Хемаглутининът служи за прикрепване на вируса към клетките. Невраминидазата улеснява проникването на вируса в клетката, а също така участва и в по-късния стадий на напускане на инфектираната клетка.
Грипните вируси са развили множество механизми за промяна в своите обвивачни гликопротеини, така че да избягват защитата на организма. Хемаглутининът е най-пластичната и изменчива компонента на вирус А. Невраминидазата се променя също, но по-малко интензивно. Установени са 16 типове хемаглутинин и 9 типа невраминидаза. Установени са 16 типа хемаглутинини и 9 типа невраминидази. За означаването на грипните вируси от тип А се посочване установените типове N и H. Възможни са множество комбинациите на различните Н и N, т.е. има потенциал за много подтипове на грип. В последните 50 години повечето от грипните заболявания при човека са били причинени от щамове с 3 от субтипа на хемаглутинина (Н1,Н2,Н3) и 2 от типовете на невраминидазата (N1,N2). Съвременното обозначение на грипните вируси посочва и мястото, където първо е изолиран вируса и годината на изолирането му. Характерна особеност на грипните вируси е способността им да се променят. Така те могат да преодолеят защитата на организма. Хемаглутининът е най-изменчива компонента на вирус А. Невраминидазата също се променя, но по-малко интензивно. Малките промени в гените за хемаглутинин и невраминидаза и се наричат антигенен дрифт. Дрифт възниква в рамките на отделен подтип и може да доведе до промяна във вирулентността. Големите промени, наричани антигенен шифт са резултат от пренареждане на гени осъществяващо се между 2 различни щама вируси вероятно условия на смесена инфекция (например инфектиране в един организъм с човешки и птичи вирус). Така могат да възникнат по-вирулентен щам, който е по-смъртоносен и се разпространява по-бързо. Те са причинители на грипните пандемии.

Как може да се заразим от грип?
Грипните вируси се разпространяват по въздушно-капков път чрез малки капчици, които се отделят при кихане, кашлица, говор от хора, които са заразени и се намират около нас. Заразяване с вирусите става след инхалиране на тези капчици. Ако грипните вируси не се неутрализират в горните дихателни пътища, навлизат в клетките на носа, гърлото и т.н. и започват бързо да се размножават. Болният отделя вируса от началото на развитие на симптомите или 24 часа преди развитието им. Вируси продължават да се отделя в рамките на 5-10 дни. Малките деца отделят вируса по-продължително. Пациенти с нарушен имунитет могат да отделят вируса няколко седмици до няколко месеца. Предаването на вирусите на грипа по контактен път (чрез допир) е доста по-рядко. Предаване на грип от птици или свине на хората най-вероятно се осъществява чрез на директен контакт заразени животни. Рискът е особено висок по време на клане и подготовка за консумация. Правилната кулинарна обработка на месото не представлява риск. Птичият грип също може да се разпространява чрез излагане на вода и повърхности, замърсени с птичи изпражнения.
През цялата година могат да се наблюдават случаи на грип. В дадена област ежегодно се наблюдават сезонни подеми на инфекцията, които са най-вече сред децата и то във времето, когато те са струпани в училищата и аерозолният механизъм на разпространение е най-ефикасен. Есенно-зимната сезонност е свързана и със способността на вируса да преживява по-добре на ниски температури. Дезинфектанти унищожават вируса за няколко минути. Епидемиите са появяват на 1-3 години обикновено в сезона на подема. Те са в резултат на поява на нови щамове.  Пандемии, обхващащи цялото население на света възникващи през 10-20 години. Причината за това е способността на грипния вирус да изменя и да избягва имунната защита на организма.

Как грипният вирус уврежда организма?
Грипният вирус се разпространява от човек на човек по въздушно-капков механизъм. Под формата на аерозол и капчици вируса влиза в организма през дихателните пътища. По-големите частици се задържат в горните дихателни пътища. По-малките могат да стигнат до по-долните отдели на дихателната система. Организмът има много механизми за защита срещу навлизането на „нашественици”. Дихателните пътища са покрити с ресничести клетки, които се стремят да изхвърлят попадналите върху тях частици. Има и слуз образуващи клетки. Чужди частици, които са хванати в слузта се превозват обратно до гърлото и носа и се изхвърлят. Клетки от имунната система се борят с нашествениците. Благодарение на хемаглутинина грипните вируси могат да се закрепят за клетките на дихателните пътища и да навлиза в тях. Веднъж навлезли вирусите принуждават клетките на лигавицата на горните дихателни пътища да произведат много техни копия (репликират се). Това е бърз процес и много вирусни копия се откриват още в първите 24 часа. Този процес достига своя връх около 72-я час, когато вече са настъпили клиничните изяви на болестта. Тези копия напускат заразените клетки и се насочват към нови.
Гостоприемникът (засегнатия организъм) изработва механизми за да попречи прикрепването на вируса към клетките му и така да спре по-нататъшното разпространение на вируса в организма. При хора с нарушен имунитет поради тежки заболявания, химиотерапия е нарушена защитата на организма. При тях заболяването протичат по-тежко.
В резултат на увредата на епителните клетки може да се прибави и бактериална инфекция.
Грипният вирус може да навлезе в кръвта и да порази много органи и системи – мускули, сърце, нервна система и др.
Произхода на тежката грипна интоксикация, която е водещия симптом на заболяването не е напълно уточнен. Причината е комплексна и включва промени в клетъчен метаболизъм, с натрупване на токсични продукти, а също и участието на имунната система.

Какви са симптомите на грипа?
Инкубационният период (периода между заразяването и появата на симптоми) е между 1-4 дни.
Началото на грипа е остро и обикновено включва много от характерни за заболяването симптоми. Клиничната картина се разгръща бързо, за броени часове. Здравият преди това човек внезапно получава втрисане, съпроводено с повишаване на температурата най-често в диапазона 38 – 40 градуса С. При други пациенти има леко повишена телесна температура. Едновременно с това се появява и подчертан токсоинфекциозен синдром: болните са отпаднали, отпуснати, уморени, не могат да извършват ежедневната си работа и са интоксикирани. Те имат главоболие, болки в очните ябълки, врата, кръста, болезненост в мускулиje и стави, цялото тяло е „разкършено”. Проявите на грипа се допълват от безапетитие, гадене, повръщане и диария (по-често при деца).
Тези интоксикационни симптоми са толкова характерни, че отличават грипната инфекция от всички останали остри респираторни заболявания.
Едновременно с изброените симптоми се появява и суха, дразнеща, непродуктивна кашлица, към които може да с добави и болка зад гръдната кост от характерния за грипа трахеит. Има болки в гърлото, носът е запушен.
Протичането е остро – най-често първоначалното втрисане не се повтаря, температурата се задържа 3-4 дни, интоксикацията също. Кашлицата може да продължи повече от седмица, а отпадналостта и умората – няколко седмици, особено при склонни към депресия пациенти.
Тази обобщена картина не изключва вариации в протичането в зависимост от възрастта, предшестващите заболявания, вида на грипния вирус, някои специфични състояния като бременност, имунен дефицит и пр.

Накратко, при заболяване от грип, човек може да има някои от следните симптоми:
•    Втрисане и повишена температура;
•    Кашлица;
•    Болки в гърлото;
•    Хрема;
•    Мускулни болки;
•    Главоболие;
•    Отпадналост;
•    Понякога гадене и повръщане – по-често при децата;

Кога да потърсим лекар при грип?
Не може да се предвиди колко сериозна е грипната инфекция след появата на първите симптоми. Това зависи от характеристиките на циркулиращия вирус и индивидуалната реакция на организма на всеки човек – състоянието на имунната му система, наличие на имунитет от предходни години, дали е ваксиниран, доколко ваксината е ефективна за вируса причинил заболяването. Добре е да се направи консултация с лекар, ако се разболеете внезапно, особено при обявена грипна епидемия.
Консултацията с лекар е наложителна при следните ситуации:
•    ако грипът продължава повече от 10 дни
•    при много висока температура
•    при поява на задух и затруднение в дишането
•    при болка и тежест в гърдите
•    при нарушение на съзнанието; силно главоболие и скованост на врата
•    ако липса подобрение на симптомите след 5-я ден
•    ако сте от рисковите групи, които могат да развият усложнени
Ако се касае за дете, незабавно се консултирайте с лекар при следните прояви :
•    бебе на възраст до 3 месеца с висока температура
•    при поява на учестено дишане или затруднение в дишането
•    ако детето е много отпуснато и вяло
•    ако не приема достатъчно течности
•    ако стане неспокойно и раздразнително
•    ако има признаци на обезводняване и не се храни

Кои са рисковите групи при грип?
При част от хората има предпоставка за по-тежко протичане на грипа и за поява на усложнения. Това са т.нар.  рискови групи. Тук се включват:
•    страдащи от хронични заболявания на сърцето, белите дробове, бъбреците, черния дроб
•    бременни
•    болни с диабет
•    болни с имунодефицитни състояния и такива на имуносупресивна терапия
•    обитаващи социални и старчески домове
•    хора на възраст над 50 г. (според други над 65 год.)
•    деца под 5 г. възраст, особено тези под 2 години
•    с по-голям риск от заразяване с грип и по-тежко протрахирано протичане са и хората обгрижващи рисковите групи – здравни и социални работници
При децата по-често има гадене и повръщане, коремни болки и диария, като последната е по-честа при заболяване от грипния вирус В. Те бързо се обезводняват и често се нуждаят от болнично лечение. Грипът при малките деца по-трудно се диференцира от другите респираторни вирози и може да протече с ларингит, бронхиолит или пневмония. В кърмаческа възраст често има много високата температура, гърчовете и смущенията в съзнанието.
Възрастните хора обикновено прекарват тежък грип. Те боледуват тежко, продължително и с повече усложнения.
Предшестващите заболявания, особено белодробни и сърдечносъдови, се влошават от грипната инфекция – обостря се астмата, хроничните бронхити и ХОББ, зачестяват стенокардните пристъпи. Инфекциите, в това число и грипът влошават контрола на диабета, възможна е и кетоацидоза. Влошава се протичането на туберкулозата и на някои алергични състояния. При хронично болни грипът протича протрахирано и са възможни усложнения.
Бременността, особено в последните три месеца, е силно застрашена по време на грипна инфекция и може да завърши с аборт или преждевременно раждане. Самият грип протича по-тежко при бременни жени. Грипният вирус много рядко може да увреди плода и да доведе до малформации.
Болни с имунодефицитни заболявания и такива на имуносупресивна терапия, боледуват тежко, дълго и развиват много усложнения.
За да се намали рискът от възникване на заболяване и за  по-леко протичане на грипа при рисковите групи се препоръчва ваксинация.

До какви усложнения води грипа?
Повече от хората грипът протича остро с треска, болки в мускулите и респираторни проблеми, и оплакванията отшумяват за 5 до 10 дни. При някои болни обаче възникват усложнения. Децата по-малко от 1 година, възрастните над 65 години, бременните жени и хора от всяка възраст със съпътстващи заболявания са с по-висок риск от възникване на усложнения. Усложненията могат да са в резултат на инвазия от вируса или на насложена вторична бактериална инфекция. Най-често се засягат органите на дихателната система.
Усложненията на грипа могат да бъдат от страна на дихателната, сърдечно-съдовата, нервната системи. Възможно е грипът да се усложни с ларингит, пневмония, бронхит, отит, синузит, миозит, миокардит, перикардит,  менингит и др.
Пневмонията е едно от най-сериозните усложнения. Тя може да е вирусна – причинена от грипния вирус, или бактериална. Пневмония се подозира при висока температура, задух, кашлица. Вирусната пневмония най-често възниква 3-8 дни след заразяването, а бактериалните пневмонии след 4-14 дни. Появата на усложненията зависи от състоянието на имунната система и вирулентността на вируса. Застрашени са бременни жени, старите хора, имунокомпроментираните пациенти. Някои грипни щамове са много вирулентни и могат да предизвикат пневмония и при млади, здрави хора (както е било по време на пандемията през 1918 – 1919 г. ). Освен пневмония, може да настъпи и влошаване на хронично заболяване на сърцето и дихателната система. Например, болни от астма могат да получат  пристъп, а при тези със сърдечна недостатъчност да се влоши състоянието. Характерно е обострянето на хроничните бронхити и ХОББ.
Могат да настъпят усложнения и от горните дихателни пътища – ларингит или стенозиращ субхордален ларинготрахеит. Те са по-чести при деца. Възпалението на синусите (синузит), се среща във всички възрастови групи.
От страна на нервната система усложненията са сериозни – менингити и менингоенцефалити, периферни невропатии (синдром на Guillain-Barre, пареза на черепно-мозъчни нерви, полиневрити). Грипните вируси и особено грипният вирус В, се считат за причинители на синдрома на Reye, който засяга най-често деца и се характеризира с бързо настъпваща енцефалопатия и чернодробна дисфункция. За рисков фактор се счита употребата на аспирин.

Как се лекува грип?
Обикновено лечението на грипа се провежда у дома. В болница се приемат само болните с тежки форми на грип и рисковите контингенти: кърмачета и хора с хронични сърдечни и белодробни заболявания. Редно е болните да се откъснат от работа или училище поне до 1-2 дни след спадане на температурата. Задължителен е постелният режим, дава се витаминозна течно-кашава храна и топли чайове.
 5 стъпки за болни от грип с леки симптоми:
1. Останете си в къщи и почивайте.
2. Избягвайте контакти със здрави лица, за да не ги заразите.
3. Приемайте много течности – вода и билков чай.
4. Приемайте антипиретици при повишаване на температурата, средства, намаляващи отока и секрецията и противокашлични средства, които можете да си купите от аптеката без рецепта.
5. Ако се чувствате много зле и принадлежите към рисковите групи, което ви прави склонни към развитие на усложнения – консултирайте се с лекар, който да назначи антивирусна терапия.
Назначаването на антивирусна терапия се определя от типа на циркулиращия грипен щам , тежестта на клиничните прояви, дали пациентите са рискови и потенциалните ползи от тази терапия.
Препоръчва се да се приложи възможно най-рано при пациенти с потвърдена диагноза грип или при наличие на съмнение, които имат тежко, усложнено и прогресиращо протичане на заболяването. Целта на лечението е да се облекчат симптомите и да се предпази от развитие на усложнения.
В групата на специфичните противовирусни средства,които се използват за лечение на грип влизат: Amantadine, Rimantadine, Oseltamivir и Zanamivir.
Препоръчваните медикаменти за грип са Oseltamivir и Zanamivir.
Oseltamivir може да се прилага по показания при деца под 1 година заболели от грип. Инхибитор е на гликопротеина невраминидаза, разположен на повърхността на грипния вирус. Чрез инхибиране на невраминидазата се намалява освобождаването на вируса от инфектираните клетки. Ефективен е за лечение на грипния вирус тип А и В. Лечението трябва да започне в първите 48 часа, като колкото по-рано се започне, толкова и ефекта е по-добър. Намалява тежестта на симптомите.
Zanamivir
Инхибитор на невраминидазата, прилага се инхалаторно. Поради развитие на резистентност трябва да се спазват стриктно показанията.
Аmantadine
Активен е срещу грипния вирус тип А. Предотвратява навлизането на вирусните частици в здравите клетки и потиска вирусната репликация. Лечението се започва в първите 48 часа след първите симптоми. Използва се както за профилактика, така и за краткосрочна терапия.
Rimantadine
Инхибира вирусната репликация на грипния вирус тип А.Води до развитие на резистентност, поради което не се препоръчва през последните години.
Разработва се и въпросът за интерферона като профилактично и терапевтично средство, на което се разчита много за в бъдеще.

Как да се предпазим от грип?
Профилактиката на грипа включва както специфични, така и неспецифични мерки. Като неспецифични се определят всички онези начини, посредством които се повишава общото ниво на имунна защита, а именно:
•    Хранете се здравословно – приемайте храни, богати на витамин С (ябълки, цитруси, червени чушки и пр.) ; лук, хрян и чесън; храни, съдържащи протеини и др.
•    Поддържайте добра хигиена на ръцете, устната и носна лигавица. Честото миене на ръцете, особено в епидемична обстановка предпазва както вас самите, така и околните.
•    Не претопляйте дома си и проветрявайте редовно помещенията.
•    Приемайте добавки с мултивитамини и минерали.
•    Носете маска, ако се намирате в близост до болен от грип.
•    Всекидневно правете физически упражнения.
•    По време на епидемия избягвайте местата, където се събират много хора.
•    Поставяйте си за цел да не се преуморявате или стресирате. Доказана е връзката стрес- простудни заболявания, а в съответната епидемична обстановка – грип.
Ключ в профилактиката на грипа е противогрипната ваксина. Този тип профилактика се определя като специфична.
Заболеваемостта и смъртността от грип могат да бъдат в голяма степен предотвратени посредством ежегодна противогрипна ваксинация. Ваксината се препоръчва специално за тези хора, изложени на висок риск от заболяване и/или развитие на усложнения в резултат на инфекцията. Тук влизат:
•    Бременни жени
•    Деца под 5, особено под 2 години
•    Хора с хронични заболявания – белодробни, сърдечносъдови, диабет и др.
•    Имуносупресирани, вследствие заболявания или терапия
•    Хора от социалните домове
•    Здравни работници, работещи в аптеки и пр.

Магистър-фармацевт
Красимира Стоянова
в. “България СЕГА”

___________________________________________________________________________________________

Заб. Красимира Стоянова е собственик на първата българска аптека “Глория” в Чикаго. Можете да се свържете с нея на тел. 708.716.3008